Archiv uskutečněných seminářů


ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2020 - PRAHA 2. TERMÍN

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2020 - PRAHA 2. TERMÍN

Termín: středa 22. ledna 2020,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2020 - PRAHA

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2020 - PRAHA

Termín: středa 8. ledna 2020,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


HLUK - PROBLEMATIKA OCHRANY ZDRAVÍ PŘED HLUKEM V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ V TÉTO OBLASTI ZAČÍNAJÍ … PRAHA

HLUK - PROBLEMATIKA OCHRANY ZDRAVÍ PŘED HLUKEM V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ V TÉTO OBLASTI ZAČÍNAJÍ … PRAHA

Termín: středa 27. listopadu 2019,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


VODA - PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY - OLOMOUC

VODA - PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY - OLOMOUC

Termín: úterý 12. listopadu 2019,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Olomouc,
BEA campus Olomouc


VODA - PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY - PRAHA

VODA - PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY - PRAHA

Termín: úterý 5. listopadu 2019,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


ROZPTYLOVÉ STUDIE V ROCE 2019 - PRAHA

ROZPTYLOVÉ STUDIE V ROCE 2019 - PRAHA

Termín: čtvrtek 24. října 2019,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


HLUK V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ A VIBRACE PŘENÁŠENÉ NA ČLOVĚKA - PRO TY, KTEŘÍ V OBORU ZAČÍNAJÍ - PRAHA

HLUK V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ A VIBRACE PŘENÁŠENÉ NA ČLOVĚKA - PRO TY, KTEŘÍ V OBORU ZAČÍNAJÍ - PRAHA

Termín: úterý 13. října 2020,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


ODPADY - SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ - PRAHA

ODPADY - SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ - PRAHA

Termín: úterý 08. října 2019,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


VODNÍ PRÁVO - AKTUÁLNÍ STAV A ZMĚNY - PRAHA 2. TERMÍN

VODNÍ PRÁVO - AKTUÁLNÍ STAV A ZMĚNY - PRAHA 2. TERMÍN

Termín: úterý 22. září 2020,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


VODNÍ PRÁVO - AKTUÁLNÍ STAV A ZMĚNY - PRAHA 1. TERMÍN

VODNÍ PRÁVO - AKTUÁLNÍ STAV A ZMĚNY - PRAHA 1. TERMÍN

Termín: úterý 15. září 2020,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


VODNÍ PRÁVO - AKTUÁLNÍ STAV A ZMĚNY - OLOMOUC

VODNÍ PRÁVO - AKTUÁLNÍ STAV A ZMĚNY - OLOMOUC

Termín: úterý 8. září 2020,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Olomouc,
BEA campus Olomouc


HLUK - PROBLEMATIKA OCHRANY ZDRAVÍ PŘED HLUKEM V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ V TÉTO OBLASTI ZAČÍNAJÍ…NAVAZUJÍCÍ BLOK (MĚŘENÍ A HODNOCENÍ) - PRAHA

HLUK - PROBLEMATIKA OCHRANY ZDRAVÍ PŘED HLUKEM V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ V TÉTO OBLASTI ZAČÍNAJÍ…NAVAZUJÍCÍ BLOK (MĚŘENÍ A HODNOCENÍ) - PRAHA

Termín: čtvrtek 3. září 2020,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ APLIKACE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. NA DOKUMENTY ZPRACOVÁVANÉ PRO JEHO POTŘEBY (NAPŘ. OZNÁMENÍ, DOKUMENTACE)

EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ APLIKACE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. NA DOKUMENTY ZPRACOVÁVANÉ PRO JEHO POTŘEBY (NAPŘ. OZNÁMENÍ, DOKUMENTACE)

Termín: Čtvrtek 20. června 2019,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


METODIKA PŘÍPRAVY VSTUPNÍCH DOPRAVNÍCH DAT PRO VÝPOČET HLUKU ZE SILNIČNÍ DOPRAVY - PRAHA 2. TERMÍN

METODIKA PŘÍPRAVY VSTUPNÍCH DOPRAVNÍCH DAT PRO VÝPOČET HLUKU ZE SILNIČNÍ DOPRAVY - PRAHA 2. TERMÍN

Termín: středa 19. června 2019,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


METODIKA PŘÍPRAVY VSTUPNÍCH DOPRAVNÍCH DAT PRO VÝPOČET HLUKU ZE SILNIČNÍ DOPRAVY - PRAHA

METODIKA PŘÍPRAVY VSTUPNÍCH DOPRAVNÍCH DAT PRO VÝPOČET HLUKU ZE SILNIČNÍ DOPRAVY - PRAHA

Termín: čtvrtek 13. června 2019,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


STAVEBNÍ ZÁKON - SOUČASNOST A BUDOUCNOST POSUZOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

STAVEBNÍ ZÁKON - SOUČASNOST A BUDOUCNOST POSUZOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

Termín: úterý 9. června 2020,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
 
Místo: Hradec Králové,
Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové


VODNÍ PRÁVO – AKTUÁLNÍ JUDIKATURA - SEMINÁŘ NA KLÍČ - ČIŽP

VODNÍ PRÁVO – AKTUÁLNÍ JUDIKATURA - SEMINÁŘ NA KLÍČ - ČIŽP

Termín: Úterý 4. června 2019
 
Místo: Telč, Hotel Antoň


STAVEBNÍ ZÁKON - SOUČASNOST A BUDOUCNOST POSUZOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

STAVEBNÍ ZÁKON - SOUČASNOST A BUDOUCNOST POSUZOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

Termín: čtvrtek 4. června 2020,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


VODNÍ PRÁVO – AKTUÁLNÍ JUDIKATURA – PRAHA 2. TERMÍN

VODNÍ PRÁVO – AKTUÁLNÍ JUDIKATURA – PRAHA 2. TERMÍN

Termín: úterý 9. dubna 2019,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


VODNÍ PRÁVO – AKTUÁLNÍ JUDIKATURA – OLOMOUC

VODNÍ PRÁVO – AKTUÁLNÍ JUDIKATURA – OLOMOUC

Termín: úterý 2. dubna 2019,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Olomouc,
BEA campus Olomouc


VODNÍ PRÁVO – AKTUÁLNÍ JUDIKATURA – PRAHA

VODNÍ PRÁVO – AKTUÁLNÍ JUDIKATURA – PRAHA

Termín: úterý 26. března 2019,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADEM - AKTUÁLNÍ ZMĚNY LEGISLATIVY PLATNÉ OD ROKU 2019 - PRAHA

NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADEM - AKTUÁLNÍ ZMĚNY LEGISLATIVY PLATNÉ OD ROKU 2019 - PRAHA

Termín: čtvrtek 21. března 2019,
přednášky 9:00 - 15:15 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2019 - PRAHA 2. TERMÍN

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2019 - PRAHA 2. TERMÍN

Termín: úterý 5. února 2019,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2019 - PRAHA 1. TERMÍN

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2019 - PRAHA 1. TERMÍN

Termín: středa 9. ledna 2019,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB - ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ V ROCE 2018 - PRAHA

UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB - ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ V ROCE 2018 - PRAHA

Termín: čtvrtek 29. listopadu 2018,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA

Termín: středa 28. listopadu 2018,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - PRAHA 2. TERMÍN

„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - PRAHA 2. TERMÍN

Termín: Úterý 27. listopadu 2018,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB - ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ V ROCE 2018 - HRADEC KRÁLOVÉ

UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB - ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ V ROCE 2018 - HRADEC KRÁLOVÉ

Termín: úterý 20. listopadu 2018,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
 
Místo: Hradec Králové,
Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové


„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - OLOMOUC

„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - OLOMOUC

Termín: Čtvrtek 15. listopadu 2018,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Olomouc,
BEA campus Olomouc


PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - HRADEC KRÁLOVÉ

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - HRADEC KRÁLOVÉ

Termín: úterý 13. listopadu 2018,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Hradec Králové,
Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové


„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - PRAHA 1. TERMÍN

„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - PRAHA 1. TERMÍN

Termín: Čtvrtek 8. listopadu 2018,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - SEMINÁŘ NA KLÍČ - ČIŽP

„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - SEMINÁŘ NA KLÍČ - ČIŽP

Termín: Středa 17. října 2018
 
Místo: ČIŽP - ředitelství Praha


ROZPTYLOVÉ STUDIE V PRAXI A JAK NA NĚ - PRAHA

ROZPTYLOVÉ STUDIE V PRAXI A JAK NA NĚ - PRAHA

Termín: úterý 16. října 2018,
přednášky 9:00 - 15:40 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE A INSOLVENCE - SEMINÁŘ NA KLÍČ - SŽDC

SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE A INSOLVENCE - SEMINÁŘ NA KLÍČ - SŽDC

Termín: Úterý 25. září 2018
 
Místo: Ředitelství SŽDC - Dlážděná 1003, Praha 1


SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE A INSOLVENCE - SEMINÁŘ NA KLÍČ - SŽDC

SRÁŽKY ZE MZDY, EXEKUCE A INSOLVENCE - SEMINÁŘ NA KLÍČ - SŽDC

Termín: Pondělí 24. září 2018
 
Místo: Ředitelství SŽDC - Dlážděná 1003, Praha 1


"POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - SEMINÁŘ NA KLÍČ - ČIŽP

Termín: Pondělí 10. září 2018
 
Místo: ČIŽP - Přestavlky, školicí středisko NKÚ


VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - PRAHA 2. TERMÍN

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - PRAHA 2. TERMÍN

Termín: úterý 29. května 2018,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - PRAHA 1. TERMÍN

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - PRAHA 1. TERMÍN

Termín: úterý 15. května 2018,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA 2. TERMÍN

SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA 2. TERMÍN

Termín: čtvrtek 26. dubna 2018,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - OLOMOUC

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - OLOMOUC

Termín: úterý 24. dubna 2018,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Olomouc,
BEA campus Olomouc


SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA 1. TERMÍN

SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA 1. TERMÍN

Termín: úterý 17. dubna 2018,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


HLUK V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ A VIBRACE PŘENÁŠENÉ NA ČLOVĚKA - PRAHA

HLUK V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ A VIBRACE PŘENÁŠENÉ NA ČLOVĚKA - PRAHA

Termín: úterý 10. dubna 2018,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA 2. TERMÍN

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA 2. TERMÍN

Termín: úterý 23. ledna 2018,
přednášky 9:00 - 16:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI (OVZDUŠÍ A ODPADY) V ROCE 2018 - PRAHA

OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI (OVZDUŠÍ A ODPADY) V ROCE 2018 - PRAHA

Termín: čtvrtek 11. ledna 2018,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA 2. TERMÍN

HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA 2. TERMÍN

Termín: Středa 10. ledna 2018,
přednášky 9:00 - 16:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 3. TERMÍN

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 3. TERMÍN

Termín: čtvrtek 4. ledna 2018,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

Termín: čtvrtek 7. prosince 2017,
přednášky 9:00 - 16:00 hodin
 
Místo: Hradec Králové,
Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové


VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 2. TERMÍN

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 2. TERMÍN

Termín: úterý 5. prosince 2017,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


PROBLEMATIKA HLUKU ZE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI STAVEB MODERNIZACE DRAH - SEMINÁŘ NA KLÍČ - ŘEDITELSTVÍ SŽDC

PROBLEMATIKA HLUKU ZE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI STAVEB MODERNIZACE DRAH - SEMINÁŘ NA KLÍČ - ŘEDITELSTVÍ SŽDC

Termín: Středa 29. listopadu 2017
 
Místo: Ředitelství SŽDC - Křižíkova 552/2, Praha


VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

Termín: úterý 28. listopadu 2017,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


PROBLEMATIKA HLUKU ZE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY V NÁVAZNOSTI NA AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - SEMINÁŘ NA KLÍČ - SŽDC ŘEDITELSTVÍ

PROBLEMATIKA HLUKU ZE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY V NÁVAZNOSTI NA AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - SEMINÁŘ NA KLÍČ - SŽDC ŘEDITELSTVÍ

Termín: Středa 22. listopadu 2017
 
Místo: Ředitelství SŽDC - Křižíkova 552/2, Praha


HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA

HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA

Termín: úterý 21. listopadu 2017,
přednášky 9:00 - 16:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - HRADEC KRÁLOVÉ

HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - HRADEC KRÁLOVÉ

Termín: úterý 14. listopadu 2017,
přednášky 9:00 - 16:00 hodin
 
Místo: Hradec Králové,
Hotel Tereziánský dvůr, Jana Koziny 336/4, 500 03 Hradec Králové


VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - OLOMOUC

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - OLOMOUC

Termín: čtvrtek 09. listopadu 2017,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Olomouc,
BEA centrum Olomouc


VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

Termín: Úterý 7. listopadu 2017,
přednášky 9:00 - 16:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


ROZPTYLOVÉ STUDIE V NOVÉ LEGISLATIVĚ OCHRANY OVZDUŠÍ

ROZPTYLOVÉ STUDIE V NOVÉ LEGISLATIVĚ OCHRANY OVZDUŠÍ

Termín: úterý 17. října 2017,
přednášky 9:00 - 14:45 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


ODPADY - SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ - PRAHA

ODPADY - SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ - PRAHA

Termín: úterý 10. října 2017,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA V OBLASTI VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD - SEMINÁŘ NA KLÍČ - ŘEDITELSTVÍ ČIŽP PRAHA

AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA V OBLASTI VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD - SEMINÁŘ NA KLÍČ - ŘEDITELSTVÍ ČIŽP PRAHA

Termín: Úterý 3. října 2017
 
Místo: Ředitelství České inspekce životního prostředí, Na Břehu 267, 190 00 Praha 9


EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ NOVEL Z ROKU 2015 A 2017, VAZBA NA NOVELIZACI STAVEBNÍHO ZÁKONA - PRAHA

EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ NOVEL Z ROKU 2015 A 2017, VAZBA NA NOVELIZACI STAVEBNÍHO ZÁKONA - PRAHA

Termín: úterý 19. září 2017,
přednášky 9:00 - 15:45 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - 2. TERMÍN

NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - 2. TERMÍN

Termín: čtvrtek 22. června 2017,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - 1. TERMÍN

NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - 1. TERMÍN

Termín: čtvrtek 15. června 2017,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


AZBEST - ZNÁME ŘEŠENÍ - PRAHA

AZBEST - ZNÁME ŘEŠENÍ - PRAHA

Termín: úterý 25. dubna 2017,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


OBALY V PRAXI 2017

OBALY V PRAXI 2017

Termín: úterý 11. dubna 2017,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


OVZDUŠÍ - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE A POPLATKŮ - ZAMĚŘENO NA PROVOZOVATELE

OVZDUŠÍ - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE A POPLATKŮ - ZAMĚŘENO NA PROVOZOVATELE

Termín: čtvrtek 2. března 2017,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2017 - 2. termín

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2017 - 2. termín

Termín: čtvrtek 2. února 2017,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


VODOPRÁVNÍ VZTAHY - VLASTNICKÉ PRÁVO, JEHO OMEZOVÁNÍ A DALŠÍ PRÁVA VE VODOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH - PRAHA 2. termín

VODOPRÁVNÍ VZTAHY - VLASTNICKÉ PRÁVO, JEHO OMEZOVÁNÍ A DALŠÍ PRÁVA VE VODOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH - PRAHA 2. termín

Termín: čtvrtek 19. ledna 2017,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2017 - 1. termín

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2017 - 1. termín

Termín: čtvrtek 5. ledna 2017,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


ÚVOD DO VODNÍHO PRÁVA II. ČÁST - SEMINÁŘ NA KLÍČ - ŘEDITELSTVÍ ČIŽP PRAHA

ÚVOD DO VODNÍHO PRÁVA II. ČÁST - SEMINÁŘ NA KLÍČ - ŘEDITELSTVÍ ČIŽP PRAHA

Termín: Středa 14. prosince 2016
 
Místo: Ředitelství České inspekce životního prostředí, Na Břehu 267, 190 00 Praha 9


VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

Termín: Úterý 13. prosince 2016,
přednášky 9:00 - 16:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


VODOPRÁVNÍ VZTAHY - VLASTNICKÉ PRÁVO, JEHO OMEZOVÁNÍ A DALŠÍ PRÁVA VE VODOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH - OLOMOUC

VODOPRÁVNÍ VZTAHY - VLASTNICKÉ PRÁVO, JEHO OMEZOVÁNÍ A DALŠÍ PRÁVA VE VODOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH - OLOMOUC

Termín: čtvrtek 08. prosince 2016,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Olomouc,
BEA centrum Olomouc


VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

Termín: Čtvrtek 24. listopadu 2016,
přednášky 9:00 - 16:00 hodin
 
Místo: Hradec Králové,
Kongresové centrum Aldis


VODOPRÁVNÍ VZTAHY - VLASTNICKÉ PRÁVO, JEHO OMEZOVÁNÍ A DALŠÍ PRÁVA VE VODOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH - PRAHA 1. termín

VODOPRÁVNÍ VZTAHY - VLASTNICKÉ PRÁVO, JEHO OMEZOVÁNÍ A DALŠÍ PRÁVA VE VODOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH - PRAHA 1. termín

Termín: čtvrtek 10. listopadu 2016,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo:


PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ-NOVELA NV č. 272/2011 Sb., NOVELA METODICKEHO NÁVODU PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA 2. termín

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ-NOVELA NV č. 272/2011 Sb., NOVELA METODICKEHO NÁVODU PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA 2. termín

Termín: Úterý 25. října 2016,
přednášky 9:00 - 16:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


MANAGEMENT CHEMICKÝCH LÁTEK (novinky v legislativě, povinnosti při nakládání) - BEZPEČNOSTNÍ LIST (včetně expozičních scénářů) - BIOCIDY (základní povinnosti) - HRADEC KRÁLOVÉ

MANAGEMENT CHEMICKÝCH LÁTEK (novinky v legislativě, povinnosti při nakládání) - BEZPEČNOSTNÍ LIST (včetně expozičních scénářů) - BIOCIDY (základní povinnosti) - HRADEC KRÁLOVÉ

Termín: úterý 20. září 2016,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
 
Místo: Hradec Králové,
Kongresové centrum Aldis


PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ-NOVELA NV č. 272/2011 Sb., NOVELA METODICKEHO NÁVODU PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ - HRADEC KRÁLOVÉ

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ-NOVELA NV č. 272/2011 Sb., NOVELA METODICKEHO NÁVODU PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ - HRADEC KRÁLOVÉ

Termín: čtvrtek 15. září 2016,
přednášky 9:00 - 16:00 hodin
 
Místo: Hradec Králové,
Hotel Tereziánský dvůr


PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ-NOVELA NV č. 272/2011 Sb., NOVELA METODICKEHO NÁVODU PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA 1. termín

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ-NOVELA NV č. 272/2011 Sb., NOVELA METODICKEHO NÁVODU PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA 1. termín

Termín: čtvrtek 8. září 2016,
přednášky 9:00 - 16:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA V OBLASTI VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD - PRAHA 2. termín

AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA V OBLASTI VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD - PRAHA 2. termín

Termín: čtvrtek 26. května 2016,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2016 - PRAHA 2. termín

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2016 - PRAHA 2. termín

Termín: úterý 10. května 2016,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V LETECH 2016 A 2017 - PRAHA 3. termín

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V LETECH 2016 A 2017 - PRAHA 3. termín

Termín: úterý 26. dubna 2016,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA V OBLASTI VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD - PRAHA 1. termín

AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA V OBLASTI VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD - PRAHA 1. termín

Termín: čtvrtek 21. dubna 2016,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2016 OLOMOUC

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2016 OLOMOUC

Termín: úterý 12. dubna 2016,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Olomouc,
Regionální centrum Olomouc


ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V LETECH 2016 A 2017 - PRAHA 2. termín

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V LETECH 2016 A 2017 - PRAHA 2. termín

Termín: úterý 29. března 2016,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2016

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2016

Termín: úterý 23. února 2016,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2016 - PRAHA

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2016 - PRAHA

Termín: středa 27. ledna 2016,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Termín: čtvrtek 21. ledna 2016,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


ÚVOD DO VODNÍHO PRÁVA I. ČÁST - SEMINÁŘ NA KLÍČ - ŘEDITELSTVÍ ČIŽP PRAHA

ÚVOD DO VODNÍHO PRÁVA I. ČÁST - SEMINÁŘ NA KLÍČ - ŘEDITELSTVÍ ČIŽP PRAHA

Termín: středa 9. prosince 2015
 
Místo: Ředitelství České inspekce životního prostředí, Na Břehu 267, 190 00 Praha 9


NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADY - DOPADY AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY DO PRAXE 2. termín

NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADY - DOPADY AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY DO PRAXE 2. termín

Termín: Úterý 8. prosince 2015,
přednášky 9:00 - 15:15 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - NOVELA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 2015, ZKUŠENOSTI Z PRAXE - HRADEC KRÁLOVÉ

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - NOVELA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 2015, ZKUŠENOSTI Z PRAXE - HRADEC KRÁLOVÉ

Termín: Čtvrtek 19. listopadu 2015,
přednášky 9:00 - 16:00 hodin
 
Místo: Hradec Králové,
Kongresové centrum Aldis


PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - NOVELA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 2015, ZKUŠENOSTI Z PRAXE - PRAHA

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - NOVELA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 2015, ZKUŠENOSTI Z PRAXE - PRAHA

Termín: Čtvrtek 12. listopadu 2015,
přednášky 9:00 - 16:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


VODNÍ ZÁKON - VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

VODNÍ ZÁKON - VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

Termín: čtvrtek 10. listopadu 2015,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 39/2015 SB., (NOVELA EIA) – APLIKACE NOVELY EIA V PRAXI

EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 39/2015 SB., (NOVELA EIA) – APLIKACE NOVELY EIA V PRAXI

Termín: čtvrtek 5. listopadu 2015,
přednášky 9:00 - 15:45 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


ÚVOD DO VODNÍHO PRÁVA II. ČÁST

ÚVOD DO VODNÍHO PRÁVA II. ČÁST

Termín: úterý 20. října 2015,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


ÚVOD DO VODNÍHO PRÁVA I. ČÁST

ÚVOD DO VODNÍHO PRÁVA I. ČÁST

Termín: úterý 13. října 2015,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADY - DOPADY AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY DO PRAXE 1. termín

NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADY - DOPADY AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY DO PRAXE 1. termín

Termín: Čtvrtek 24. září 2015,
přednášky 9:00 - 15:15 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


ODPADY 2015 V PRAXI - ZÁKON č. 229/2014 Sb., EURONOVELA Praha 2. termín

ODPADY 2015 V PRAXI - ZÁKON č. 229/2014 Sb., EURONOVELA Praha 2. termín

Termín: Čtvrtek 14. května 2015,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


ODPADY 2015 V PRAXI - ZÁKON č. 229/2014 Sb., EURONOVELA Hradec Králové

ODPADY 2015 V PRAXI - ZÁKON č. 229/2014 Sb., EURONOVELA Hradec Králové

Termín: Úterý 28. dubna 2015,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
 
Místo: Hradec Králové,
Kongresové centrum Aldis


KLASIFIKACE, OZNAČOVÁNÍ chemických látek a směsí podle nařízení 1272/2008/EC (nařízení CLP) a BEZPEČNOSTNÍ LIST včetně expozičních scénářů. PRAKTICKÉ PŘÍKLADY!

KLASIFIKACE, OZNAČOVÁNÍ chemických látek a směsí podle nařízení 1272/2008/EC (nařízení CLP) a BEZPEČNOSTNÍ LIST včetně expozičních scénářů. PRAKTICKÉ PŘÍKLADY!

Termín: čtvrtek 9. dubna 2015,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
 
Místo: Hradec Králové,
Hotel Tereziánský dvůr


KVALITA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ BUDOV

KVALITA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ BUDOV

Termín: úterý 7. dubna 2015,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Hradec Králové,
Kongresové centrum Aldis


ODPADY 2015 V PRAXI - ZÁKON č. 229/2014 Sb., EURONOVELA Praha 1. termín

ODPADY 2015 V PRAXI - ZÁKON č. 229/2014 Sb., EURONOVELA Praha 1. termín

Termín: Čtvrtek 26. března 2015,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


OBALY - plnění povinností výrobců, dovozců a distributorů baleného zboží dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech

OBALY - plnění povinností výrobců, dovozců a distributorů baleného zboží dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech

Termín: čtvrtek 5. března 2015,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
 
Místo: Hradec Králové,
Kongresové centrum Aldis


ISPOP – úprava aplikace pro rok 2015 a OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE PRAHA

ISPOP – úprava aplikace pro rok 2015 a OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE PRAHA

Termín: Úterý 17. února 2015,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


STAVEBNÍ ZÁKON A ZÁKON EIA PRAHA

STAVEBNÍ ZÁKON A ZÁKON EIA PRAHA

Termín: Čtvrtek 5. února 2015,
přednášky 9:00 - 16:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


STAVEBNÍ ZÁKON A ZÁKON EIA HRADEC KRÁLOVÉ

STAVEBNÍ ZÁKON A ZÁKON EIA HRADEC KRÁLOVÉ

Termín: Úterý 3. února 2015,
přednášky 9:00 - 16:00 hodin
 
Místo: Hradec Králové,
Kongresové centrum Aldis


AZBEST – ZAKÁZKA OD A DO Z - Z HLEDISKA PŘÍPRAVY A REALIZACE

AZBEST – ZAKÁZKA OD A DO Z - Z HLEDISKA PŘÍPRAVY A REALIZACE

Termín: Úterý 27. ledna 2015,
přednášky 9:00 - 16:00 hodin
 
Místo: Hradec Králové,
Kongresové centrum Aldis


VÝKLADY A JUDIKATURA VE VODNÍM PRÁVU PRAHA 2. termín

VÝKLADY A JUDIKATURA VE VODNÍM PRÁVU PRAHA 2. termín

Termín: čtvrtek 22. ledna 2015,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


VÝKLADY A JUDIKATURA VE VODNÍM PRÁVU OLOMOUC

VÝKLADY A JUDIKATURA VE VODNÍM PRÁVU OLOMOUC

Termín: Středa 10. prosince 2014,
přednášky 9:30 - 15:30 hodin
 
Místo: Olomouc,
Regionální centrum Olomouc


PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - NOVELA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, ZKUŠENOSTI Z PRAXE

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - NOVELA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, ZKUŠENOSTI Z PRAXE

Termín: Úterý 18. listopadu 2014,
přednášky 9:00 - 16:00 hodin
 
Místo: Hradec Králové,
Hotel Tereziánský dvůr


KLASIFIKACE SMĚSÍ CHEMICKÝCH LÁTEK KLASIFIKOVANÝCH JAKO NEBEZPEČNÉ podle směrnice 1999/45/EC (zákona č. 350/2011 Sb.), zejména však podle nařízení 1272/2008/EC (nařízení CLP)-PRAKTICKÉ PŘÍKLADY!

KLASIFIKACE SMĚSÍ CHEMICKÝCH LÁTEK KLASIFIKOVANÝCH JAKO NEBEZPEČNÉ podle směrnice 1999/45/EC (zákona č. 350/2011 Sb.), zejména však podle nařízení 1272/2008/EC (nařízení CLP)-PRAKTICKÉ PŘÍKLADY!

Termín: středa 8. října 2014,
přednášky 9:30 - 15:00 hodin
 
Místo: Hradec Králové,
Hotel Tereziánský dvůr


VÝKLADY A JUDIKATURA VE VODNÍM PRÁVU PRAHA 1. termín

VÝKLADY A JUDIKATURA VE VODNÍM PRÁVU PRAHA 1. termín

Termín: Úterý 30. září 2014,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE 2014 - vyhláška č.. 288/2013 Sb., a související metodické dokumenty v oblasti IPPC

AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE 2014 - vyhláška č.. 288/2013 Sb., a související metodické dokumenty v oblasti IPPC

Termín: čtvrtek 11. září 2014,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


STAVEBNÍ ZÁKON A PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY na úseku stavebního rozhodování a stavebního řádu S DOPADY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU PRAHA

STAVEBNÍ ZÁKON A PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY na úseku stavebního rozhodování a stavebního řádu S DOPADY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU PRAHA

Termín: Úterý 3. června 2014,
přednášky 9:00 - 16:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


CHEMICKÝ ZÁKON (č. 350/2011 Sb.) včetně novelizace zákonem č. 61/2014 Sb. (a související legislativy EU - NAŘÍZENÍ O DETERGENTECH, REACH A CLP) PRAXE A KONTROLA

CHEMICKÝ ZÁKON (č. 350/2011 Sb.) včetně novelizace zákonem č. 61/2014 Sb. (a související legislativy EU - NAŘÍZENÍ O DETERGENTECH, REACH A CLP) PRAXE A KONTROLA

Termín: Čtvrtek 29. května 2014,
přednášky 9:00 - 16:00 hodin
 
Místo: Hradec Králové,
Hotel Tereziánský dvůr


STAVEBNÍ ZÁKON A PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY na úseku stavebního rozhodování a stavebního řádu S DOPADY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU HRADEC KRÁLOVÉ

STAVEBNÍ ZÁKON A PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY na úseku stavebního rozhodování a stavebního řádu S DOPADY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU HRADEC KRÁLOVÉ

Termín: Úterý 20. května 2014,
přednášky 9:00 - 16:00 hodin
 
Místo: Hradec Králové,
Kongresové centrum Aldis


OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH ZDROJŮ HRADEC KRÁLOVÉ

OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH ZDROJŮ HRADEC KRÁLOVÉ

Termín: Úterý 29. dubna 2014,
přednášky 9:30 - 15:00 hodin
 
Místo: Hradec Králové,
Kongresové centrum Aldis


VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED PRAHA - 3. termín

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED PRAHA - 3. termín

Termín: Pondělí 31. března 2014,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED BRNO

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED BRNO

Termín: Pondělí 24. března 2014,
přednášky 9:30 - 15:30 hodin
 
Místo: Brno,
Moravská zemská knihovna


VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED PRAHA - 2. termín

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED PRAHA - 2. termín

Termín: Úterý 4. března 2014,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED PRAHA - 1. termín

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED PRAHA - 1. termín

Termín: Čtvrtek 13. února 2014,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


ISPOP – OVZDUŠÍ A VODA ohlašování v roce 2014 HRADEC KRÁLOVÉ

ISPOP – OVZDUŠÍ A VODA ohlašování v roce 2014 HRADEC KRÁLOVÉ

Termín: Úterý 14. ledna 2014,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
 
Místo: Hradec Králové,
Hotel Tereziánský dvůr


ISPOP – ODPADY ohlašování v roce 2014 HRADEC KRÁLOVÉ

ISPOP – ODPADY ohlašování v roce 2014 HRADEC KRÁLOVÉ

Termín: Pondělí 13. ledna 2014,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
 
Místo: Hradec Králové,
Hotel Tereziánský dvůr


ISPOP – OVZDUŠÍ A VODA ohlašování v roce 2014 PRAHA

ISPOP – OVZDUŠÍ A VODA ohlašování v roce 2014 PRAHA

Termín: Čtvrtek 9. ledna 2014,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
 
Místo: Praha,
Hotel ILF


ISPOP – ODPADY ohlašování v roce 2014 PRAHA

ISPOP – ODPADY ohlašování v roce 2014 PRAHA

Termín: Středa 8. ledna 2014,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
 
Místo: Praha,
Hotel ILF


NAKLÁDÁNÍ S OBALY VE FIRMÁCH

NAKLÁDÁNÍ S OBALY VE FIRMÁCH

Termín: Úterý 26. listopadu 2013,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
 
Místo: Hradec Králové,
Kongresové centrum Aldis


AZBEST – PRAXE KROK ZA KROKEM

AZBEST – PRAXE KROK ZA KROKEM

Termín: Úterý 22. října 2013,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr


ODPADY 2013 V PRAXI - EKOAUDITOVÁ NOVELA - ZÁKON č. 169/2013 Sb., PRAHA

ODPADY 2013 V PRAXI - EKOAUDITOVÁ NOVELA - ZÁKON č. 169/2013 Sb., PRAHA

Termín: Čtvrtek 10. října 2013,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
 
Místo: Praha, hotel ILF


ODPADY 2013 V PRAXI - EKOAUDITOVÁ NOVELA - ZÁKON č. 169/2013 Sb., HRADEC KRÁLOVÉ

ODPADY 2013 V PRAXI - EKOAUDITOVÁ NOVELA - ZÁKON č. 169/2013 Sb., HRADEC KRÁLOVÉ

Termín: Úterý 24. září 2013,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
 
Místo: Hradec Králové,
Hotel Tereziánský dvůr


VODNÍ ZÁKON - VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

VODNÍ ZÁKON - VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Termín: Čtvrtek 27. června 2013 přednášky 09:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha, hotel ILF


STAVEBNÍ ZÁKON A PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY NA ÚSEKU ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

STAVEBNÍ ZÁKON A PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY NA ÚSEKU ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Termín: středa 24. dubna 2013
 
Místo: Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis


EMISNÍ POVOLENKY - PŘÍLEŽITOSTI OBCHODOVÁNÍ VE 3. FÁZI ANEB NOVINKY, KTERÝCH SE DÁ VYUŽÍT

EMISNÍ POVOLENKY - PŘÍLEŽITOSTI OBCHODOVÁNÍ VE 3. FÁZI ANEB NOVINKY, KTERÝCH SE DÁ VYUŽÍT

Termín: Čtvrtek 18. dubna 2013
 
Místo: Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr


PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ

Termín: Úterý 9. dubna 2013
 
Místo: Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr


ROZPTYLOVÉ STUDIE A KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ  V NOVÉ LEGISLATIVĚ OCHRANY OVZDUŠÍ

ROZPTYLOVÉ STUDIE A KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ V NOVÉ LEGISLATIVĚ OCHRANY OVZDUŠÍ

Termín: Úterý 26. března 2013
 
Místo: Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr


Povinnosti provozovatelů (zdrojů znečišťování ovzduší) vyplývající z nové emisní vyhlášky

Povinnosti provozovatelů (zdrojů znečišťování ovzduší) vyplývající z nové emisní vyhlášky

Termín: čtvrtek 21. února 2013
 
Místo: Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr


ISPOP - jak ohlásit za rok 2012 PRAHA

ISPOP - jak ohlásit za rok 2012 PRAHA

Termín: úterý 22. ledna 2013
 
Místo: Praha, hotel ILF


VODNÍ ZÁKON PO VELKÉ NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA

VODNÍ ZÁKON PO VELKÉ NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA

Termín: čtvrtek 17. ledna 2013
 
Místo: Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr


ISPOP - jak ohlásit za rok 2012 HRADEC KRÁLOVÉ

ISPOP - jak ohlásit za rok 2012 HRADEC KRÁLOVÉ

Termín: úterý 15. ledna 2013
 
Místo: Hradec Králové, Kongresové, výstavní a společenské centrum Aldis


IPPC - LEGISLATIVA PLATNÁ OD LEDNA 2013<br />Směrnice o průmyslových emisích a související novela zákona o integrované prevenci

IPPC - LEGISLATIVA PLATNÁ OD LEDNA 2013
Směrnice o průmyslových emisích a související novela zákona o integrované prevenci

Termín: úterý 4. prosince 2012
 
Místo: Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr


NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA - výklad změn Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA - výklad změn Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

Termín: pondělí 26. listopadu 2012
 
Místo: Hradec Králové, Kongresové, výstavní a společenské centrum Aldis


VODA - PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY - PRAHA 2. TERMÍN

VODA - PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY - PRAHA 2. TERMÍN

Termín: úterý 19. listopadu 2019,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


HAVÁRIE A EKOLOGICKÁ ÚJMA NA VODÁCH - právní aspekty problematiky

HAVÁRIE A EKOLOGICKÁ ÚJMA NA VODÁCH - právní aspekty problematiky

Termín: středa 7. listopadu 2012
 
Místo: Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr


NOVÝ ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ – ZAMĚŘENO NA PROVOZOVATELE

NOVÝ ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ – ZAMĚŘENO NA PROVOZOVATELE

Termín: středa 24. října 2012
 
Místo: Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr


Proces EIA na dopravní stavby

Proces EIA na dopravní stavby

Termín: čtvrtek 20. září 2012
 
Místo: Hradec Králové, Kongresové, výstavní a společenské centrum Aldis