Nejbližší semináře


VODNÍ PRÁVO – AKTUÁLNÍ JUDIKATURA – PRAHA

VODNÍ PRÁVO – AKTUÁLNÍ JUDIKATURA – PRAHA

JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Vodní právo, sestávající zejména z vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích, je jako všechny právní obory formulováno mimo právních předpisů soudní judikaturou. Při výkladu jednotlivých právních předpisů je tedy třeba přihlížet nikoliv pouze ke znění zákona, ale rovněž k aktuální rozhodovací praxi soudů.
 
Vodní právo je tvořeno veřejnoprávními i soukromoprávními normami, je tedy pro jeho výklad rozhodující, mimo judikatury Ústavního soudu, rozhodovací praxe jak správních soudů, zejména Nejvyššího správního soudu, tak civilních soudů, předně Nejvyššího soudu.
 
Seminář bude věnován průřezu relevantní judikatury nejen k vodnímu zákonu a zákonu o vodovodech a kanalizacích, ale rovněž k dalším právním předpisům rozhodným pro vodoprávní vztahy – stavebnímu zákonu, zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, správnímu řádu a občanskému zákoníku. Zvláštní pozornost bude případně věnována aktuální judikatuře k § 59a vodního zákona.
 
Seminář se bude zaměřovat zejména na judikaturu v oblastech vodních děl a nakládání s vodami, právních vztahů při provozování vodovodů a kanalizací, vodoprávního řízení a přestupků ve vodním hospodářství.
Součástí semináře bude i diskuze s účastníky semináře na aktuální témata. 

!!SEMINÁŘI BYLA UDĚLENA AKREDITACE PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!
Termín: úterý 26. března 2019,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
Cena: 1851,- Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


VODNÍ PRÁVO – AKTUÁLNÍ JUDIKATURA – OLOMOUC

VODNÍ PRÁVO – AKTUÁLNÍ JUDIKATURA – OLOMOUC

JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Vodní právo, sestávající zejména z vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích, je jako všechny právní obory formulováno mimo právních předpisů soudní judikaturou. Při výkladu jednotlivých právních předpisů je tedy třeba přihlížet nikoliv pouze ke znění zákona, ale rovněž k aktuální rozhodovací praxi soudů.
 
Vodní právo je tvořeno veřejnoprávními i soukromoprávními normami, je tedy pro jeho výklad rozhodující, mimo judikatury Ústavního soudu, rozhodovací praxe jak správních soudů, zejména Nejvyššího správního soudu, tak civilních soudů, předně Nejvyššího soudu.
 
Seminář bude věnován průřezu relevantní judikatury nejen k vodnímu zákonu a zákonu o vodovodech a kanalizacích, ale rovněž k dalším právním předpisům rozhodným pro vodoprávní vztahy – stavebnímu zákonu, zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, správnímu řádu a občanskému zákoníku. Zvláštní pozornost bude případně věnována aktuální judikatuře k § 59a vodního zákona.
 
Seminář se bude zaměřovat zejména na judikaturu v oblastech vodních děl a nakládání s vodami, právních vztahů při provozování vodovodů a kanalizací, vodoprávního řízení a přestupků ve vodním hospodářství.
Součástí semináře bude i diskuze s účastníky semináře na aktuální témata. 

!!SEMINÁŘI BYLA UDĚLENA AKREDITACE PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!
Termín: úterý 2. dubna 2019,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
Cena: 1652,- Kč bez DPH
Místo: Olomouc,
BEA campus Olomouc


VODNÍ PRÁVO – AKTUÁLNÍ JUDIKATURA – PRAHA  2. TERMÍN

VODNÍ PRÁVO – AKTUÁLNÍ JUDIKATURA – PRAHA 2. TERMÍN

Vodní právo, sestávající zejména z vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích, je jako všechny právní obory formulováno mimo právních předpisů soudní judikaturou. Při výkladu jednotlivých právních předpisů je tedy třeba přihlížet nikoliv pouze ke znění zákona, ale rovněž k aktuální rozhodovací praxi soudů.
 
Vodní právo je tvořeno veřejnoprávními i soukromoprávními normami, je tedy pro jeho výklad rozhodující, mimo judikatury Ústavního soudu, rozhodovací praxe jak správních soudů, zejména Nejvyššího správního soudu, tak civilních soudů, předně Nejvyššího soudu.
 
Seminář bude věnován průřezu relevantní judikatury nejen k vodnímu zákonu a zákonu o vodovodech a kanalizacích, ale rovněž k dalším právním předpisům rozhodným pro vodoprávní vztahy – stavebnímu zákonu, zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, správnímu řádu a občanskému zákoníku. Zvláštní pozornost bude případně věnována aktuální judikatuře k § 59a vodního zákona.
 
Seminář se bude zaměřovat zejména na judikaturu v oblastech vodních děl a nakládání s vodami, právních vztahů při provozování vodovodů a kanalizací, vodoprávního řízení a přestupků ve vodním hospodářství.
Součástí semináře bude i diskuze s účastníky semináře na aktuální témata. 

!!SEMINÁŘI BYLA UDĚLENA AKREDITACE PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!
Termín: úterý 9. dubna 2019,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
Cena: 1859,- Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


Uskutečněné semináře


NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADEM - AKTUÁLNÍ ZMĚNY LEGISLATIVY PLATNÉ OD ROKU 2019 - PRAHA

NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADEM - AKTUÁLNÍ ZMĚNY LEGISLATIVY PLATNÉ OD ROKU 2019 - PRAHA

Termín: čtvrtek 21. března 2019,
přednášky 9:00 - 15:15 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2019 - PRAHA  2. TERMÍN

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2019 - PRAHA 2. TERMÍN

Termín: úterý 5. února 2019,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2019 - PRAHA 1. TERMÍN

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2019 - PRAHA 1. TERMÍN

Termín: středa 9. ledna 2019,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB - ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ V ROCE 2018 - PRAHA

UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB - ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ V ROCE 2018 - PRAHA

Termín: čtvrtek 29. listopadu 2018,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


Nenašli jste téma, které Vás zajímá?
Napište nám Váš námět na UŽITEČNÝ SEMINÁŘ: