Užitečné semináře

Naše UŽITEČNÉ SEMINÁŘE jsou určeny všem, kdo potřebují nalézt soulad mezi požadavky legislativy a jejich aplikací v praxi.
 
UŽITEČNÉ SEMINÁŘE přinášejí aktuální odborné informace, výklady legislativy  a zkušenosti z praxe. Přednášejícími lektory jsou vždy renomovaní odborníci na danou problematiku.
 
Naším cílem je, abyste den, který strávíte na UŽITEČNÉM SEMINÁŘI, považovali za efektivně a příjemně prožitý čas.

Hana Šimánková

Semináře


Novinky

Konání seminářů na podzim 2020
10.06.2020
Našim cílem je pořádat semináře jak užitečně, tak zodpovědně!
S
 ohledem na doporučení a komplexní soubor pravidel pro organizátory a účastníky, jež mají umožnit bezpečné setkávání lidí (vice na www.nocovid.cz), jsme se rozhodli Vás prozatím na avizované semináře v září nezvat.
Prosím o Vaši trpělivost a pochopení, situaci stále sledujeme se vší odpovědností.
Informovat Vás budeme bezprostředně, jakmile budou semináře uspořádány.
S povděkem uvítáme jakýkoliv Váš podnět či názor.

Děkuji Vám! Hanka Šimánková