Novinky

Přesun termínů konání seminářů z jara na podzim 2020
10.03.2020
Dovolujeme si Vás informovat, že v souvisloti s opatřeními proti koronaviru budou jarní termíny konání seminářů přesunuty na podzim 2020.
O podrobnostech budeme všechny přihlášené účastníky a zájemce o semináře včas informovat.

Prosíme o pochopení pro mimořádná opatření v mimořádné situaci.

Děkuji Vám! H. Šimánková