Novinky

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ S TÉMATIKOU EIA
20.06.2019
Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář, který přinese aktuální výklad problematiky EIA a to i z praktického pohledu požadavků na předkládané dokumenty pro potřeby zákona EIA.

Výklad požadavků získáte přímo od odborníka z MŽP pana Ing. Milana Muzikáře.

Seminář EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ APLIKACE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. NA DOKUMENTY ZPRACOVÁVANÉ PRO JEHO POTŘEBY (NAPŘ. OZNÁMENÍ, DOKUMENTACE) se koná v Praze dne 20. června 2019.