O firmě

Činnost firmy je spojena se jménem Hany Šimánkové, která podniká jako fyzická osoba.
 
Hana Šimánková do firmy přináší své bohaté zkušenosti a znalosti spojené se vzděláváním,  vedením lidí, organizací a zajišťováním širokého spektra akcí a seminářů. Při nich prokazuje své schopnosti připravit poutavý a odborný program a zajistit kvalitní realizaci akce ke spokojenosti účastníků.

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE jsou nejčastěji zaměřeny na oblast životního prostředí a ochrany zdraví  při práci. Se stejnou profesionalitou pro Vás připraví školení, seminář či vzdělávací kurz s libovolnou tématikou. UŽITEČNÉ SEMINÁŘE se konají nejčastěji v Hradci Králové, v případě zájmu účastníků i v Praze a v dalších městech.

SPOLEČNOST JE AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ.