Nejbližší semináře


HLUK - PROBLEMATIKA OCHRANY ZDRAVÍ PŘED HLUKEM V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ V TÉTO OBLASTI ZAČÍNAJÍ…NAVAZUJÍCÍ BLOK (MĚŘENÍ A HODNOCENÍ) - PRAHA

HLUK - PROBLEMATIKA OCHRANY ZDRAVÍ PŘED HLUKEM V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ V TÉTO OBLASTI ZAČÍNAJÍ…NAVAZUJÍCÍ BLOK (MĚŘENÍ A HODNOCENÍ) - PRAHA

SEMINÁŘ NAVAZUJE NA BLOK „ZÁKLADNÍ PŘEHLED LEGISLATIVY“, KONANÝ 27. 11. 2019, A JE URČEN PRO VŠECHNY AKUSTIKY ZAČÍNAJÍCÍ V OBORU, KTEŘÍ ZPRACOVÁVAJÍ PODKLADY PRO POSOUZENÍ ORGÁNY OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ (KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE), PRO PRACOVNÍKY KRAJSKÝCH A OBECNÍCH ÚŘADŮ V OBORU DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRO ZAČÍNAJÍCÍ PRACOVNÍKY HYGIENICKÉ SLUŽBY, PRACOVNÍKY STAVEBNÍCH ÚŘADŮ A PROJEKČNÍCH KANCELÁŘÍ V RÁMCI JEJICH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.
 
SEMINÁŘ JE ZAMĚŘEN NA MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ
PODLE PLATNÝCH METODICKÝCH NÁVODŮ A DOPORUČENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ.
 
Termín: středa 15. dubna 2020,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
Cena: 2290 Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


VODNÍ PRÁVO - AKTUÁLNÍ STAV A ZMĚNY - PRAHA

VODNÍ PRÁVO - AKTUÁLNÍ STAV A ZMĚNY - PRAHA

JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Vodoprávní praxe je v posledních letech ovlivněna stále častějšími změnami podnebí a s tím souvisejícími střídajícími se obdobími sucha a povodní. A vodoprávní legislativa se na to snaží reagovat. 
V současné době je v politickém projednávání návrh ústavního zákona na ochranu vody, který si klade za cíl zakotvit ochranu vody na ústavní úrovni.
V projednávání v Poslanecké sněmovně je vládní novela vodního zákona, tzv. „suchá“ novela, jejímž cílem je zvládání sucha a souvisejícího nedostatku vody pomocí koncepčních a operativních nástrojů.
U toho to však nekončí a v Poslanecké sněmovně jsou dále projednávány krátké poslanecké novely vodního zákona mající za cíl zlepšení hospodaření s vodou a její znovu využívání.

K 1. únoru 2020 je dále účinná novela stavebního a vodního zákona č. 312/2019 Sb., která zjednodušuje povolovací procesy pro vodní nádrže a terénní úpravy sloužící k zadržování vody v krajině do plochy 20000 m2.

A velké změny i ve vodním hospodářství jsou očekávány v souvislosti s rekodifikací veřejného stavebního práva s novým stavebním zákonem, u něhož se předpokládá přijetí na konci roku 2020.

Seminář tak bude věnován aktuálnímu znění vodního zákona a připravovaným legislativním změnám majícím dopad do jeho znění.

!!JE POŽÁDÁNO O AKREDITACI SEMINÁŘE PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!! 
Termín: úterý 21. dubna 2020,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
Cena: 2098 Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


VODNÍ PRÁVO - AKTUÁLNÍ STAV A ZMĚNY - OLOMOUC

VODNÍ PRÁVO - AKTUÁLNÍ STAV A ZMĚNY - OLOMOUC

Vodoprávní praxe je v posledních letech ovlivněna stále častějšími změnami podnebí a s tím souvisejícími střídajícími se obdobími sucha a povodní. A vodoprávní legislativa se na to snaží reagovat. 
V současné době je v politickém projednávání návrh ústavního zákona na ochranu vody, který si klade za cíl zakotvit ochranu vody na ústavní úrovni.
V projednávání v Poslanecké sněmovně je vládní novela vodního zákona, tzv. „suchá“ novela, jejímž cílem je zvládání sucha a souvisejícího nedostatku vody pomocí koncepčních a operativních nástrojů.
U toho to však nekončí a v Poslanecké sněmovně jsou dále projednávány krátké poslanecké novely vodního zákona mající za cíl zlepšení hospodaření s vodou a její znovu využívání.

K 1. únoru 2020 je dále účinná novela stavebního a vodního zákona č. 312/2019 Sb., která zjednodušuje povolovací procesy pro vodní nádrže a terénní úpravy sloužící k zadržování vody v krajině do plochy 20000 m2.

A velké změny i ve vodním hospodářství jsou očekávány v souvislosti s rekodifikací veřejného stavebního práva s novým stavebním zákonem, u něhož se předpokládá přijetí na konci roku 2020.

Seminář tak bude věnován aktuálnímu znění vodního zákona a připravovaným legislativním změnám majícím dopad do jeho znění.
 
!!JE POŽÁDÁNO O AKREDITACI SEMINÁŘE PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!  
Termín: úterý 28. dubna 2020,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
Cena: 1699 Kč bez DPH
Místo: Olomouc,
BEA campus Olomouc


VODNÍ PRÁVO - AKTUÁLNÍ STAV A ZMĚNY - PRAHA 2. TERMÍN

VODNÍ PRÁVO - AKTUÁLNÍ STAV A ZMĚNY - PRAHA 2. TERMÍN

Vodoprávní praxe je v posledních letech ovlivněna stále častějšími změnami podnebí a s tím souvisejícími střídajícími se obdobími sucha a povodní. A vodoprávní legislativa se na to snaží reagovat. 
V současné době je v politickém projednávání návrh ústavního zákona na ochranu vody, který si klade za cíl zakotvit ochranu vody na ústavní úrovni.
V projednávání v Poslanecké sněmovně je vládní novela vodního zákona, tzv. „suchá“ novela, jejímž cílem je zvládání sucha a souvisejícího nedostatku vody pomocí koncepčních a operativních nástrojů.
U toho to však nekončí a v Poslanecké sněmovně jsou dále projednávány krátké poslanecké novely vodního zákona mající za cíl zlepšení hospodaření s vodou a její znovu využívání.

K 1. únoru 2020 je dále účinná novela stavebního a vodního zákona č. 312/2019 Sb., která zjednodušuje povolovací procesy pro vodní nádrže a terénní úpravy sloužící k zadržování vody v krajině do plochy 20000 m2.

A velké změny i ve vodním hospodářství jsou očekávány v souvislosti s rekodifikací veřejného stavebního práva s novým stavebním zákonem, u něhož se předpokládá přijetí na konci roku 2020.

Seminář tak bude věnován aktuálnímu znění vodního zákona a připravovaným legislativním změnám majícím dopad do jeho znění.
 
!!JE POŽÁDÁNO O AKREDITACI SEMINÁŘE PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!  
Termín: úterý 12. května 2020,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
Cena: 2110 Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


STAVEBNÍ ZÁKON - SOUČASNOST A BUDOUCNOST POSUZOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

STAVEBNÍ ZÁKON - SOUČASNOST A BUDOUCNOST POSUZOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

V SOUČASNÉ DOBĚ PROBÍHÁ LEGISLATIVNÍ PROCES K NÁVRHU ZCELA NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA.
NAVRHOVANÝ ZÁKON A ZPŮSOB JEHO VZNIKU JE VELMI MEDIÁLNĚ SLEDOVÁN A MNOHDY I KRITIZOVÁN. 
CO KONKRÉTNĚ PŘINÁŠÍ?
CO NOVÉHO ČEKÁ STAVEBNÍKY A STAVEBNÍ ÚŘADY?
V KTERÝCH PŘÍPADECH JDE O ZCELA NOVÉ POJETÍ A ZCELA ZÁSADNÍ ZMĚNY OPROTI SOUČASNĚ PLATNÉMU STAVEBNÍMU ZÁKONU, A KDY JDE POUZE O DÍLČÍ ZMĚNY? 

ODPOVĚDÍM NA TYTO A DALŠÍ OTÁZKY JE VĚNOVÁN CELÝ NÁŠ SEMINÁŘ.

!!JE POŽÁDÁNO O AKREDITACI SEMINÁŘE PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!  

Seminář je určen: 
všem účastníkům procesu povolování a realizace (provádění) stavební činnosti, především pracovníkům obecných, speciálních a jiných stavebních úřadů všech stupňů, rovněž pracovníkům investičních útvarů, inženýrských
a projektových kanceláří, dále autorizovaným inženýrům a technikům činným ve výstavbě, autorizovaným architektům, pracovníkům zhotovitelských subjektů (stavebních firem).
 
Termín: čtvrtek 4. června 2020,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
Cena: 2130 Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


STAVEBNÍ ZÁKON - SOUČASNOST A BUDOUCNOST POSUZOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

STAVEBNÍ ZÁKON - SOUČASNOST A BUDOUCNOST POSUZOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

V SOUČASNÉ DOBĚ PROBÍHÁ LEGISLATIVNÍ PROCES K NÁVRHU ZCELA NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA.NAVRHOVANÝ ZÁKON A ZPŮSOB JEHO VZNIKU JE VELMI MEDIÁLNĚ SLEDOVÁN A MNOHDY I KRITIZOVÁN. 
CO KONKRÉTNĚ PŘINÁŠÍ?
CO NOVÉHO ČEKÁ STAVEBNÍKY A STAVEBNÍ ÚŘADY?
V KTERÝCH PŘÍPADECH JDE O ZCELA NOVÉ POJETÍ A ZCELA ZÁSADNÍ ZMĚNY OPROTI SOUČASNĚ PLATNÉMU STAVEBNÍMU ZÁKONU, A KDY JDE POUZE O DÍLČÍ ZMĚNY? 

ODPOVĚDÍM NA TYTO A DALŠÍ OTÁZKY JE VĚNOVÁN NÁŠ SEMINÁŘ.

!!JE POŽÁDÁNO O AKREDITACI SEMINÁŘE PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!  

Seminář je určen: 
všem účastníkům procesu povolování a realizace (provádění) stavební činnosti, především pracovníkům obecných, speciálních a jiných stavebních úřadů všech stupňů, rovněž pracovníkům investičních útvarů, inženýrských
a projektových kanceláří, dále autorizovaným inženýrům a technikům činným ve výstavbě, autorizovaným architektům, pracovníkům zhotovitelských subjektů (stavebních firem). 
Termín: úterý 9. června 2020,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
Cena: 2035 Kč bez DPH
Místo: Hradec Králové,
Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové


Uskutečněné semináře


ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2020 - PRAHA  2. TERMÍN

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2020 - PRAHA 2. TERMÍN

Termín: středa 22. ledna 2020,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2020 - PRAHA

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2020 - PRAHA

Termín: středa 8. ledna 2020,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


HLUK - PROBLEMATIKA OCHRANY ZDRAVÍ PŘED HLUKEM V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ V TÉTO OBLASTI ZAČÍNAJÍ … PRAHA

HLUK - PROBLEMATIKA OCHRANY ZDRAVÍ PŘED HLUKEM V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ V TÉTO OBLASTI ZAČÍNAJÍ … PRAHA

Termín: středa 27. listopadu 2019,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


VODA - PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY - OLOMOUC

VODA - PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY - OLOMOUC

Termín: úterý 12. listopadu 2019,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Olomouc,
BEA campus Olomouc


Nenašli jste téma, které Vás zajímá?
Napište nám Váš námět na UŽITEČNÝ SEMINÁŘ: