Nejbližší semináře


HLUK - PROBLEMATIKA OCHRANY ZDRAVÍ PŘED HLUKEM V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ V TÉTO OBLASTI ZAČÍNAJÍ … PRAHA

HLUK - PROBLEMATIKA OCHRANY ZDRAVÍ PŘED HLUKEM V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ V TÉTO OBLASTI ZAČÍNAJÍ … PRAHA

JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

SEMINÁŘ JE URČEN PRO VŠECHNY AKUSTIKY ZAČÍNAJÍCÍ V OBORU, KTEŘÍ ZPRACOVÁVAJÍ PODKLADY PRO POSOUZENÍ ORGÁNY OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ (KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE), PRO PRACOVNÍKY KRAJSKÝCH A OBECNÍCH ÚŘADŮ V OBORU DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRO ZAČÍNAJÍCÍ PRACOVNÍKY HYGIENICKÉ SLUŽBY, PRACOVNÍKY STAVEBNÍCH ÚŘADŮ A PROJEKČNÍCH KANCELÁŘÍ.
 
SEMINÁŘ JE POJAT JAKO ÚVODNÍ BLOK DO SLOŽITÉ PROBLEMATIKY HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ A V PŘÍPADĚ ZÁJMU BUDE ROZŠÍŘEN O JARNÍ NAVAZUJÍCÍ BLOK (MĚŘENÍ A HODNOCENÍ) PODLE ZÁJMU A PŘÁNÍ ÚČASTNÍKŮ TOHOTO SEMINÁŘE V RÁMCI JEJICH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.
Termín: středa 27. listopadu 2019,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
Cena: 2290 Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2020 - PRAHA

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2020 - PRAHA

JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Výklad aktuální legislativy a jejich dopadů do praxe a erudovaných praktických informací pro ohlášení odpadů do ISPOP získáte přímo od spoluautora právních předpisů z MŽP a specialistky na ohlašování odpadů do ISPOP z CENIA.

Témata přednášek:
Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl
Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů
VYHLÁŠKA O KRITÉRIÍCH, PŘI JEJICHŽ SPLNĚNÍ JE ZNOVUZÍSKANÁ ASFALTOVÁ SMĚS VEDLEJŠÍM PRODUKTEM NEBO PŘESTÁVÁ BÝT ODPADEM
NÁVRH NOVÉHO ZÁKON O ODPADECH A NÁVRH ZMĚNOVÉHO ZÁKONA
ZMĚNY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMĚRNICE O JEDNORÁZOVÝCH PLASTECH

  
RNDr. Eva Horáková
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství
•     POVINNOSTI PŮVODCŮ A OPRÁVNĚNÝCH OSOB Z POHLEDU VEDENÍ EVIDENCE A OHLAŠOVÁNÍ, PŘIDĚLOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ IČP A IČZ 
PŘÍKLADY CHYB BRÁNÍCÍCH ÚSPĚŠNÉMU PODÁNÍ HLÁŠENÍ A DALŠÍ NEDOSTATKY V HLÁŠENÍCH (NESPRÁVNÁ KATALOGOVÁ ČÍSLA ODPADŮ, ŠPATNÉ KÓDY NAKLÁDÁNÍ, NEVYROVNANÉ BILANCE…)
TYPY KONTROL PROVÁDĚNÝCH MŽP NAD OHLAŠOVANÝMI DATY
– KŘÍŽOVÉ KONTROLY, POROVNÁNÍ V ČASOVÝCH ŘADÁCH, SEZNAMY „HŘÍŠNÍKŮ“ 
INFORMAČNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSVÍ (ISOH) – WEBOVÉ APLIKACE PRO VEŘEJNOST
 
 
Termín: středa 8. ledna 2020,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
Cena: 2098 Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2020 - PRAHA  2. TERMÍN

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2020 - PRAHA 2. TERMÍN

Výklad aktuální legislativy a jejich dopadů do praxe a erudovaných praktických informací pro ohlášení odpadů do ISPOP získáte přímo od spoluautora právních předpisů z MŽP a specialistky na ohlašování odpadů do ISPOP z CENIA.

Témata přednášek:
Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl
Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů
VYHLÁŠKA O KRITÉRIÍCH, PŘI JEJICHŽ SPLNĚNÍ JE ZNOVUZÍSKANÁ ASFALTOVÁ SMĚS VEDLEJŠÍM PRODUKTEM NEBO PŘESTÁVÁ BÝT ODPADEM
NÁVRH NOVÉHO ZÁKON O ODPADECH A NÁVRH ZMĚNOVÉHO ZÁKONA
ZMĚNY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMĚRNICE O JEDNORÁZOVÝCH PLASTECH

  
RNDr. Eva Horáková
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství
•     POVINNOSTI PŮVODCŮ A OPRÁVNĚNÝCH OSOB Z POHLEDU VEDENÍ EVIDENCE A OHLAŠOVÁNÍ, PŘIDĚLOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ IČP A IČZ 
PŘÍKLADY CHYB BRÁNÍCÍCH ÚSPĚŠNÉMU PODÁNÍ HLÁŠENÍ A DALŠÍ NEDOSTATKY V HLÁŠENÍCH (NESPRÁVNÁ KATALOGOVÁ ČÍSLA ODPADŮ, ŠPATNÉ KÓDY NAKLÁDÁNÍ, NEVYROVNANÉ BILANCE…)
TYPY KONTROL PROVÁDĚNÝCH MŽP NAD OHLAŠOVANÝMI DATY
– KŘÍŽOVÉ KONTROLY, POROVNÁNÍ V ČASOVÝCH ŘADÁCH, SEZNAMY „HŘÍŠNÍKŮ“ 
INFORMAČNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSVÍ (ISOH) – WEBOVÉ APLIKACE PRO VEŘEJNOST
 
  
Termín: středa 22. ledna 2020,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
Cena: 2110 Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


Uskutečněné semináře


VODA - PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY - OLOMOUC

VODA - PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY - OLOMOUC

Termín: úterý 12. listopadu 2019,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Olomouc,
BEA campus Olomouc


VODA - PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY - PRAHA

VODA - PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY - PRAHA

Termín: úterý 5. listopadu 2019,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


ROZPTYLOVÉ STUDIE V ROCE 2019 - PRAHA

ROZPTYLOVÉ STUDIE V ROCE 2019 - PRAHA

Termín: čtvrtek 24. října 2019,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


ODPADY - SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ - PRAHA

ODPADY - SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ - PRAHA

Termín: úterý 08. října 2019,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


Nenašli jste téma, které Vás zajímá?
Napište nám Váš námět na UŽITEČNÝ SEMINÁŘ: