Užitečné semináře

Naše UŽITEČNÉ SEMINÁŘE jsou určeny všem, kdo potřebují nalézt soulad mezi požadavky legislativy a jejich aplikací v praxi.
 
UŽITEČNÉ SEMINÁŘE přinášejí aktuální odborné informace, výklady legislativy  a zkušenosti z praxe. Přednášejícími lektory jsou vždy renomovaní odborníci na danou problematiku.
 
Naším cílem je, abyste den, který strávíte na UŽITEČNÉM SEMINÁŘI, považovali za efektivně a příjemně prožitý čas.

Hana Šimánková

Novinky

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ S TÉMATIKOU NOVÉ METODIKY VÝPOČTU HLUKU ZE SILNIČNÍ DOPRAVY 2. TERMÍN
03.05.2019
Dovolujeme si Vás informovat, že z důvodu velkého zájmu byl přidán 2. termín konání odborného semináře, který přinese výklad METODIKY PŘÍPRAVY VSTUPNÍCH DOPRAVNÍCH DAT PRO VÝPOČET HLUKU ZE SILNIČNÍ DOPRAVY.

Informace budou prezentovány přímo zástupci kolektivu řešitelů této metodiky.

Seminář METODIKY PŘÍPRAVY VSTUPNÍCH DOPRAVNÍCH DAT PRO VÝPOČET HLUKU ZE SILNIČNÍ DOPRAVY 2. termín se zcela totožným programem se koná v Praze ve středu dne 19. června 2019.