„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - SEMINÁŘ NA KLÍČ - ČIŽP

„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - SEMINÁŘ NA KLÍČ - ČIŽP
Témata přednášek:
  • PŘEDSTAVENÍ ZÁKLADNÍCH BODŮ „POPLATKOVÉ“ NOVELY VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB.
  • ZMĚNY V SYSTÉMU POPLATKŮ
  • UDĚLOVÁNÍ VÝJIMEK V PŘÍPADĚ, ŽE REALIZACÍ ZÁMĚRU DOJDE KE ZHORŠENÍ STAVU VODNÍHO ÚTVARU POVRCHOVÉ NEBO PODZEMNÍ VODY
  • ZMĚNY V PROBLEMATICE ODPADNÍCH VOD
  • DALŠÍ ZMĚNY VYPLÝVAJÍCÍ Z „POPLATKOVÉ“ NOVELY VODNÍHO ZÁKONA
  • DOKLADOVÁ VYHLÁŠKA Č. 183/2018 SB. - VYHLÁŠKA O NÁLEŽITOSTECH ROZHODNUTÍ A DALŠÍCH OPATŘENÍ VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU A O DOKLADECH PŘEDKLÁDANÝCH VODOPRÁVNÍMU ÚŘADU
  • NAŘÍZENÍ VLÁDY O ZPŮSOBU A KRITÉRIÍCH STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO ZŮSTATKOVÉHO PRŮTOKU
  • DALŠÍ NOVÁ ČI PŘIPRAVOVANÁ LEGISLATIVA V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEJMÉNA PŘÍPRAVA NOVELY VODNÍHO ZÁKONA K SUCHU
 
 
Seminář je určen pro: 
Českou inspekci životního prostředí
 

PřednášejícíJUDr.
 Zdeněk Horáček, Ph.D.
Ambruz & Dark/ Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství 


Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře
PřednášejícíJUDr.
 Zdeněk Horáček, Ph.D.
Ambruz & Dark/ Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství 

Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz