Novinky

Nový rok, stejný cíl.
04.01.2021
Přeji Vám zdraví a spokojenost po celý rok 2021.
Chceme Vám být  užiteční i nadále, jakmile nám to situace umožní.
Hanka Šimánková
SEMINÁŘE DO KONCE ROKU 2020
08.10.2020
Našim cílem je pořádat semináře jak užitečně, tak bezpečně a zodpovědně!

Po vyhodnocení epidemiologické situace, a s odhadem dalšího vývoje, jsme se rozhodli semináře prezenční formou do zklidnění dění kolem nás nepořádat.
Jakmile bude možné bezpečné setkávání lidí, rádi se k této formě vrátíme a vzápětí Vás budeme informovat.

Semináře v podobě distanční = online webináře jsou ve výhledu, ale rovněž se do konce roku 2020 konat nebudou.

Moc nás to mrzí, děkuji Vám za pochopení!
Hanka Šimánková

SEMINÁŘE PODZIM 2020
17.09.2020
Našim cílem je pořádat semináře jak užitečně, tak bezpečně a zodpovědně!

Po vyhodnocení epidemiologické situace, a s odhadem dalšího vývoje, jsme se rozhodli semináře prezenční formou do zklidnění dění kolem nás nepořádat.
Jakmile bude možné bezpečné setkávání lidí, rádi se k této formě vrátíme a vzápětí Vás budeme informovat.

Semináře v podobě distanční = online webináře jsou ve výhledu.

Děkuji Vám! Hanka Šimánková


Konání seminářů na podzim 2020
31.08.2020
Našim cílem je pořádat semináře jak užitečně, tak zodpovědně!

JIŽ BRZY VÁS BUDEME INFORMOVAT PODZIMNÍCH SEMINÁŘÍCH. 

S
 ohledem na doporučení a komplexní soubor pravidel pro organizátory a účastníky, jež mají umožnit bezpečné setkávání lidí (vice na www.nocovid.cz), jsme se rozhodli avizované (přesunuté z jara) semináře v září ZRUŠIT.
Prosím o Vaši trpělivost a pochopení, situaci stále sledujeme se vší odpovědností.
Informovat Vás budeme bezprostředně, jakmile budou semináře uspořádány.

Děkuji Vám! Hanka Šimánková


Přesun termínů konání seminářů z jara na podzim 2020
10.03.2020
Dovolujeme si Vás informovat, že v souvisloti s opatřeními proti koronaviru budou jarní termíny konání seminářů přesunuty na podzim 2020.
O podrobnostech budeme všechny přihlášené účastníky a zájemce o semináře včas informovat.

Prosíme o pochopení pro mimořádná opatření v mimořádné situaci.

Děkuji Vám! H. Šimánková
Seminář VODNÍ PRÁVO - AKTUÁLNÍ STAV A ZMĚNY je akreditován.
03.03.2020
Dovolujeme si Vás informovat, že semináři "VODNÍ PRÁVO - AKTUÁLNÍ STAV A ZMĚNY" BYLA UDĚLENA AKREDITACE PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY. ČÍSLO AKREDITACE: AK/PV-97/2020.

Přednášejícím bude pan JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D. 
Semináře s tématikou VODNÍ PRÁVO - AKTUÁLNÍ STAV A ZMĚNY
22.01.2020
Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář s názvem VODNÍ PRÁVO - AKTUÁLNÍ STAV A ZMĚNY.
Semináře proběhnou v dubnu v Praze a v Olomouci.
Přednášejícím bude pan JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
Poslední volná místa na semináři ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA+HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2020
15.01.2020
Zveme Vás na přidaný 2.termín semináře "ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2020" v Praze, který se bude konat ve středu 22. ledna 2020 = zbývají poslední volná místa. 

Výklad aktuální podoby projednávaného zákona o odpadech a erudovaných praktických informací pro hlášení odpadů do ISPOP získáte přímo od spoluautora zákona o odpadech pana Mgr. et Mgr. Štěpána Jakla z MŽP a specialistky na ohlašování odpadů do ISPOP paní RNDr. Evy Horákové z CENIA.
Nový rok, stejný cíl.
01.01.2020
Přejeme úspěšné vykročení do roku 2020, chceme Vám být UŽITEČNÍ a těšíme se na spolupráci s Vámi. Hanka Šimánková
Nový rok, stejný cíl.
16.12.2019
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků, zdraví a spokojenost po celý rok 2020.
Chceme Vám být  užiteční i nadále, těšíme se na Vás a na spolupráci s Vámi.
Hanka Šimánková
PŘIDÁNÍ 2. TERMÍNU SEMINÁŘE ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2020
11.11.2019
Dovolujem si Vás informovat, že důvodu velkého zájmu byl přidán i 2. termín konání semináře ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2020.

Seminář proběhne ve středu 22. ledna 2020 v Praze.  

Výklad aktuální legislativy a jejich dopadů do praxe a erudovaných praktických informací pro ohlášení odpadů do ISPOP získáte přímo od spoluautora právních předpisů pana Mgr. et Mgr. Štěpána Jakla z MŽP a specialistky na ohlašování odpadů do ISPOP paní RNDr. Evy Horákové z CENIA. 
Seminář PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ
05.11.2019
Dovolujeme si Vás informovat, že na semináři PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY, který se koná v úterý 12. listopadu 2019 v Olomouci, zbývají poslední volná místa.  

Využijte možnosti fundovaného výkladu problematiky panem JUDr. Zdeňkem Horáčkem Ph.D.


Poslední volná místa na semináři ROZPTYLOVÉ STUDIE V ROCE 2019
08.10.2019
Dovolujeme si Vás informovat, že na semináři ROZPTYLOVÉ STUDIE V ROCE 2019, který se koná ve čtvrtek dne 24. října 2019 v Praze, zbývají poslední volná místa.  
Využijte možnosti zaslání dotazu předem, máte jistotu fundované odpovědi od odborníků v oblasti rozptylových studií.
Informace o semináři PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY
30.09.2019
Dovolujeme si Vás informovat, že z technických důvodů se nebude konat 2. termín semináře PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY, který byl naplánován na 19. listopadu 2019. Seminář proběhne pouze v 1. termínu 5. listopadu 2019 v Praze a 12. listopadu 2019 v Olomouci. Omlouváme se, děkujeme za pochopení. 
Využijte možnosti získání fundované odpovědi na svůj dotaz
23.09.2019
Právě nyní je ideální možnost k zaslání Vašeho dotazu z oblasti SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ - od kontroly (KONTROLNÍ ŘÁD) k pravomocnému rozhodnutí o přestupku (PŘESTUPKOVÝ ZÁKON) a další  související správní činnosti (SPRÁVNÍ ŘÁD).
Dotazy zašlete předem před seminářem 4. října 2019 na e-mailovou adresu: info@uzitecneseminare.cz. 

Váš dotaz zodpoví a výklad všech kroků správní činnosti získáte od odbornice v oboru odpadového hospodářství:
JUDr. Hana Dvořáková, MBA
Ministerstvo životního prostředí
ředitelka - Odbor výkonu státní správy II 
Semináři "PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY" BYLA UDĚLENA AKREDI
12.09.2019
Dovolujeme si Vás informovat, že semináři "PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY" BYLA UDĚLENA AKREDITACE PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY.
Pozvánka na akreditovaný seminář s tématikou správní činnosti podle zákona o odpadech
01.08.2019
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ.  
PODTITUL: Od kontroly (KONTROLNÍ ŘÁD) k pravomocnému rozhodnutí o přestupku PŘESTUPKOVÝ ZÁKON) a další související správní činnosti (SPRÁVNÍ ŘÁD).
Výklad všech kroků správní činnosti získáte od odbornice v oboru odpadového hospodářství:
JUDr. Hana Dvořáková, MBA, ředitelka - Odbor výkonu státní správy II, Ministerstvo životního prostředí.

SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY.

 
 
Poděkování a přání
21.06.2019
Děkuji Vám za Váš zájem v prvním pololetí roku 2019 a přeji Vám hezké a co nejvíce odpočinkové léto.
Během prázdnin Vám nabídnu další semináře, které proběhnou do konce roku.

Těším se na setkání s Vámi :-)
Hanka Šimánková
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ S TÉMATIKOU NOVÉ METODIKY VÝPOČTU HLUKU ZE SILNIČNÍ DOPRAVY 2. TERMÍN
03.05.2019
Dovolujeme si Vás informovat, že z důvodu velkého zájmu byl přidán 2. termín konání odborného semináře, který přinese výklad METODIKY PŘÍPRAVY VSTUPNÍCH DOPRAVNÍCH DAT PRO VÝPOČET HLUKU ZE SILNIČNÍ DOPRAVY.

Informace budou prezentovány přímo zástupci kolektivu řešitelů této metodiky.

Seminář METODIKY PŘÍPRAVY VSTUPNÍCH DOPRAVNÍCH DAT PRO VÝPOČET HLUKU ZE SILNIČNÍ DOPRAVY 2. termín se zcela totožným programem se koná v Praze ve středu dne 19. června 2019.
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ S TÉMATIKOU NOVÉ METODIKY VÝPOČTU HLUKU ZE SILNIČNÍ DOPRAVY
24.04.2019
Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář, který přinese výklad METODIKY PŘÍPRAVY VSTUPNÍCH DOPRAVNÍCH DAT PRO VÝPOČET HLUKU ZE SILNIČNÍ DOPRAVY.

Informace budou prezentovány přímo zástupci kolektivu řešitelů této metodiky.

Seminář METODIKY PŘÍPRAVY VSTUPNÍCH DOPRAVNÍCH DAT PRO VÝPOČET HLUKU ZE SILNIČNÍ DOPRAVY se koná v Praze dne 13. června 2019.
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ S TÉMATIKOU EIA
16.04.2019
Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář, který přinese aktuální výklad problematiky EIA a to i z praktického pohledu požadavků na předkládané dokumenty pro potřeby zákona EIA.

Výklad požadavků získáte přímo od odborníka z MŽP pana Ing. Milana Muzikáře.

Seminář EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ APLIKACE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. NA DOKUMENTY ZPRACOVÁVANÉ PRO JEHO POTŘEBY (NAPŘ. OZNÁMENÍ, DOKUMENTACE) se koná v Praze dne 20. června 2019.
Poslední volná místa na 2. termín a akreditace semináře VODNÍ PRÁVO - AKTUÁLNÍ JUDIKATURA
06.03.2019
Dovoluji si Vás informovat, že na 2. termín semináře VODNÍ PRÁVO - AKTUÁLNÍ JUDIKATURA v Praze 9.4.2019 zbývají poslední volná místa.
Proces udělení akreditace semináře VODNÍ PRÁVO - AKTUÁLNÍ JUDIKATURA díky mimořádné vytíženosti MV stále probíhá. 
Nově přidaný 2. termín semináře VODNÍ PRÁVO - AKTUÁLNÍ JUDIKATURA v Praze
29.01.2019
Z důvodu velkého zájmu jsme přidali i 2. termín konání semináře VODNÍ PRÁVO - AKTUÁLNÍ JUDIKATURA v Praze dne 9. dubna 2019.
Program je totožný a přednáší pan JUDr. Zdeněk Horáček Ph.D. 
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADEM - AKTUÁLNÍ ZMĚNY LEGISLATIVY PLATNÉ OD ROKU 2019
07.01.2019
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář: NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADEM - AKTUÁLNÍ ZMĚNY LEGISLATIVY PLATNÉ OD ROKU 2019.
Využijte možnosti získat výklad legislativy, změn a jejich dopadů do praxe přímo od odborníků z MŽP, kteří se podílejí na přípravě zákonů. 

Součástí semináře bude také prezentace nejčastějších porušení legislativních předpisů zjištěných při kontrolách České inspekce životního prostředí.

Praktický pohled a zkušenosti z praxe při plnění zákonných povinností získáte i ze strany pohledu kolektivního systému a také asociace reprezentující výrobce = od odborníků s erudicí v oblasti elektroodpadů.
 
Poslední volná místa na semináři AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2019 Praha
02.01.2019
Zveme Vás na seminář AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2019 - Praha 2. termín. 
Výklad aktuální legislativy a jejich dopadů do praxe a erudovaných praktických informací pro ohlášení odpadů do ISPOP získáte přímo od spoluautora právních předpisů z MŽP pana Mgr. Štěpána Jakla  a specialistky na ohlašování odpadů do ISPOP paní RNDr. Evy Horákové z CENIA.

Na seminář v Praze (2. termín), který se koná dne 5. února 2019 v Praze zbývaji poslední volná místa.

INFORMACE O UDĚLENÍ AKREDITACE SEMINÁŘE UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB
30.10.2018
Dovolujeme si Vás informovat, že seminář UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB - ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ V ROCE 2018 obdržel akreditaci od ministerstva vnitra = SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY.
Koná se v úterý  20. listopadu 2018 v Hradci Králové a ve čtvrtek 29. listopadu 2018 v Praze.
Pozvánka na seminář „ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2019 – PRAHA“
29.10.2018
Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář s tématikou „ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮDO ISPOP V ROCE 2019 – PRAHA“. 
Výklad aktuální legislativy a jejich dopadů do praxe a erudovaných praktických informací pro ohlášení odpadů do ISPOP získáte přímo od spoluautora právních předpisů pana Mgr. et Mgr. Štěpána Jakla z MŽP a specialistky na ohlašování odpadů do ISPOP paní RNDr. Evy Horákové z CENIA. 
Seminář se uskuteční v Praze ve středu 9. ledna 2019.
Pozvánka na seminář UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB - ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ V ROCE 2018
25.09.2018
Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář s názvem: UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB - ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ V ROCE 2018.
Seminář se koná v Hradci Králové i v Praze a výklad změn a jejich dopadů získáte přímo od autorů právního předpisu:
JUDr. Vladimíra Sedláčková, Odbor stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – ředitelka odboru
Mgr. Jana Machačková, Odbor stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – zástupkyně ředitelky odboru
AKREDITACE BYLA UDĚLENA
11.09.2018
Dovolujeme si Vás informovat, že semináři „POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ" byla udělena akreditace a SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY.
Pozvání na seminář ROZPTYLOVÉ STUDIE
20.08.2018
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář s tématikou rozptylových studií. 
Pod názvem ROZPTYLOVÉ STUDIE A JAK NA NĚ proběhne v úterý 16. října 2018 v Praze.
Přednášet budou odborníci z oboru z pohledu praktického, detaily v pozvánce.

Poděkování a přání
02.07.2018
Děkuji Vám za Váš zájem v prvním pololetí roku 2018 a přeji Vám hezké a aspoň trochu odpočinkové léto.
Těším se na setkání s Vámi na některém z užitečných seminářů na podzim 2018 :-).
Hanka Šimánková
Poslední volná místa na semináři VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 Praha 29.5.2018
16.05.2018
Dovolujeme si Vás informovat, že na 2. termínu akreditovaného semináře VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 v Praze 29.5.2018 zbývají poslední volná místa.
Využijte možnosti fundovaného výkladu problematiky s propojením praxe a teorie panem JUDr. Zdeňkem Horáčkem Ph.D.
Poslední volná místa na seminářích VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 v Praze
23.04.2018
Na akreditovaném semináři VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 v Praze zbývají poslední volná místa na 1. termínu (15.5.2018)  i na 2. termínu (29.5.2018). Využijte možnosti fundovaného výkladu problematiky panem JUDr. Zdeňkem Horáčkem Ph.D.
SEMINÁŘ VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 JE AKREDITOVÁN
20.03.2018
Dovoluji si Vás informovat, že semináři VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 byla udělena AKREDITACE PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY.
NOVĚ PŘIDANÝ 2. TERMÍN SEMINÁŘE SEPNO
19.02.2018
Z důvodu velkého zájmu přidáváme 2. termín semináře SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) v Praze dne 26. dubna 2018.

Komplexní výklad 
základními povinnostmi ve vztahu k nebezpečným odpadům získáte PŘÍMO
OD SPOLUAUTORKY PRÁVNÍHO PŘEDPISU ING. GABRIELY BULKOVÉ Z MŽP.

 
SEMINÁŘ HLUK V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ A VIBRACE PŘENÁŠENÉ NA ČLOVĚKA
19.01.2018
Zveme Vás na seminář HLUK V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ A VIBRACE PŘENÁŠENÉ NA ČLOVĚKA, který se uskuteční dne 10. dubna 2018 v Praze.

Přednášet bude pan Ing. Zdeněk Jandák, CSc. ze Státního zdravotního ústavu v Praze, který je vedoucím Národní referenční laboratoře pro měření a posuzování hluku v pracovním prostředí a vibrací.
Poděkování a malá velká radost
08.01.2018
Děkuji Vám za Váš dosavadní zájem, na jaře Vás přivítáme na jubilejním semináři s pořadovým číslem 100!

Brzy Vám nabídnu další užitečné semináře, které proběhnou do konce prvního pololetí 2018.

Děkujeme za přízeň a těším se na setkání s Vámi :-).
Hanka Šimánková
Poslední volná místa na seminář HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ
02.01.2018
Zveme Vás na přidaný 2.termín semináře "HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ" v Praze, který se bude konat ve středu 10. ledna 2018 = zbývají poslední volná místa.
Na semináři bude prezentován podrobný autorský výklad schválené novely metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí včetně odborného doporučení Národní referenční laboratoře pro komunální hluk. Novela je pro činnost hygienické služby závazná. 


Přidaný 2. termín semináře HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA 10.1.2018
22.11.2017
Dne 18.10.2017 vešla v účinnost novela Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí.
Z důvodu velkého zájmu přidáváme 2. termín konání semináře HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ v Praze.
Seminář proběhne ve středu dne 10. ledna 2018Novela je pro činnost hygienické služby závazná.

Semináře HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ 2017 PROBĚHNOU V AVIZOVANÝCH TERMÍNECH V LISTOPADU 2017
03.10.2017
NOVELA METODICKÉHO NÁVODU PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ BYLA SCHVÁLENA A PROTO SEMINÁŘE "HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ" PROBĚHNOU V AVIZOVANÝCH TERMÍNECH. 
HRADEC KRÁLOVÉ 14. LISTOPADU 2017.
PRAHA 21. LISTOPADU 2017.

Na semináři bude podrobný autorský výklad schválené novely metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí včetně odborného doporučení Národní referenční laboratoře pro komunální hluk. Novela je pro činnost hygienické služby závazná.


Semináře HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ 2017
21.09.2017
Vzhledem ke změně systému schvalování metodických návodů na straně předkladatele (MZ ČR), dojde pravděpodobně k posunu termínu předpokládané platnosti novely MNKom.
Z tohoto důvodu považujte, prosím, dosud avizované listopadové termíny (14.11.2017 Hradec Králové a 21.11.2017 Praha) za předběžné.
Budou potvrzeny, popř. upřesněny tak, aby se seminář konal již na základě platné novely nikoliv ve fázi jejího projednávání.“ 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!

Nově přidaný 2. termín semináře VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA č. 225/2017 Sb., v Praze
15.09.2017
Z důvodu velkého zájmu jsme přidali i 2. termín konání semináře V
ELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA č. 225/2017 Sb., – zásadní koncepční změny při umisťování a povolování staveb
 v Praze dne 23. ledna 2018.
Program je totožný a přednáší paní Mgr. Jana Machačková a paní JUDr. Vladimíra Sedláčková z Ministerstva pro místní rozvoj.  
Nově přidaný 3. termín semináře VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA
12.09.2017
Z důvodu velkého zájmu jsme přidali i 3. termín konání semináře VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA v Praze, program je totožný a přednáší pan JUDr. Zdeněk Horáček Ph.D. 
Pozvání na seminář EIA
01.08.2017
Zveme Vás na seminář s tématikou EIA 19.9.2017 v Praze.
Vedoucím oddělení EIA z MŽP budou prezentovány transpoziční novely ve znění, které je finální - ve schvalovacím procesu budou provedeny již pouze legislativně-technické korektury.
 
Poděkování a přání
22.06.2017
Děkuji Vám za Váš zájem v prvním pololetí roku 2017 a přeji Vám hezké a aspoň trochu odpočinkové léto.

Těším se na setkání s Vámi na některém z užitečných seminářů na podzim 2017 :-).
Hanka Šimánková
Seminář NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 2. termín
16.06.2017
Seminář reaguje i na aktuální přijetí zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích.
Využijte možnosti dotazů předem pro seminář NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, který se koná v Praze v 2. termínu dne 22.6.2017.

NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 2.TERMÍN V PRAZE
20.04.2017
Z důvodu velkého zájmu byl přidán 2. termín semináře NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ.
Seminář se koná v Praze 22. června 2017.
Seminář OBALY V PRAXI 2017
02.03.2017
Zveme Vás na seminář OBALY V PRAXI 2017 a to pokud se  zajímáte i o VEDENÍ EVIDENCE OBALŮ A OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ Z TÉTO EVIDENCE - prezentována budou i tato témata:
- Možnosti vedení evidence obalů
- Přenášení povinností zpětného odběru a využití obalů v rámci distribučního řetězce
- Čtvrtletní výkaz autorizované obalové společnosti, nejčastější chyby a problémy
- Roční výkaz o obalech a odpadech z obalů podle vyhlášky č. 641/2004 Sb.
 
DOTAZY V PŘEDSTIHU - JISTOTA FUNDOVANÉ ODPOVĚDI SE VŠEMI ASPEKTY DOTAZU
20.02.2017
Přednášející odborníci z MŽP a z ČHMÚ zodpoví Vaše dotazy týkající se problematiky semináře OVZDUŠÍ AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE A POPLATKŮ. Dotazy je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@uzitecneseminare.cz, budou zodpovězeny v rámci přednášek. 
Seminář AZBEST - ZNÁME ŘEŠENÍ - PRAHA
01.02.2017
Zveme Vás na seminář s tématikou AZBESTPřednášet budou renomovaní odborníci z oboru.
Seminář přinese souhrn jak technických, tak technologických a legislativních požadavků, které je nezbytné realizovat v návaznosti na požadavky relevantních právních předpisů v praxi při odstraňováni a rekonstrukci staveb. 
Dotazy týkající se problematiky semináře AZBEST - ZNÁME ŘEŠENÍ, je možné zasílat předem. Budete mít jistotu fundované odpovědi na všechny aspekty otázky.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášek. 
Zákon o ochraně ovzduší platí od 1. ledna 2017
03.01.2017
Seminář s tématikou aktuální legislativy v oblasti ovzduší a hlášení ovzduší do SPE je pro Vás připraven na 2. března 2017.
Výklad aktuální legislativy a jejich dopadů do praxe a erudovaných praktických informací pro ohlašování souhrnné provozní evidence získáte přímo od spoluautorů právních předpisů z MŽP a specialisty na ohlašování ovzduší z ČHMÚ.
ROČNÍ HLÁŠENÍ ODPADŮ A OVZDUŠÍ ZA ROK 2016 + AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA
05.12.2016
Semináře s tématikou ročního hlášení ODPADŮ A OVZDUŠÍ do ISPOP a SPE jsou pro Vás připraveny spolu s představením zcela aktuální legislativy.
Výklad aktuální legislativy a jejich dopadů do praxe a erudovaných praktických informací pro ohlášení odpadů do ISPOP a ohlašování souhrnné provozní evidence získáte přímo od spoluautorů právních předpisů z MŽP a specialisty na ohlašování odpadů z CENIA a ovzduší z ČHMÚ.

Seminář OVZDUŠÍ - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE A POPLATKŮ
29.11.2016
Zveme Vás na seminář s tématikou OVZDUŠÍ - výklad aktuální legislativy a jejich dopadů do praxe a erudovaných praktických informací pro ohlašování souhrnné provozní evidence získáte přímo od spoluautorů právních předpisů z MŽP a specialisty na ohlašování z ČHMÚ.
Seminář se koná 3. března 2017 v Praze.
SEMINÁŘ ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2017 - 2. termín.
16.11.2016
Z důvodu velkého zájmu jsme pro Vás připravili 2. termín konání semináře  ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2017 a to ve čtvrtek 2. února 2017. 
SEMINÁŘ ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2017.
08.11.2016
Z důvodu velkého zájmu pro Vás připravujeme 2. termín konání semináře ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2017 a to ve čtvrtek 2. února 2017. Online pozvánka bude brzy k dispozici. 
Volná místa na semináři VODOPRÁVNÍ VZTAHY Praha 1. termín 10.11.2016
01.11.2016
Dovolujeme si Vás informovat, že je nyní možné se přihlásit na 4 uvolněná místa již v 1. termínu konání semináře VODOPRÁVNÍ VZTAHY. Seminář proběhne příští týden ve čtvrtek 10. listopadu 2016 v Konferenčním centru v Praze Pankráci.
Seminář VODOPRÁVNÍ VZTAHY pořádáme i v Olomouci a v Praze 2. termín
05.10.2016
Dovolujeme si Vás informovat, že z důvodu velkého zájmu pro Vás pořádáme seminář VODOPRÁVNÍ VZTAHY - VLASTNICKÉ PRÁVO, JEHO OMEZOVÁNÍ A DALŠÍ PRÁVA VE VODOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH v Olomouci a to dne 8. prosince 2016 v BEA centru.
Zároveň bude uspořádán seminář i v Praze v 2. termínu 19. ledna 2017.
Dotazy pro seminář MANAGEMENT CHEMICKÝCH LÁTEK
05.09.2016
V úterý 20. září 2016 se koná seminář MANAGEMENT CHEMICKÝCH LÁTEK (novinky v legislativě, povinnosti při nakládání)-BEZPEČNOSTNÍ LIST (včetně expozičních scénářů)-BIOCIDY (základní povinnosti).

Pokud zašlete včas Váš problém (příklad) do 15.9.2016, který potřebujete vyřešit, bude určitě na semináři zodpovězen (vyřešen) - na e-mailovou adresu: info@uzitecneseminare.cz.
Děkujeme.
NOVĚ PŘIDANÝ TERMÍN SEMINÁŘE HLUK - ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2016
22.08.2016
Na základě informace z redakce Sbírky zákonů SI Vás dovolujeme informovat, že nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, má číslo 217/2016 Sb. a je publikováno v částce č. 84, která byla rozeslána 15. července 2016.
Proto se semináře s tématikou hluku budou konat již 8.9.2016 v Praze a 15.9.2016 v Hradci Králové.

Z důvodu velkého zájmu byl přidán další termín konání semináře a to v Praze 25. října 2016.
 
Nová legislativa pro oblast KOMUNÁLNÍ HLUK
20.06.2016
V návaznosti na postupující legislativu se budou tradiční semináře "PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ" letos konat již v září, aby potřebný autorský výklad byl k dispozici pro Vaši praxi co nejdříve. Jakmile budou známy konkrétní termíny, budeme Vás přednostně informovat.
HLÁŠENÍ ODPADY A OVZDUŠÍ A ROČNÍ HLÁŠENÍ ZA ROK 2016 + AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA
05.06.2016
Semináře s tématikou ročního hlášení ODPADŮ A OVZDUŠÍ do ISPOP a SPE jsou pro Vás připraveny spolu s představením zcela aktuální legislativy.
Výklad aktuální legislativy a jejich dopadů do praxe a erudovaných praktických informací pro ohlášení odpadů do ISPOP a ohlašování souhrnné provozní evidence získáte přímo od spoluautorů právních předpisů z MŽP a specialisty na ohlašování odpadů z CENIA a ovzduší z ČHMÚ.

Poděkování a odpočinkové přání 2016
27.05.2016
Děkujeme Vám za Váš zájem a setkání s Vámi v prvním pololetí roku 2016 a přejeme Vám hezké a aspoň trochu odpočinkové léto.
Již brzy Vám nabídneme další semináře, které proběhnou do konce roku. Budeme vyhlížet již 4000. účastníka.

Těšíme se na setkání s Vámi :-)
Hanka Šimánková
Malá velká radost
11.05.2016
Chceme se s Vámi podělit o radost - dnes se přihlásil/a jubilejní 1000 účastník užitečných seminářů v letošním školním roce 2015/2016. Na semináři uděláme radost i my jemu :-).
Poslední volná místa na seminářích s vodní tématikou
12.04.2016
Zveme Vás na přidané květnové termíny seminářů s "vodní tématikou" v Praze = zbývají poslední volná místa:
10.5.2016 - VODNÍ DÍLA PRAXE A VÝHLED 2016
26.5.2016 - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA V OBLASTI VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 


Nové "odpadové" vyhlášky č. 83, 93 a 94/2016 Sb.
07.04.2016
Na semináři "ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V LETECH 2016 A 2017", který proběhne v Praze 26. dubna 2016, budou účastníci seznámeni i s vyhláškou č. 83/2016 Sb. účinnou od 21. března 2016 a s vyhláškami č. 93 a č. 94/2016Sb., které jsou účinné od 1. dubna 2016.  
POZVÁNKY NA NOVĚ PŘIDANÉ TERMÍNY SEMINÁŘŮ - ODPADY I VODA
22.03.2016
Z důvod velkého zámu jsme přidali  další termíny seminářů:
1/
ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA (VYHLÁŠKY) + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V LETECH 2016 A 2017.  Třetí termín proběhne v Praze 26. dubna 2016.
2/
VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2016 do Olomouce na 12. dubna 2016 a také 2. termín do Prahy na 10. května 2016. 
3/
AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA V OBLASTI VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD - druhý termín proběhne v Praze 26. května 2016.
 

POZVÁNKY NA NOVĚ PŘIDANÉ TERMÍNY SEMINÁŘŮ
02.02.2016
Z důvod velkého zámu jsme přidali 3. termín semináře ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA (VYHLÁŠKY) + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V LETECH 2016 A 2017. 
Seminář proběhne v Praze 26. dubna 2016.

Přidali jsme i další termíny semináře VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2016 do Olomouce na 12. dubna 2016 a také 2. termín do Prahy na 10. května 2016. 
 
Pozvánka na 2. termín semináře ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA (VYHLÁŠKY) + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP
20.01.2016
Z důvod velkého zámu jsme přidali 2. termín semináře ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA (VYHLÁŠKY) + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V LETECH 2016 A 2017.
Seminář proběhne v Praze 29. března 2016.
Přednášející:
Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl
Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů
RNDr. Eva Horáková
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství
 
SEMINÁŘ VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2016
12.01.2016
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2016. Přednášky zohlední nové praktické poznatky, zejména dvouletou praxi s novým občanským zákoníkem. 
Pozornost bude věnována všem vodním dílům se zvláštním zaměřením na vodovody a kanalizace, čistírny odpadních vod a rybníky.
V rámci výkladu bude poukázáno na problematická místa, která se mohou objevit při realizaci a užívání vodních děl v praxi. 

Je požádáno o akreditaci semináře 
pro úředníky z územně samosprávných celků veřejné správy.
2. termín semináře AKTUÁLNÍ NOVINKY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP 2016
18.12.2015
Dovolujeme si Vás informovat, že po naplnění kapacity 1. termínu semináře ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2016 bude uspořádán 2. termín tohoto semináře. 
Datum konání 2. termínu bude oznámeno ihned po schválení a zveřejnění nových znění prováděcích předpisů. 
Posun termínu semináře AKTUÁLNÍ NOVINKY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP 2016
30.11.2015
Dovolujeme si Vás informovat, že s ohledem na aktuální stav přípravy vyhlášek v odpadovém hospodářství, považujeme za nejvhodnější řešení, posunout termín konání semináře od 2 týdny později na 27. ledna 2016 tak, aby Vám mohla být nejnovější právní úprava představena ve své finální podobě.
Seminář proběhne pouze v Praze dne 27.1.2016 

Výklad aktuální legislativy a jejích dopadů do praxe a erudované praktické informace pro bezproblémové ohlášení odpadů do ISPOP získáte přímo od spoluautora právních předpisů z MŽP a specialistky na ohlašování odpadů do ISPOP z CENIA.
PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Mgr. et Mgr. ŠTĚPÁN  JAKL,  MŽP, odbor odpadů
RNDr. EVA HORÁKOVÁ, CENIA, odd. odpadového hosp.
         
AKTUÁLNÍ NOVINKY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP 2016
10.11.2015
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář s tématikou nové legislativy v oblasti odpadového hospodářství (včetně nových a novelizovaných vyhlášek) ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2016.
Semináře proběhnou v Hradci Králové dne 12.1.2016 a v Praze dne 14.1.2016 

Výklad aktuální legislativy a jejích dopadů do praxe a erudované praktické informace pro bezproblémové ohlášení odpadů do ISPOP získáte přímo od spoluautora právních předpisů z MŽP a specialistky na ohlašování odpadů do ISPOP z CENIA.
PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Mgr. et Mgr. ŠTĚPÁN  JAKL,  MŽP, odbor odpadů
RNDr. EVA HORÁKOVÁ, CENIA, odd. odpadového hosp.
         
 
Posun termínu semináře SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
21.10.2015
Dovolujeme si Vás informovat, že v návaznosti na četná přání zájemců o téma, posunujeme termín konání semináře SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ do roku 2016.
Seminář se koná 21. ledna 2016, vše ostatní zůstává beze změny.
Seminář je koncipován nestranně, tzn. nejen pro správní orgány, ale i pro pachatele správních deliktů. Je tak určen jak pro pracovníky vodoprávních úřadů a ČIŽP, tak pro zaměstnance vodohospodářských společností a rovněž i pro odbornou a laickou veřejnost pohybující se na úseku vodního hospodářství.
Semináře HLUK listopad 2015
17.09.2015
Vše nasvědčuje tomu, že nová legislativa v oblasti hluku byla dne 16.9.2015 Poslaneckou sněmovnou ČR schválena, takže jen potvrzujeme pořádání obou seminářů, pozvánky budou zveřejněny nejdéle do konce září 2015.
Dovolujeme si Vás předběžně informovat, že odborný seminář s tématikou nové legislativy v oblasti hluku - novela zákona, nařízení vlády a metodických pokynů proběhne 12.11.2015 v Praze a také 19.11.2015 v Hradci Králové. 
Autorský výklad zazní od erudovaných odborníků z oboru pana Ing. Tomáše Hellmutha, Csc. a paní Ing. Dany Potužníkové z NRL. 

Těšíme se na setkání s Vámi. 
 

Semináře HLUK listopad 2015
25.08.2015
Dovolujeme si Vás předběžně informovat, že odborný seminář s tématikou nové legislativy v oblasti hluku - novela zákona, nařízení vlády a metodických pokynů proběhne 12.11.2015 v Praze a také 19.11.2015 v Hradci Králové.
Autorský výklad zazní od erudovaných odborníků z oboru pana Ing. Tomáše Hellmutha, Csc. a paní Ing. Dany Potužníkové z NRL.
Podrobné pozvánky s online přihláškami budou zde na webu zveřejněny po schválení nové legislativy sněmovnou v druhé půlce září 2015.
Těšíme se na setkání s Vámi. 
Děkujeme a těšíme se!
09.06.2015
Děkujeme za Váš zájem v prvním pololetí roku 2015 a přejeme Vám hezké léto.
Kéž Vás zaujme a bude pro Vás užitečný některý z podzimních seminářů, budeme vyhlížet již 3000. účastníka.

Těšíme se na setkání s Vámi :-)
Hanka Šimánková
Poděkování a přání 2015
15.05.2015
Děkujeme Vám za Váš zájem v prvním pololetí roku 2015 a přejeme Vám hezké a aspoň trochu odpočinkové léto.
Již brzy Vám nabídneme další semináře, které proběhnou do konce roku. Budeme vyhlížet již 3000. účastníka.

Těšíme se na setkání s Vámi :-)
Hanka Šimánková
Přidaný seminář s tématikou ODPADŮ v Hradci Králové i 2. termín v Praze.
25.03.2015
Zveme Vás na seminář ODPADY 2015 V PRAXI - zákon č 229/2014Sb., EURONOVELA.
Přednášet bude spolutvůrce legislativy pan Mgr.et Mgr. Štěpán Jakl z MŽP a zkušenosti z praxe předá pan Ing. Petr Havelka z ČAOH.
Z důvodu velkého zájmu je přidán i další termín semináře 28. dubna 2015 v Hradci Králové a 14. května 2015 2. termín v Praze.
Přidaný seminář s tématikou ODPADŮ v Praze i v Hradci Králové
10.03.2015
Zveme Vás na seminář ODPADY 2015 V PRAXI - zákon č 229/2014Sb., EURONOVELA. Přednášet bude spolutvůrce legislativy pan Mgr.et Mgr. Štěpán Jakl z MŽP a zkušenosti z praxe předá pan Ing. Petr Havelka z ČAOH.
Seminář se bude konat 26.3.2015 v Praze a z důvodu velkého zájmu je přidán i další termín semináře 28.4.2015 v Hradci Králové. a 14. května 2015 v Praze.
Přidaný seminář s tématikou ODPADŮ v Praze i v Hradci Králové
10.03.2015
Zveme Vás na seminář ODPADY 2015 V PRAXI - zákon č 229/2014Sb., EURONOVELA. Přednášet bude spolutvůrce legislativy pan Mgr.et Mgr. Štěpán Jakl z MŽP a zkušenosti z praxe předá pan Ing. Petr Havelka z ČAOH.
Seminář se bude konat 26.3.2015 v Praze a z důvodu velkého zájmu jsou přidány i další termíny semináře 28.4.2015 v Hradci Králové. a 14. května 2015 v Praze.
Přidaný seminář s tématikou ODPADŮ i v Hradci Králové
27.02.2015
Zveme Vás na seminář ODPADY 2015 V PRAXI - zákon č 229/2014Sb., EURONOVELA. Přednášet bude spolutvůrce legislativy pan Mgr.et Mgr. Štěpán Jakl z MŽP a zkušenosti z praxe předá pan Ing. Petr Havelka z ČAOH.
Seminář se bude konat 26.3.2015 v Praze a z důvodu velkého zájmu je přidán i další termín semináře 28.4.2015 s místem konání v Hradci Králové.
Pozvánka na seminář OBALY
16.02.2015
Zveme Vás na seminář OBALY - plnění povinností výrobců, dovozců a distributorů baleného zboží dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.
PODTITUL: POVINNOSTI SE TÝKAJÍ ZEJMÉNA VÝROBCŮ A DOVOZCŮ POTRAVINÁŘSKÉHO ALE I JINÉHO ZBOŽÍ URČENÉHO SPOTŘEBITELŮM NEBO JINÝM UŽIVATELŮM (NAPŘ. VÝROBCI DOVÁŽEJÍCÍ SUROVINY, DÍLY PRO VÝROBU) A DALŠÍCH SUBJEKTŮ, KTERÉ S TÍMTO ZBOŽÍM DÁLE OBCHODUJÍ.
Blíží se termín poslední registrace a uzavření přihlášek (26. února 2015) na tento seminář, který se koná ve čtvrtek 5. března 2015 v Hradci Králové. 
Nový rok, stejný cíl.
30.12.2014
Přejeme úspěšné vykročení do roku 2015, chceme Vám být UŽITEČNÍ a těšíme se na spolupráci s Vámi. Hanka Šimánková
Seminář STAVEBNÍ ZÁKON a ZÁKON EIA - PŘESUN TERMÍNŮ HK I PRAHA NA NÁHRADNÍ TERMÍNY.
11.12.2014
Z důvodu mimořádného pracovního vytížení přednášejících, jež navazuje na akceleraci legislativního procesu, se termíny seminářů STAVEBNÍ ZÁKON A ZÁKON EIA přesouvají na náhradní termíny o 3 týdny pozdějí. Děkujeme za pochopení.
Seminář STAVEBNÍ ZÁKON a EIA
04.11.2014
Počátkem ledna 2015 proběhne v Hradci Králové i Praze seminář STAVEBNÍ ZÁKON a ZÁKON EIA.
Je zaměřen na problematiku využití jednotlivých forem umisťování stavebních záměrů, problematiku jejich povolování, užívání a odstraňování  s důrazem na změny, které přinesla novela stavebního zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), S ÚČINNOSTÍ OD 1. LEDNA 2015.
Nová legislativa pro oblast HLUK bude zde odpřednášena jako první
08.10.2014
Na semináři PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - NOVELA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, ZKUŠENOSTI Z PRAXE, který se koná v Hradci Králové 18. listopadu 2014 bude odpřednášena nová aktuální legislativa z oblasti HLUKU = jde o první přednášku nové legislativy v ČR.

Přidání nového termínu a místa konání semináře VÝKLADY A JUDIKATURA VE VODNÍM PRÁVU Olomouc a Praha
08.09.2014
Z důvodu plného obsazení semináře VÝKLADY A JUDIKATURA VE VODNÍM PRÁVU dne 30. září 2014 v Praze budou uspořádány zcela totožné semináře 10. prosince 2014 v Olomouci a dále je přidán 2. termín konání semináře v Praze 22. ledna 2015.
Přidání nového termínu semináře VÝKLADY A JUDIKATURA VE VODNÍM PRÁVU do Olomouce.
27.08.2014
Z důvodu velkého zájmu o seminář VÝKLADY A JUDIKATURA VE VODNÍM PRÁVU (PRAHA) bude uspořádán zcela totožný seminář 10. prosince 2014 v Olomouci.
Slovy klasika "hra končí, život začíná"
12.08.2014
Prázdniny se chýlí k závěru a a tak si Vás dovolujeme pozvat na první podzimní seminář - s tématikou IPPC. Integrovaná prevence se v České republice týká značného množství průmyslových podniků a zemědělských podniků: energetika, zpracování kovů, zpracování nerostů, odpadové hospodářství, chemický průmysl, papírny, textilní výroba, potravinářství, velkochovy hospodářských zvířat, jatka a další.
Právě nyní je ideální možnost k zaslání Vašeho dotazu z oblasti IPPC. Dotazy prosím zašlete předem před seminářem do 9. září 2014 na e-mailovou adresu: info@uzitecneseminare.cz. 

Váš dotaz zodpoví:

Ing. Jan Slavík, Ph.D. - vedoucí oddělení IPPC a IRZ 
MŽP - Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence 

DOPADY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU NA STAVEBNÍ ZÁKON
28.05.2014
Dopady NOZ na Stavební zákon se objevují a "vynořují" v denní praxi stále častěji. Na semináři 3.6. budou fundovaně vysvětleny všechny aktuální aspekty odbornicemi přímo z Ministerstva pro místní rozvoj.

Máte dotaz k zákonu č. 61/2014 Sb.?
19.05.2014
Pokud se Vaší práce týká nový zákon č. 61/2014 Sb,. obdržíte jej, spolu spolu s jeho výkladem, na semináři "CHEMICKÝ ZÁKON (č. 350/2011 Sb.) včetně novelizace zákonem č. 61/2014 Sb.
(A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVY EU - NAŘÍZENÍ O DETERGENTECH, REACH A CLP)  PRAXE A KONTROLA". Koná se již 29. května 2014 v Hradci Králové.
 
SEMINÁŘ STAVEBNÍ ZÁKON S DOPADY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
28.04.2014
Seminář STAVEBNÍ ZÁKON S DOPADY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU se koná jak v Hradci Králové, tak i v Praze. Přednášející odbornice z Ministerstva pro místní rozvoj a přednášky jsou na obou seminářích totožné.
Seminář OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH ZDROJŮ
17.03.2014
Využijte, prosím, možnosti zaslání Vašich konkrétních i specifických dotazů, které se týkají problematiky semináře OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH ZDROJŮ.
Dotazy je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@uzitecneseminare.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášek.
Přidání dalšího nového 3. termínu semináře VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED v Praze
06.02.2014
Z důvodu velkého zájmu o seminář VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED a jeho naplnění v  únorovém i březnovém termínu v Praze nabízíme další 3. termín totožného semináře v Praze a to v pondělí 31. března 2014.
Přidání dalšího nového termínu semináře VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED v Praze
03.02.2014
Z důvodu velkého zájmu o seminář VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED a jeho naplnění v  únorovém termínu v Praze nabízíme další termín totožného semináře v Praze a to v úterý 4. března 2014.
Seminář VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED
14.01.2014
Seminář bude vycházet z praktických poznatků přednášejících doplněných o dotazy účastníků - využijte prosím této možnosti - i Váš dotaz a odpovědi přednášejích na něj - mohou být součástí přednášek. Zašlete jej předem na e-mailovou adresu: info@uzitecneseminare.cz. Děkujeme.
Nový rok, stejný cíl.
30.12.2013
Přejeme úspěšné vykročení do roku 2014, chceme Vám být UŽITEČNÍ a těšíme se na spolupráci s Vámi. Hanka Šimánková
Poděkování a přání
16.12.2013
Děkuji Vám za Váš zájem v roce 2013, přeji příjemné svátky a šťastný a úspěšný rok 2014.
Hanka Šimánková
DOTAZY V PŘEDSTIHU - JISTOTA FUNDOVANÉ ODPOVĚDI SE VŠEMI ASPEKTY DOTAZU
27.11.2013
Dotazy týkající se problematiky semináře ISPOP - ODPADY a ISPOP - OVZDUŠÍ A VODA, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@uzitecneseminare.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášek.
Seminář NÁKLÁDÁNÍ S OBALY VE FIRMÁCH - včetně představení Novely zákona o obalech
14.11.2013
Součástí výkladu bude i vládou právě schválená Novela o zákona o obalech!
Máte-li dotazy k Hlášení OBALŮ prostřednictvím ISPOP, zašlete je, prosím, v předstihu před seminářem NAKLÁDÁNÍ S OBALY VE FIRMÁCH na adresu info@uzitecnesemináře.
Odpověď  bude zajištěna odborníky z MŽP i CENIA.
SEMINÁŘ S TÉMATIKOU SANACE AZBESTU - PŘEDNÁŠEJÍ RENOMOVANÍ ODBORNÍCI Z PRAXE.
23.09.2013
Seminář přinese souhrn jak technických, tak technologických a legislativních požadavků, které je nezbytné realizovat v návaznosti na požadavky relevantních právních předpisů v praxi při odstraňováni a rekonstrukci staveb. 
SEMINÁŘ ODPADY 2013 V PRAXI SE BUDE KONAT I V PRAZE.
29.08.2013
Seminář se bude konat i v Praze dne 10. října 2013. Výklad nového zákona č. 169/2013 a jeho dopad na praktické nakládání s odpady Vám přednesou odborníci "z první ruky" z Ministerstva životního prostředí  a z České asociace odpadového hospodářství - seminář proběhne v Hradci Králové 24. září 2013 a v Praze 10. října 2013.  
Odpady - ekoauditová novela a odpad neodpad
19.08.2013
Výklad nového zákona č. 169/2013 a jeho dopad na praktické nakládání s odpady Vám přednesou odborníci "z první ruky" z Ministerstva životního prostředí  a z České asociace odpadového hospodářství - seminář proběhne v Hradci Králové 24. září 2013 a v Praze 10. října 2013. 
Poděkování a přání
28.06.2013
Děkuji Vám za Váš zájem v prvním pololetí roku 2013 a přeji Vám hezké a aspoň trochu odpočinkové léto.
V závěru prázdnin Vám nabídnu další semináře, které proběhnou do konce roku.

Těším se na setkání s Vámi :-)
Hanka Šimánková
NÁHRADNÍ TERMÍN SEMINÁŘE - PŘESUN NA 27.6.2013
03.06.2013
PROSÍME POZOR!! Z DŮVODU POVODŇOVÉ SITUACE V PRAZE JSME MUSELI PŘISTOUPIT KE ZRUŠENÍ TERMÍNU KONÁNÍ SEMINÁŘE VODNÍ ZÁKON - VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK V ÚTERÝ 4. ČERVNA 2013 V PRAZE. NÁHRADNÍ TERMÍN SEMINÁŘE JE ČTVRTEK 27. ČERVNA HOTEL ILF. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!! 
Vodní zákon
20.05.2013
Máte-li zájem o podrobný výklad Vodního zákona, může Vás zajímat právě vycházející publikace zpracovaná týmem předních odborníků na legislativu vodního hospodářství. Více informací zde.  
Vodní zákon
19.03.2013
Máte-li zájem o podrobný výklad Vodního zákona, může Vás zajímat právě vycházející publikace zpracovaná týmem předních odborníků na legislativu vodního hospodářství. Více informací zde.
Dotazy k semináři ROZPTYLOVÉ STUDIE A KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ
22.02.2013

Již nyní je vhodná doba pro zaslání Vašich dotazů k tématům rozptylových stucií i kompenzačních opatření všem přednášejícím. Máte-li zájem, můžete zaslat Vaše dotazy předem na e-mailovou adresu: info@uzitecneseminare.cz. Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášek.

Dotazy k emisní vyhlášce přednášejícím z MŽP
15.02.2013

Právě nyní je vhodná doba pro zaslání Vašich dotazů k emisní vyhlášce všem přednášejícím. Máte-li zájem, zašlete Vaše dotazy předem na e-mailovou adresu: info@uzitecneseminare.cz. Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášek.

Seminář ROZPTYLOVÉ STUDIE
04.02.2013
Na březen pro Vás připravujeme seminář na téma:  ROZPTYLOVÉ STUDIE A KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ V NOVÉ LEGISLATIVĚ OCHRANY OVZDUŠÍ.
Interpretace "nové emisní vyhlášky" z pohledu MŽP.
16.01.2013
Výklad nové emisní vyhlášky se zaměřením na problematické okruhy z pohledu provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší Vám přednesou odborníci "z první ruky" z Ministerstva životního prostředí - seminář proběhne 21. února 2013.
Nový rok, stejný cíl.
01.01.2013
Přejeme úspěšné vykročení do roku 2013, chceme Vám být UŽITEČNÍ a těšíme se na spolupráci s Vámi. Hanka Šimánková
Poděkování a přání
18.12.2012
Děkuji Vám za Váš zájem v roce 2012, přeji příjemné svátky a šťastný a úspěšný rok 2013.
Hana Šimánková
Dotazy přednášejícím v předstihu - jistota fundované odpovědi přesně na Váš dotaz:
06.12.2012
Dotazy týkající se problematiky semináře ISPOP i semináře VODNÍ ZÁKON PO NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat předem na e-mailovou adresu: info@uzitecneseminare.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášek.
SEMINÁŘ IPPC - NOVELA SE TÝKÁ PRŮMYSLOVÝCH I ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ!
23.11.2012
Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) se v České republice týká značného množství průmyslových podniků a zemědělských podniků:
  • energetika
  • zpracování kovů
  • zpracování nerostů
  • odpadové hospodářství
  • chemický průmysl
  • papírny
  • textilní výroba
  • potravinářství  
  • velkochovy hospodářských zvířat  
  • jatka a další.
NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA - předání ÚZ SZ č. 922 všem účastníkům
14.11.2012
Všichni účastníci semináře obdrží Úplné znění staveního zákona 2013 (ÚZ č. 922 - Stavební zákon 2013). Změny, které novela přináší, budou komentovány při promítání srovnávacího textu novely. Posluchači ihned uvidí, co je vypuštěno, co je nové a poznámky si mohou činit podle výkladu přímo do výtisku ÚZ SZ 2013.
NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA - již vyšla ve sbírce zákonů.
23.10.2012
Novela stavebního zákona již vyšla ve sbírce zákonů - Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony.
NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA -již stvrzena podpisem prezidenta ČR.
17.10.2012
Vládní novela stavebního zákona, nabude účinnosti od ledna 2013. Výklad změn a dopadů zásadně novelizované právní úpravy stavebního zákona a vyvlastňovacích předpisů získáte "z první ruky" přímo od autorů právního předpisu z MMR ČR.
Nový zákon o ochraně ovzduší - zaměřeno na provozovatele
19.09.2012
Účastníci semináře budou seznámeni také s prováděcími předpisy k zákonu, především s hlavními změnami vyplývajícími z nové emisní vyhlášky. 
Blíží se termín uzavření registrace přihlášek na seminář "PROCES EIA NA DOPRAVNÍ STAVBY".
12.09.2012
Blíží se termín poslední registrace a uzavření přihlášek na seminář "PROCES EIA NA DOPRAVNÍ STAVBY", který se koná ve čtvrtek 20. září 2012 v Hradci Králové. 
Nové webové stránky
15.08.2012
V rámci zkvalitnění služeb a informovanosti jsme spustili nové webové stránky.