Nejbližší semináře


HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA

HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA

JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

PODTITUL:
NOVELA METODICKÉHO NÁVODU PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ.
ODBORNÉ DOPORUČENÍ NRL K MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU.

Na semináři bude prezentován podrobný autorský výklad schválené novely metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí včetně odborného doporučení Národní referenční laboratoře pro komunální hluk. Novela je pro činnost hygienické služby závazná.

Účelem Metodického návodu je sjednocení a úprava aplikační praxe při měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí s výjimkou hluku z leteckého provozu, který je řešen samostatným metodickým návodem.
Novela reaguje na novely zákona č. 258/2000 Sb., nařízení vlády č. 272/2011 Sb. a  technických norem.
Akreditovaným nebo autorizovaným subjektům mimo resort zdravotnictví, které měří hluk pro účely posouzení orgány ochrany veřejného zdraví, se doporučuje podle tohoto metodického návodu postupovat. 
Odborné doporučení NRL je rozšířenou a komentovanou autorskou prezentací Metodického návodu.
 
 
Termín: úterý 21. listopadu 2017,
přednášky 9:00 - 16:00 hodin
Cena: 1636,- Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Účelem semináře je provést účastníky komplexně dopady aktuální tzv. „velké“ novely stavebního zákona na vodoprávní praxi a tzv. „poplatkové“ novely vodního zákona (dle aktuálního stavu). Seminář zohledňuje účel a důvody novel.
 
Na semináři se budeme soustředit na konkrétní dopady změn stavebního a vodního zákona do vodoprávní praxe, zejména se zaměříme na koncepční změny při umisťování a povolování vodních děl ve společném povolovacím řízení a změnám v navrhovaném systému poplatků podle vodního zákona. Pozornost bude věnována i dalším změnám vyplývajícím z uvedených novel dotýkajícím se přípravy vodních děl. 

Jak uvedeno výše, cílem semináře je komplexní výklad změn v aktuální vodoprávní praxi. 
Seminář se uvedeným problémům bude věnovat z právního, nikoliv technického pohledu.

Seminář bude věnován zejména praktickým problémům, které mohou vznikat v souvislosti s aplikací nových vodoprávních předpisů v oblasti vodních děl.

!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!
Termín: úterý 28. listopadu 2017,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
Cena: 1650,- Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 2. TERMÍN

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 2. TERMÍN

JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Účelem semináře je provést účastníky komplexně dopady aktuální tzv. „velké“ novely stavebního zákona na vodoprávní praxi a tzv. „poplatkové“ novely vodního zákona (dle aktuálního stavu). Seminář zohledňuje účel a důvody novel.
 
Na semináři se budeme soustředit na konkrétní dopady změn stavebního a vodního zákona do vodoprávní praxe, zejména se zaměříme na koncepční změny při umisťování a povolování vodních děl ve společném povolovacím řízení a změnám v navrhovaném systému poplatků podle vodního zákona. Pozornost bude věnována i dalším změnám vyplývajícím z uvedených novel dotýkajícím se přípravy vodních děl. 

Jak uvedeno výše, cílem semináře je komplexní výklad změn v aktuální vodoprávní praxi. 
Seminář se uvedeným problémům bude věnovat z právního, nikoliv technického pohledu.

Seminář bude věnován zejména praktickým problémům, které mohou vznikat v souvislosti s aplikací nových vodoprávních předpisů v oblasti vodních děl.

!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!
Termín: úterý 5. prosince 2017,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
Cena: 1651,- Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb.,  – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Cílem semináře je seznámit posluchače s koncepčními změnami, které přinese velká novela stavebního zákona  při rozhodování o umístění a povolení staveb.
Novelizace se dotýká především změn ve výkonu veřejné správy (změna  příslušnosti stavebních úřadů), vedení společného řízení, integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí  do územního řízení nebo do společného řízení, změna koncepce v uvádění staveb do užívání. 
Účinnost novely zákona č. 225/2017 Sb. je od 1. ledna 2018.  


Výklad změn a jejich dopadů získáte přímo od autorů právního předpisu.
Mgr. Jana Machačková, Odbor stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
JUDr. Vladimíra Sedláčková, Odbor stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!
 
Seminář je určen: 
všem  účastníkům  procesu  povolování  a  realizace (provádění)  stavební  činnosti, především pracovníkům  obecných, speciálních  a    jiných   stavebních   úřadů   všech   stupňů,  rovněž   pracovníkům   investičních   útvarů,  inženýrských a projektových kanceláří, dále autorizovaným inženýrům a technikům činným ve výstavbě, autorizovaným architektům, pracovníkům zhotovitelských subjektů (stavebních firem). 
Termín: čtvrtek 7. prosince 2017,
přednášky 9:00 - 16:00 hodin
Cena: 1553,- Kč bez DPH
Místo: Hradec Králové,
Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové


VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 3. TERMÍN

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 3. TERMÍN

JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Účelem semináře je provést účastníky komplexně dopady aktuální tzv. „velké“ novely stavebního zákona na vodoprávní praxi a tzv. „poplatkové“ novely vodního zákona (dle aktuálního stavu). Seminář zohledňuje účel a důvody novel.
 
Na semináři se budeme soustředit na konkrétní dopady změn stavebního a vodního zákona do vodoprávní praxe, zejména se zaměříme na koncepční změny při umisťování a povolování vodních děl ve společném povolovacím řízení a změnám v navrhovaném systému poplatků podle vodního zákona. Pozornost bude věnována i dalším změnám vyplývajícím z uvedených novel dotýkajícím se přípravy vodních děl. 

Jak uvedeno výše, cílem semináře je komplexní výklad změn v aktuální vodoprávní praxi. 
Seminář se uvedeným problémům bude věnovat z právního, nikoliv technického pohledu.

Seminář bude věnován zejména praktickým problémům, které mohou vznikat v souvislosti s aplikací nových vodoprávních předpisů v oblasti vodních děl.

!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!
Termín: čtvrtek 4. ledna 2018,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
Cena: 1653,- Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA 2. TERMÍN

HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA 2. TERMÍN

PODTITUL:
NOVELA METODICKÉHO NÁVODU PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ.
ODBORNÉ DOPORUČENÍ NRL K MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU.

Na semináři bude prezentován podrobný autorský výklad schválené novely metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí včetně odborného doporučení Národní referenční laboratoře pro komunální hluk. Novela je pro činnost hygienické služby závazná.

Účelem Metodického návodu je sjednocení a úprava aplikační praxe při měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí s výjimkou hluku z leteckého provozu, který je řešen samostatným metodickým návodem.
Novela reaguje na novely zákona č. 258/2000 Sb., nařízení vlády č. 272/2011 Sb. a  technických norem.
Akreditovaným nebo autorizovaným subjektům mimo resort zdravotnictví, které měří hluk pro účely posouzení orgány ochrany veřejného zdraví, se doporučuje podle tohoto metodického návodu postupovat. 
Odborné doporučení NRL je rozšířenou a komentovanou autorskou prezentací Metodického návodu.
Termín: Středa 10. ledna 2018,
přednášky 9:00 - 16:00 hodin
Cena: 1641,- Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


OHLAŠOVACÍ  POVINNOSTI (OVZDUŠÍ A ODPADY) V ROCE 2018 - PRAHA

OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI (OVZDUŠÍ A ODPADY) V ROCE 2018 - PRAHA

Ohlašovací povinnosti patří ke každoročním povinnostem ekologů podniků a institucí.
 
Výklad získáte od erudovaných specialistů na ohlašování z ČHMÚ za oblast ovzduší a specialistky na ohlašování odpadů do ISPOP z CENIA.

Seminář je zaměřen na problematiku ohlašování agendy ovzduší a odpadů prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).

Část semináře věnovaná ovzduší bude zaměřena na povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší při ohlašování údajů souhrnné provozní evidence a poplatkových přiznání prostřednictvím ISPOP. Bude podán podrobný výklad k jednotlivým částem formuláře F_OVZ_SPE a novinkám při výpočtu poplatku pro podání poplatkových přiznání podle § 15, odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb. 
Pozornost bude věnována rovněž novele vyhlášky č. 415/2012 Sb. a dopadu této novely 
na ohlašování v r. 2019.
 
Odpadová část semináře bude věnovaná zákonu č. 185/2001 Sb., jeho novelizaci a konkrétním dopadům některých změn v legislativě v roce 2017 na původce odpadů a provozovatele zařízení pro nakládání 
s odpady.
V rámci semináře bude objasněn princip přidělování a používání identifikačních čísel provozoven a zařízení, pozornost bude zaměřena na časté problémy v oblasti evidence (evidence stavebních firem, mobilních zařízení, evidence zařízení pro nakládání s autovraky, správné používání kódů nakládání apod.) s uvedením příkladů nedostatků a chyb, které mohou zabránit úspěšnému podání hlášení. Dále budou poskytnuty informace o způsobu vedení evidence a ohlašování přepravy nebezpečných odpadů po území ČR (informační systém SEPNO). 
Účastníci rovněž získají základní informace o kontrolách, které nad ohlašovanými daty provádí Ministerstvo životního prostředí.
Součástí semináře bude krátká ukázka modulů Informačního systému odpadového hospodářství (Seznam výrobců elektrozařízení, Registr míst zpětného odběru elektrozařízení, Registr zařízení, VISOH.)  
Termín: čtvrtek 11. ledna 2018,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
Cena: 1620,- Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA 2. TERMÍN

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA 2. TERMÍN

Cílem semináře je seznámit posluchače s koncepčními změnami, které přinese velká novela stavebního zákona  při rozhodování o umístění a povolení staveb.
Novelizace se dotýká především změn ve výkonu veřejné správy (změna  příslušnosti stavebních úřadů), vedení společného řízení, integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí  do územního řízení nebo do společného řízení, změna koncepce v uvádění staveb do užívání. 
Účinnost novely zákona č. 225/2017 Sb. je od 1. ledna 2018.    

Výklad změn a jejich dopadů získáte přímo od autorů právního předpisu.
Mgr. Jana Machačková, Odbor stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
JUDr. Vladimíra Sedláčková, Odbor stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!
 
Seminář je určen: 
všem  účastníkům  procesu  povolování  a  realizace (provádění)  stavební  činnosti, především pracovníkům  obecných, speciálních  a    jiných   stavebních   úřadů   všech   stupňů,  rovněž   pracovníkům   investičních   útvarů,  inženýrských a projektových kanceláří, dále autorizovaným inženýrům a technikům činným ve výstavbě, autorizovaným architektům, pracovníkům zhotovitelských subjektů (stavebních firem). 
Termín: úterý 23. ledna 2018,
přednášky 9:00 - 16:00 hodin
Cena: 1652,- Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


Uskutečněné semináře


HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - HRADEC KRÁLOVÉ

HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - HRADEC KRÁLOVÉ

Termín: úterý 14. listopadu 2017,
přednášky 9:00 - 16:00 hodin
 
Místo: Hradec Králové,
Hotel Tereziánský dvůr, Jana Koziny 336/4, 500 03 Hradec Králové


VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - OLOMOUC

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - OLOMOUC

Termín: čtvrtek 09. listopadu 2017,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Olomouc,
BEA centrum Olomouc


VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

Termín: Úterý 7. listopadu 2017,
přednášky 9:00 - 16:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


ROZPTYLOVÉ STUDIE V NOVÉ LEGISLATIVĚ OCHRANY OVZDUŠÍ

ROZPTYLOVÉ STUDIE V NOVÉ LEGISLATIVĚ OCHRANY OVZDUŠÍ

Termín: úterý 17. října 2017,
přednášky 9:00 - 14:45 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


Nenašli jste téma, které Vás zajímá?
Napište nám Váš námět na UŽITEČNÝ SEMINÁŘ: