Ohlasy na semináře

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2020 - PRAHA 2. TERMÍN

"Seminář byl výborný, celkově spokojenost.

Mnoho nových informací, vědí o čem mluví!

Kvalitní lektoři, výborná organizace."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2020 - PRAHA

"Seminář byl pro mě velice užitečný a naplnil má očekávání."
Ing. Jiří Fiedor, Ph.D. (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
"Opět velmi přínosné, děkuji."
Ing. Petra Kuntová (AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.)
"Oba lektoři jsou erudovaní odborníci, na jejichž výklad se vždy těším.

Semínář byl užitečný jak z hlediska připravovaného zákona o odpadech, tak hlášení pro rok 2020.

Mnoho nových informací, které využiji, věcné, jasné, komplexní, velice spokojena.

Velmi pěkné a přínosné.

Precizní organizační zajištění, včetně zajištění na místě semináře.
"
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()

HLUK - PROBLEMATIKA OCHRANY ZDRAVÍ PŘED HLUKEM V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ V TÉTO OBLASTI ZAČÍNAJÍ … PRAHA

"Profesionální, (pozitivně) vyčerpávající.

Bylo to skvělé.

Získala jsem nové informace, ucelené, dobrý základ pro dostudování oblastí, ve kterých se orientuji méně. Příjemný přednes, příklady z praxe. Celkově seminář hodnotím kladně - odbornost, užitečnost, celkovou organizaci.

Seminář rozhodně splnil mé očekávání, jako úvod do problematiky hluku.

Seminář byl velmi užitečný, obsah vynikající, super odborná úroveň.


"
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()

VODA - PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY - OLOMOUC

"Semináře dr. Horáčka mají vždy vysokou úroveň - děkuji!

Seminář byl užitečný, výborná aplikace na praktických příkladech.

Seminář byl přínosný, zejména z důvodu rozebrání četné judikatury.

Hezky zpracované, celkově jsem velmi spokojená.

Odborně vynikající, organizačně jako vždy výborné.

Velmi přínosné, sjednocení procesního postupu plynoucího z přestupků.


"
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()

VODA - PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY - PRAHA

"Super, konečně vysvětleno na praktických případech. Takhle to má být!

Téma aktuální, dobře využity judikatury. Dobrý přednes, velmi dobrá schopnost zaujmout. Vemi dobrá úroveň, celkově velmi příjemný dojem.

Ráda se účastním seminářů z vodního hospodářství s panem Horáčkem.

Užitečné a využitelné ve vodoprávní praxi úředníka. Obsah aktuální, odborná úroveň lektora a organizační zajištění vynikající.

Hodnocení pozitivní ve všech kritériích + vybrané místo, organizační zajištění vynikající."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()

ROZPTYLOVÉ STUDIE V ROCE 2019 - PRAHA

"Přínosný seminář!

Děkujeme, vše bylo řečeno.

Letos velmi přínosný seminář.

Užitečná témata, výborná organizace.

Seminář byl super."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()

ODPADY - SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ - PRAHA

"Výborný, odborný výklad.

S odbornou úrovní lektorky jsem rozhodně spokojena.

Jsem naprosto spokojena.

Výborný seminář po všech stránkách.

Semináře u Vás jsou vždy fajn."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()

EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ APLIKACE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. NA DOKUMENTY ZPRACOVÁVANÉ PRO JEHO POTŘEBY (NAPŘ. OZNÁMENÍ, DOKUMENTACE)

"Pouhé čtení zákona neupozorní na výklad, seminář ano. Obsah byl aktuální, dostatečný, hodnocení pozitivní."
Ing. Eugenie Hanzlíčková (CZ Bijo a.s. Praha)
"Hodnocení pozitivní ve všech kritériích."
RNDr. Renáta Kadlecová (Česká geologická služba)
"Super.

Děkuji.

Výborné."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()

METODIKA PŘÍPRAVY VSTUPNÍCH DOPRAVNÍCH DAT PRO VÝPOČET HLUKU ZE SILNIČNÍ DOPRAVY - PRAHA 2. TERMÍN

"Hodnocení pozitivní ve všech kritériích."
Ing. Jan Němec (Studio D - akustika s.r.o.)
"Šecko cajk :-). (Uvedeno zcela přesně dle dotazníku)."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()

METODIKA PŘÍPRAVY VSTUPNÍCH DOPRAVNÍCH DAT PRO VÝPOČET HLUKU ZE SILNIČNÍ DOPRAVY - PRAHA

"Bylo to bezva."
Ing. Luděk Novák (Centrum protihlukové ekologie, s.r.o.)
"Hodnocení pozitivní ve všech kritériích."
Ing. Patrik Konderla (ENVIFORM a.s.)
"Hodnotím velmi pozitivně.

Super.

Perfektní.

Děkuji."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()

VODNÍ PRÁVO – AKTUÁLNÍ JUDIKATURA – PRAHA 2. TERMÍN

"Po všech stránkách přínosné pro praxi. Výborně prezentováno.

Jsem spokojena, děkuji panu Horáčkovi za jeho výklad.

Díky, příště přijedu znovu."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()

VODNÍ PRÁVO – AKTUÁLNÍ JUDIKATURA – OLOMOUC

"Výborný kvalitní seminář."
Ing. Petr Vodák (Město Kroměříž)
"Hodnocení pozitivní ve všech kategoriích.

Zajímavé.

Pozitivně hodnotím schopnost přednášejícího zodpovědět dotazy.

Seminář byl opakovaně velmi přínosný a organizace je skvělá."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()

VODNÍ PRÁVO – AKTUÁLNÍ JUDIKATURA – PRAHA

"Vynikající úroveň."
Ing. Jana Kubešová (Magistrát města České Budějovice)
"Určitě judikatury využiji při svém rozhodování.
Velmi vhodné příklady z praxe a ochota odpovídat na dotazy."
Mgr. N. Němcová (Krajský úřad Libereckého kraje)
"Judikatura a výklad lektora mi odpověděly na otázky vyplývající z vedených řízení.

Velká spokojenost."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Výborně připravené, ať již po stránce odborné, tak po stránce organizační."
Mgr. Miroslav Vecka (Statutární město Plzeň)

NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADEM - AKTUÁLNÍ ZMĚNY LEGISLATIVY PLATNÉ OD ROKU 2019 - PRAHA

"Hodnocení pozitivní ve všech kritériích."
Ing. Klára Cyprová (Českomoravská recyklační společnost, s.r.o.)
"Hodnocení pozitivní, děkujeme."
Petr Slotík (Technické služby města Nového Jičína)
"Kvalifikovaní přednášející, i dobře zorganizováno.

Děkuji, seminář byl pro mě přínosný.

Jednoznačně bezkonkurenční."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2019 - PRAHA 2. TERMÍN

"Info od obou lektorů výborné!

Hodnocení pozitivní ve všech kritériích.

Jako vždy perfektní!

RNDr. Horáková podává výborné praktické příklady a celý výklad.

Děkuji za organizaci, vše tzv. "na patře". Výtečné!
"
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2019 - PRAHA 1. TERMÍN

"Tento seminář patří k nejlepším, které znám. Děkuji."
Ing. Petra Kuntová (AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.)
"Hodnocení pozitivní ve všech kategoriích."
Mgr. Veronika Hrnčířová (AUFEER TOOLS s.r.o.)
"Velmi pěkné. Bylo to velmi přínosné.

Skvělé jako vždy."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()

UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB - ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ V ROCE 2018 - PRAHA

"Velice aktuální, novelizace zákona jsou neustálé, běžně to nelze sledovat. Perfektní odborníci na problematiku, srozumitelně přednesené, fundované odpovědi na dotazy.

Hodnocení pozitiví ve všech kritériích.

Oceňuji ochotu lektorek diskutovat, zjišťovat informace."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA

"Skvělé prezentace, vždy zajímavé, podnětné, odborně na výši. "
Mgr. Tomáš Maňas (Kancelář veřejného ochránce práv)
"Odborná úroveň vynikající, organizačně super."
Ing. Jiří Blažek, CSc. (LI-VI Praha, spol. s r.o.)
"Hodnocení poziviní ve všech kritériích."
Ing. Barbora Pavelková (INSET s.r.o.)
"Hodnocení poziviní ve všech kritériích."
Ing. Barbora Pavelková (INSET s.r.o.)

„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - PRAHA 2. TERMÍN

"Velice fundovaná a komplexně pojatá přednáška.

Pan Horáček přednáší velmi pěkně a věcně. Organizace výborná a profesionální.

Velmi přínosné, příjemné vystupování, vysoká úroveň.

Velmi aktuální, kvalitně a srozumitelně podané informace. Velká orientace v daném tématu.

Velmi spokojená.


"
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Výborné jako vždy.


"
Ing. Pavel Koreček (Městský úřad Chrudim)
"Veškeré informace jsou pro nás využitelné - výborně sestaveno.
Organizačně jako vždy zvládnuto výborně, skvělá informovanost."
Blanka Nováková (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.)

„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - OLOMOUC

"Jedno z nejpřínosnějších školení, výborná reakce na dotazy.

Trvale výborný lektor. Vše bez připomínek. Bylo to super.

Plně spokojena.

Velmi dobře zorganizovaný seminář. JUDr. Horáček velmi fundovaný.

Vždy výborné, děkuji.

Pan Horáček je úžasný.


"
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()

„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - PRAHA 1. TERMÍN

"Skvělý seminář."
Monika Prokopová (Městský úřad Nový Bor)
"Dobré téma, skvělý lektor a příjemné místo konání semináře."
Ing. Barbora Svěcená (Krajský úřad Ústeckého kraje)
"Hodnocení pozitivní ve všech kritériích."
Ing. Josef Máca (Vodárna Plzeň,a.s.)
"Během semináře se probrala řada témat, živá diskuse, přednášející vždy reagoval."
Ing. Eugenie Hanzlíčková (CZ Bijo a.s. Praha)
"Seminář byl přínosem pro další práci.

Kladně hodnotím podnětnou diskuzi.

"
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()

ROZPTYLOVÉ STUDIE V PRAXI A JAK NA NĚ - PRAHA

"Odborně a tématicky velmi dobrý seminář. Praktické zkušenosti, nové trendy, atraktivní prezentace. Moc děkuji.

Výborná organizace semináře. Odborně velmi přínosné informace. Velmi důležité pro jednotný přístup modelování emisí, aplikovatelnost nových metodik.

Velice kvalitní a aktuální seminář. Nový a praktický pohled na výsledky RS a vlivy na zdraví. Zpracovatelé znají problematiku nejen teoreticky, ale hlavně prakticky a do detailu. Nadstandardní péče o účastníky semináře.

Seminář užitečný pro praxi, hodnotím velmi kladně a jsem ráda za účast. 

"
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - PRAHA 2. TERMÍN

"Opět poučná a perfektní přednáška, obsah reaguje na aktuální změny ve vodním zákoně, jsem moc spokojená. Seminář byl velmi přínosný + zajímavé příklady z praxe. "
Marcela Kubíčková (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.)
"Velmi záživné propojení teorie na názorných ukázkách. Vysoká odbornost prezentovaná jednoduše, aby pochopil každý.

Velmi dobré!

Jako vždy skvělé.

Vynikající."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - PRAHA 1. TERMÍN

"Výborný přednášející, nadhled nad tématem, pohotovost a vstřícnost v odpovídání na dotazy."
Ing. Lukáš Kužel (Vodohospodářské inženýrské služby a.s.)
"Přehledné, srozumitelné, hodnocení pozitivní ve všech kritériích."
Lenka Bezděková (H3Geo s.r.o.)
"Vysoká úroveň přednášejícího.

Seminář na velmi vysoké odborné úrovni, perfektně organizačně zajištěný.

Jako vždy vysoká úroveň semináře, cenné informace, skvělé zajištění, díky.

Vysoká odborná úroveň lektora!

Oceňuji odborníka provádějícího praxi a ne jen teorii.

Velmi přínosný seminář, po odborné i organizační stránce jsem byla velmi spokojena.

Seminář byl velmi užitečný, rozsah aktuální a velice široký, odborná úroveň perfektní."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - OLOMOUC

"Hodnocení pozitivní ve všech kritériích."
Viktorie Adolfová (AZ STUDNY s.r.o.)
"Semináře navštěvuji pravidelně, vždy vynikající úroveň přednášejícího a skvělé zajištění. Děkuji.

Vysoce hodnotím erudovanost, srozumitelnost, perfektní přednes.

Velmi spokojen!!!"
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Seminář byl užitečný, pěkně provázáno s judikáty a praxí. Odborná úroveň výborná, srozumitelný přednes, neuspávající :-)! Organizační zajištění perfektní. Výborný, srozumitelný seminář, děkuji."
Ing. Radana Klimentová (Statutární město Ostrava)

SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA 1. TERMÍN

"Perfektní seminář, 100% užitečný.

Seminář byl užitečný, některé informace jsem neznal - nevěděl, s odbornou úrovní jsem spokojen, přednášející má velký přehled.

Odborně i organizačně na úrovni."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()

HLUK V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ A VIBRACE PŘENÁŠENÉ NA ČLOVĚKA - PRAHA

"Děkuji za vysněnou přednášku.

Jsem moc rád za uspořádání semináře ohledně vibrací.

S odbornou úrovně přednášejícího jsem spokojen maximálně - odborník z praxe.

Hodnocení pozitivní ve všech kritériích. 

"
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA 2. TERMÍN

"S celým průběhem semináře jsem byl velmi spokojen, viz dílčí hodnocení:
odpověděl na řadu problémů spojených s novelou
obsah byl bezvadný včetně snahy odpovídat na dotazy
spokojenost s odbornou úrovní = dobře jsme si vybrali
bezvadný servis včetně místa konání semináře"
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()

OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI (OVZDUŠÍ A ODPADY) V ROCE 2018 - PRAHA

"Úžasná paní Horáková, perfektní informace. Vše co jsem potřebovala si odnáším. Děkuji.

S odbornou úrovní lektorů jsem spokojen velmi.

Naprostá spokojenost jako obvykle.

Děkuji za přínos do praxe a za odbornost a přístup při Vašich seminářích.


"
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Velmi vysoká odborná úroveň a lidsky podány všechny informace. Děkuji!

"
Ing. Petra Kuntová (AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.)
"Jako vždy bylo vše v pořádku, péče vzorná."
Ing. Pavla Žídková (OSVČ)

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 3. TERMÍN

"Seminář byl skvělý!"
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Velmi přínosný seminář, srozumitelně podané."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Pozitivní hodnocení ve všech aspektech."
Marie Mikynová (ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.o.)
"Hodnocení poziviní ve všech kritériích."
Ing. Pavel Pospíšil (Magistrát hlavního města Prahy.)

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

"Získal jsem hodně nových informací, témata byla přínosná, úroveň lektorek výborná. Organizační zajištění výborné, příjemné prostředí, profesionální přístup.

Výborné jako vždy.

Srozumitelné shrnutí změn. Odborné znalosti na vysoké úrovni. Super.

Hodnocení pozitivní ve všech kritériích, velmi příjemné zázemí, občerstvení i organizace.

Nad rámec očekávání.

Výborné, osvědčený pořadatel."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 2. TERMÍN

"Seminář byl užitečný, podal ucelený pohled na danou problematiku, obsahově velmi dobře sestaveno. JUDr. Horáček je zárukou kvalitního přednesu i z hlediska odbornosti.
Organizačně velmi kvalitně zajištěno."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Tak nějak má vypadat seminář! Velmi dobrý školitel, výborná organizace."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Prozatím nejlepší seminář na toto téma, děkuji za veškerý servis, zejména prezentaci a návod."
Světlana Vitvarová (Město Dvůr Králové nad Labem)
"Kladně hodnotím mj. ochotu zodpovídat dotazy, výklad zákona s různými příklady, na nichž je výklad demonstrován."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

"Výborný seminář, kvalitní výklad přednášejícího, organizace akce skvělá."
Zlatuše Černá (Městský úřad Blovice)
"Hodnocení pozitivní ve všech kritériích."
Ing. Zbyněk Sevelka (ČIŽP)
"Pan Horáček přednáší srozumitelně se spoustou názorných příkladů z praxe. Za mě super."
Ing. Ladislav Malý (Multiaqua s.r.o.)
"Děkuji JUDr. Horáčkovi, Ph.D. za jeho velmi zajímavý a přínosný výklad novely stavebního zákona."
JUDr. Petra Teršlová (MŽP)
"Nejlepší, nejhodnotnější semináře."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Výborné!"
Ing. Pavel Koreček (Městský úřad Chrudim)

HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA

"Skvělé jako vždy.

Odborná úroveň výborná, mají zkušenosti.

Odborně i organizačně na jedničku."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()

HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - HRADEC KRÁLOVÉ

"Seminář byl velice výtečný."
Doc. RNDr. Marie Vaňková, CSc. ()
"Užitečný seminář s velmi praktickými informacemi."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - OLOMOUC

"Excelentní prezentace komplikovaně nevyzrálého tématu."
Jarmila Maršálková (Město Nový Jičín)
"Moc užitečné, úžasné školení."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Tento seminář byl velmi poučný a dobře organizovaný. Pan JUDr. Horáček je výborný přednášející. Děkuji."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Judr. Horáček byl vynikající, reakce na dotazy super. Děkuji."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

"Dobrá přednášecí i odborná úroveň lektorek, příjemné prostory a organizační zajištění."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Vůbec není co vytknout."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Seminář je na vysoké odborné úrovni."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Hodnocení pozitivní ve všech kritériích."
Miloslav Ctibor (Město Týnec nad Sázavou)
"Perfektní vysvětlení aktuálních novel pro aplikaci v praxi. Obsah velice aktuální, plusem je zodpovězení předem zaslaných dotazů. Perfektní odborná znalost a výborné vysvětlení problematiky."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Oceňuji vysokou odbornost lektorů i vysokou míru rétorické dovednosti."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()

ROZPTYLOVÉ STUDIE V NOVÉ LEGISLATIVĚ OCHRANY OVZDUŠÍ

"Děkuji za seminář. Snad se někdy potkáme i u nás na Moravě."
Ing. Pavel Ujčík (EKOME spol. s r.o.)
"Krásné, splnilo očekávání."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Spokojenost."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()

ODPADY - SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ - PRAHA

"Hodnocení pozitivní ve všech kritériích."
Marie Baláková (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
"Již několik let jsem se zajištěním a úrovní seminářů velice spokojena. Seminář o odpadech - perfektní vysvětlení tématu."
Ing. Radmila Pichlíková (Jihočeský kraj Krajský úřad)
"Seminář byl užitečný, ano super. Velmi přínosné i pro profesionály. Praha je od nás dost daleko. Nevadí. Jsem velmi spokojený a nelituji cesty do Prahy."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()

AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA V OBLASTI VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD - SEMINÁŘ NA KLÍČ - ŘEDITELSTVÍ ČIŽP PRAHA

"Prezentace JUDr. Horáčka, Ph.D. byla na vysoké odborné úrovni, pomohla vyjasnit řadu sporných otázek z praxe. Naprostá spokojenost.

Oceňuji příklady z praxe, diskusi, vstřícnost k řešení problémů ČIŽP z praxe.

Se semináři pana JUDr. Horáčka jsem spokojená.
"
Účastníci z řady inspektorátů celé ČR ČIŽP ()

EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ NOVEL Z ROKU 2015 A 2017, VAZBA NA NOVELIZACI STAVEBNÍHO ZÁKONA - PRAHA

"Seminář byl pro mou profesi vysoce aktuální. Hodnocení pozitivní ve všech kritériích.
Užitečné semináře mají vždy vysokou úroveň."
Ing. Pavla Žídková (Firma Ing. Pavla Žídková)
"Přednášející výborně porovnal současnou legislativu a připravenou legislativu od 1.11.2017. Odborná úroveň výborná."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Oceňuji osobu přednášejícího přímo z příslušného odboru MŽP."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Hodnocení pozitivní, uznání přednášejímu za výdrž a plnou soustředěnost po celou dobu výkladu."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Velmi přínosné, děkuji."
Ing. Jitka Krejčová (PRAGOPROJEKT, a.s.)

NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - 2. TERMÍN

"Skvělé. Tak jako vždy."
Ing. Pavel Koreček (Město Chrudim)
"Celkově velká pochvala."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Dobře zajištěno, jak úroveň lektorů, tak technické zabezpečení semináře."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Hodnocení pozitivní ve všech kritériích."
RNDr. Miroslav Rolko (Městský úřad Tachov)

NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - 1. TERMÍN

"Hodnocení pozitivní ve všech kritériích."
Jaroslava Nietscheová, prom. práv. (Povodí Vltavy, státní podnik)
"Seminář byl věcný a srozumitelný."
Ing. Olga Podorská (Město Cheb)
"Seminář byl užitečný jako vždy :-)."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Líbily se mi i poskytnuté materiály, nebylo třeba si vše zapisovat."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()

AZBEST - ZNÁME ŘEŠENÍ - PRAHA

"Tradičně velmi kvalitní seminář s profesionálním zpracováním témat."
Ing. Ivo Šrámek (Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem)
"Seminář byl užitečný, získal jsem nové informace."
Martin Hrádek (Městská část Praha 18)
"Seminář výborný, organizace bezvadná."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Hodnocení pozitivní ve všech kritériích."
Ing. Miloš Štolba (SUDOP PRAHA a.s. )

OBALY V PRAXI 2017

"Hodnocení pozitivní ve všech kritériích."
Jiří Doucha (FOMA BOHEMIA spol. s r. o.)
"Kvalitní seminář jako celek."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Oceňuji dostatečný prostor na dotazy účastníků."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()

OVZDUŠÍ - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE A POPLATKŮ - ZAMĚŘENO NA PROVOZOVATELE

"Hodnocení pozitivní ve všech kritériích."
Ing. Vlasta Vepřeková (Lučební závody Draslovka a.s.)
"Hodnocení 1."
Ing. Ivo Bárta (OKK Koksovny, a.s.)
"Spokojenost."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2017 - 2. termín

"Hodnocení pozitivní ve všech kriteriích."
Jaroslav Novák (Transform a.s. Lázně Bohdaneč)
"Velmi přínosný seminář v rámci plnění povinností z hlediska OH - doporučuji všem."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Seminář byl užitečný pro získání nových informací či výkladů nově vydaných vyhlášek a zákonů i z pohledu ústní výměny zkušeností, probráno nejaktuálnější.
Mgr. Jakl i RNDr. Horáková jsou oba erudovaní odborníci.
Výborná úroveň připraveného semináře po všech stránkách."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()

VODOPRÁVNÍ VZTAHY - VLASTNICKÉ PRÁVO, JEHO OMEZOVÁNÍ A DALŠÍ PRÁVA VE VODOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH - PRAHA 2. termín

"Absolutně profesionální, vysoká úroveň znalostí, schopnost okamžitě reagovat na konkrétní dotazy.
Velmi užitečné, vynikající lektor. Děkujeme."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Seminář byl v každém případě užitečný a využitelný."
Ing. Roman Pětiletý (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.)
"Velice přínosné, vynikající odbornost přednášejícího.

Jako vždy výborné.

Jako vždy skvělé.

Pana Horáčka si rád znovu poslechnu."
Nezveřejněno, ale je k dispozici (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.)
"Seminář splnil co jsem očekával. Přednáška pana Horáčka byla fundovaná a měla spád."
Ladislav Tluka (Magistrát města Hradec Králové)

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2017 - 1. termín

"Hodnocení pozitivní ve všech kritériích."
Žaneta Šulcová (LUNULA s.r.o.)
"Jako vždy skvělé."
Ing. Libuše Sekotová (EnviroTech CZ s.r.o.)
"Hodnocení pozitivní."
Mirka Aubrechtová (Vrbík s.r.o.)
"Velká spokojenost."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()

ÚVOD DO VODNÍHO PRÁVA II. ČÁST - SEMINÁŘ NA KLÍČ - ŘEDITELSTVÍ ČIŽP PRAHA

"Seminář lze hodnotit jedině pozitivně. Děkuji.

Jsem nadmíru spokojen.

Velmi dobře organizované, konkrétní případy z praxe - hodnocení pozitivní.

Oceňuji zejména náklonost k diskusi a schopnost reagovat na dotazy a podněty.

Seminář se mi moc líbil a jsem spokojen."
Účastníci z řady inspektorátů celé ČR (ČIŽP)

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

"Seminář hodnotím pozitivně."
Petr Fanta (AECOM CZ s.r.o.)
"Seminář byl vyčerpávající, získané nové informace jsou v předstihu prozatím - záleží na časovém schválení novely."
Marcela Kubíčková (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.)

VODOPRÁVNÍ VZTAHY - VLASTNICKÉ PRÁVO, JEHO OMEZOVÁNÍ A DALŠÍ PRÁVA VE VODOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH - OLOMOUC

"Seminář byl jednoznačně užitečný. Výborná diskuze během přednášky, s odbornou úrovní velmi spokojeni jako vždy. Výrazně kladné hodnocení."
Ing. Jindra Tesařová (Město Vsetín)
"Velmi dobrá znalost přednášené problematiky a dobrá schopnost reagovat na položené dotazy."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Tradičně vysoká úroveň přednášky, včetně zajištění podkladů, dobré zázemí, výborná péče p. Šimánková."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Získané informace určitě využiji v praxi, výběr témat byl optimální, pana doktora znám již řadu let, je jistota. Prostory a zázemí jsou fajn."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Hodnocení pozitivní ve všech kritériích."
Pavla Adamcová (Obec Hodslavice)

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

"Spokojenost s přednášející i s organizací semináře."
Helena Jenková (Městský úřad Police nad Metují)
"Hodnocení pozitivní ve všech kritériích."
Ing. Zdeněk Kočí (Vertikál Chrudim spol. s r.o.)
"Seminář byl vynikající a velmi přínosný."
Eva Justová (Městský úřad Police nad Metují)
"Pozitivní hodnocení"
Jaroslava Jandlová (Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.)

VODOPRÁVNÍ VZTAHY - VLASTNICKÉ PRÁVO, JEHO OMEZOVÁNÍ A DALŠÍ PRÁVA VE VODOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH - PRAHA 1. termín

"Děkuji za velmi přínosnou přednášku v příjemném prostředí.
Zejména oceňuji řadu příkladů z praxe, se kterými se s námi JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D. podělil."
JUDr. Petra Teršlová (Ministerstvo životního prostředí)
"S odbornou úrovní lektora jsem maximálně spokojena."
Monika Nováková (Městský úřad Slaný)
"VÝBORNÉ."
Ing. Pavel Koreček (Městský úřad Chrudim)
"Velmi zajímavý projev, který skutečně zaujal a poučil, odbornost lektora výborná."
Simona Pokorná (HG partner s.r.o.)
"Seminář byl užitečný, vodní semináře již si zajišťuji pouze u vás."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Velmi oceňuji hluboké znalosti lektora.
Velmi dobře organizačně zajištěný seminář."
Monika Švarcová (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.)

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ-NOVELA NV č. 272/2011 Sb., NOVELA METODICKEHO NÁVODU PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA 2. termín

"Velmi pěkné seznámení s NV č. 272/2011 Sb., a s připravovanou novelou metodického návodu a vysvětlení problematických pasáží."
Ing. Jana Zubinová (JK envi s.r.o.)
"Hodnocení pozitivní ve všech kritériích."
Mgr. Martin Pacner (Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)
"Velmi dobré, spokojenost."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Přínosné, příjemné, děkuji !"
Ing. Jan Štokr (Ochrana životního prostředí, s.r.o.)
"Hodnocení pozitivní."
Ing. Kateřina Hippmannová (Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy)

MANAGEMENT CHEMICKÝCH LÁTEK (novinky v legislativě, povinnosti při nakládání) - BEZPEČNOSTNÍ LIST (včetně expozičních scénářů) - BIOCIDY (základní povinnosti) - HRADEC KRÁLOVÉ

"Odborně výborné, zajímavé a užitečné. Obsah vyčerpávající a odborná úroveň výborná. Organizační zajištění výborné."
Ing. Dana Marešová (COLORLAK, a.s.)
"Vynikající a užitečné."
Ing. Petr Barcal (Aoyama Automotive Fasteners Czech s.r.o.)
"Úroveň semináře se odvíjí od úrovně lektorů. V tomto případě jako vždy vynikající prezentace. Ing. Krejsová výborná, Ing. Martynek vynikající expert. Organizační zajištění výborné."
Ing. Ilona Špačková (FOMA BOHEMIA spol. s r. o.)
"Pro mě velký přínos. Chválím důkladné zodpovídání otázek, uvádění příkladů z praxe a zdůrazňování aktuálních právních předpisů a novel."
Ing. Vladimíra Dvořáková (SOLIRA company s.r.o.)
"Konečně dostatečně rozumím tomuto tématu."
Ing. Eva Bečvářová (Avon Automotive a.s.)

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ-NOVELA NV č. 272/2011 Sb., NOVELA METODICKEHO NÁVODU PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ - HRADEC KRÁLOVÉ

"Standardně vysoká úroveň odborná i prezentační obou přednášejících + stejné hodnocení k zajištění a organizaci semináře."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Seminářem bylo rozšířené porozumění nové legislativy díky oběma přednášejícím."
Doc. RNDr. Marie Vaňková, CSc. ()
"Není nad autorský výklad."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"U nás asi není v oblasti legislativy nikdo odbornější."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Hodnocení pozitivní+ dobrá organizace."
Ing. Martin Stejskal (PK OSSENDORF s.r.o.)
"Pozitivní hodnocení semináře."
Jiří Ševčík ()

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ-NOVELA NV č. 272/2011 Sb., NOVELA METODICKEHO NÁVODU PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA 1. termín

"Výborné!"
Martin Čermák (INSET, s.r.o.)
"Hodncení pozitivní."
Jan Králíček (AKUPROJEKT s.r.o.)
"Seminář dostatečně pokrýval problematiku spojenou s hlukem v komunálním prostředí a obsahoval užitečné informace využitelné v praxi, seminář splnil moje očekávání."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Vždy inspirativní a poučné."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Praxe ukazuje, že některé situace jsou neřešitelné = odpověď na dotaz neexistuje."
Ing. Pavel Skala (Správa železniční dopravní cesty, s.r.o.)
"Vždy velmi přínosné fórum pro odbornou i laickou veřejnost."
Mgr. Tomáš Maňas (Kancelář veřejného ochránce práv)

AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA V OBLASTI VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD - PRAHA 2. termín

"Hodnocení pozitivní ve všech kritétiích."
Ing. Viktor Novotný (CHEVAK Cheb, a.s.)
"Užitečné semináře jsou zárukou kvalitního semináře."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Se seminářem a s přednášejícími jsem byla velmi spokojena."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Výborní a poutaví přednášející. Děkujeme. Rády se zúčastíme i příště."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Skvělé! Jako vždy!"
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Velmi užitečné a přínosné školení."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Vždy je co zlepšovat, ale nemám zásadní připomínky. Přednášky byly přínosné."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Už jsme byli na několika Vámi pořádaných seminářích a vždy O.K. Díky."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Jako 1000. účastník  užitečného semináře v letošním školním roce děkuji za cenu! Bylo to fajn :-)."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
" Aktuální témata i praktické zkušenosti a příklady."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2016 - PRAHA 2. termín

"Pozitivně hodnotím praktické příklady v průběhu výkladu problematiky a zodpovězení vznesených dotazů během i po přednášce."
Ing. Jana Lípová (Obec Velké Březno)
"Seminář byl dobrý a přínosný. Problematika byla srozumitelně podána ačkoliv je velmi komplikovaná.
Přednášející byl velmi dobrý."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Seminář byl užitečný - provázání s NOZ perfektní vysvětlení problematiky a souvislostí. Výborná znalost problematiky a zejména širších souvislostí s ostatní legislativou.
Velice erudovaný přednášející, vyzná se v problematice, přehledná prezentace."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Hodnocení semináře pozitivní."
Vratislav Lichtneger (Vodárenské služby)

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V LETECH 2016 A 2017 - PRAHA 3. termín

"Výstižné, srozumitelné, "koncentrované". Přednášející znalí oboru, pohotoví i zábavní.
Zázemí velmi vhodně zvolené. "Strhující" přednáška, ráda se příště zúčastním."
Ing. Petra Kuntová (AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.)
"Seminář byl skvěle připraven a to jak po stránce odborné, tak i po stránce organizační. Škoda je, že ten čas tak rychle utíkal, otázek k dané problematice by bylo ještě více."
Ing. Martina Homolová Dubová (Město Šumperk)
"Hodnocení semináře pozitivní."
Ing. Ondřej Pěnkava (Václav Pěnkava)
"Hodnocení semináře pozitivní."
Ing. Veronika Veselá (Dopravní podnik hl. města Prahy, a.s.)

AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA V OBLASTI VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD - PRAHA 1. termín

"Obsah dobrý, jen navrhuji změnu pořadí témat -1. problémy již platných předpisů, 2. příprava novely."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Rozumný pohled na problematiku z teorie i praxe."
Jolana Bradová (Povodí Vltavy, státní podnik)

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2016 OLOMOUC

"Obsah semináře byl aktuální pro úřady, podniky povodí i soukromou sféru.
Odborná úroveň přednášejícího výtečná.
"
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Seminář byl užitečný - utřídění pohledu na problematiku "práva stavby"."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Seminář je pro mě hodně užitečný - určitě využiji v praxi.
Obsah je velice aktuální."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Organizační zajištění vynikající."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V LETECH 2016 A 2017 - PRAHA 2. termín

"Seminář hodnotím pozitivně."
Věra Váňová (RECIFA a.s.)
"Jsem velmi spokojena."
Regina Kailová (Ústecký kraj)
"Obsah semináře byl pozitivní zejména postup východisek pro praxi - vyplnění formulářů.
Velmi dobrá úroveň a schopnost lektorů reagovat."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Jako vždy perfektní, opět přijedu."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2016

"Seminář byl pro mě velmi užitečný, získala jsem nové poznatky a jasné odpovědi na mé otázky. Výborná přednáška, jasná, přehledná, velmi poučná, srozumiltená."
Marcela Kubíčková (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.)
"Seminář byl užitečný, informace mi přinesly nové poznatky. Téma bylo dle mého názoru naprosto dostačující. S odbornou úrovní lektora jsem velmi spokojena. Organizačně byl seminář zajištěn bezchybně.
Děkuji i za doplnění informací v oblasti legislativy."
Ing. Jitka Rampáčková (VaK Břeclav a.s.)
"Semináře navštěvuji pravidelně, jsou opravdu "užitečné"."
Ing. Eva Černá (Krajský úřad Ústeckého kraje)
"Vynikající úroveň lektora, výborná komunikace."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"JUDr. Horáček je super!"
Ing. Pavel Obrdlík (Ekopontis, s.r.o.)
"Seminář byl užitečný, přinesl především vyvlastnění a platby. Odborná úroveň, organizační zajištění super."
Ing. Jiří Marek (Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.)
"Hodnocení semináře pozitivní."
Ing. Kateřina Kvapilová (Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.)
"Jste prostě skvělí, děkuji."
JUDr. Marie Straková (Ministerstvo zemědělství)

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2016 - PRAHA

"Plně splnilo očekávání, i předčilo."
Vladimír Vlasák (AVON AUTOMOTIVE a.s.)
"Super jako vždy.

První polovina semináře byla pro mne méně přínosná, druhá byla více o praxi, hodnotím výborně.

Seminář byl přínosný. Oba přednášející jsou odborníci.

Hodnocení pozitivní, pro nováčka trochu rychlé :-)."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()
"Seminář byl koncipován velmi přehledně, téma velmi užitečné (novinky i ISPOP), s odbornou úrovní jsem velmi spokojena. Organizační zajištění opět výborné."
Mgr. Hedvika Vimmerová ()
" Hodnocení 1."
Alice Přádová, Petr Vykysal, Stanislav Broulík (.A.S.A., spol. s r.o.)
"Hodnocení semináře výborné."
Jindřich Novotný, Stanislav Křen (ČEZ DISTRIBUCE)
"Hodnocení výborné. Seminář odpady - aktuální legislativa je velkým přínosem pro práci na ORP."
Milena Nováková (Městský úřad Roudnice nad Labem)

SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

"Velmi cenný seminář, moc spokojená, vše za 1, poznatky z praxe."
Ing. Jaroslava Čechurová (ÚMČ Praha 20 - Horní Počernice)
"Příjemní, vstřícní přednášející."
Ing. Milena Praislerová (Statutární město Plzeň)
"Semináře vedené oběma přednášejícími jsou vždy podnětné a přínosné, nikdxy neodjíždím s pocitem zdtraceného dne."
Ing. Eva Černá (Ústecký kraj)
" Mgr. Vytejčková, JUDr. Horáček = kvalitní informace."
Bc. Hana Matějková (Město Rakovník)
"Seminář měl úroveň a přinesl poznatky jak do osobního života tak i pracovního.

Seminář byl obsahově zdařilý.

Ještě bych se více soustředil na souběh přestupků a opakující se a trvající správní delikty."
Nezveřejněno, ale je k dispozici ()

ÚVOD DO VODNÍHO PRÁVA I. ČÁST - SEMINÁŘ NA KLÍČ - ŘEDITELSTVÍ ČIŽP PRAHA

" Jeden z nejlepších seminářů, kterých jsem se zúčastnila. Děkuji."
Kateřina Zelenková (ČIŽP)
"Velmi kladně hodnotím komunikaci lektora s účastníky semináře. Organizační zajištění (průběh, materiály) na velmi vysoké úrovni."
Alena Hrubá (ČIŽP)
"Hodnocení jednoznačně pozitivní."
Ing. Antonín Kroupa (ČIŽP)

NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADY - DOPADY AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY DO PRAXE 2. termín

" Velice přínosné."
Hana Soudková (Elektrowin, a.s.)
"Vše OK, luxus."
Ing. Aleš Šrámek (MHM EKO s.r.o.)

NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADY - DOPADY AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY DO PRAXE 1. termín

"Skvělé jako obvykle!"
Ing. Libuše Sekotová (EnviroTech CZ s.r.o.)
"Seminář se mi moc líbil, po dlouhé době jsem si se zjmem vyslechla všechny přednášky."
Ing. Petra Machová (Elektoriwin, a.s.)
"Jednička s hvězdičkou ....i za dostupnost a možnosti oběda (výběru). :-)"
Zuzana Mračková (REMA)
"Seminář naší firmě ušetřil nemalé finance za případné pokuty - děkuji :-)."
Nezveřejněno, ale je k dispozici (Nezveřejněno, ale je k dispozici)
"Hodnocení semináře POZITIVNÍ."
Jan Kvistch (MARKETA - REMONE s.r.o.)

AZBEST – PRAXE KROK ZA KROKEM

"Jeden z nejlépe organizovaných seminářů, které jsem absolvoval. Děkuji."
Aleš Mach (Voluma s.r.o.)