Užitečné semináře

Naše UŽITEČNÉ SEMINÁŘE jsou určeny všem, kdo potřebují nalézt soulad mezi požadavky legislativy a jejich aplikací v praxi.
 
UŽITEČNÉ SEMINÁŘE přinášejí aktuální odborné informace, výklady legislativy  a zkušenosti z praxe. Přednášejícími lektory jsou vždy renomovaní odborníci na danou problematiku.
 
Naším cílem je, abyste den, který strávíte na UŽITEČNÉM SEMINÁŘI, považovali za efektivně a příjemně prožitý čas.

Hana Šimánková

Novinky

NOVĚ PŘIDANÝ TERMÍN SEMINÁŘE HLUK - ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2016
22.08.2016
Na základě informace z redakce Sbírky zákonů SI Vás dovolujeme informovat, že nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, má číslo 217/2016 Sb. a je publikováno v částce č. 84, která byla rozeslána 15. července 2016.
Proto se semináře s tématikou hluku budou konat již 8.9.2016 v Praze a 15.9.2016 v Hradci Králové.

Z důvodu velkého zájmu byl přidán další termín konání semináře a to v Praze 25. října 2016.