AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE 2014 - vyhláška č.. 288/2013 Sb., a související metodické dokumenty v oblasti IPPC

AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA V OBLASTI INTEGROVANÉ PREVENCE 2014 - vyhláška č.. 288/2013 Sb., a související metodické dokumenty v oblasti IPPC
Zájemci o problematiku integrované prevence a provozovatelé průmyslových zařízení budou seznámeni s aktuálním legislativním rámcem v této oblasti. 

Důraz bude kladen zejména na podrobné vysvětlení metodických dokumentů, které navazují
na nový prováděcí předpis (vyhláška č. 288/2013 Sb.), a jejich kontextu. 

Budou prezentovány i dosavadní zkušenosti s těmito dokumenty, nejčastější dotazy a také užitečné zdroje podpůrných informací. Účelem je zlepšit orientaci v integrované prevenci, zpřístupnit využívání flexibilních mechanismů (výjimka z BAT) a zefektivnit plnění požadavků
v této oblasti. 

Seminář bude vycházet z praktických poznatků přednášejících doplněných o dotazy účastníků.
 
JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Seminář je určen:
zejména pro stávající provozovatele zařízení v režimu integrované prevence a provozovatele zařízení, kteří do režimu integrované prevence nově vstupují díky transpozici směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích. 
 
 

 

Přednášející


Ing. Jan Slavík, Ph.D. 
vedoucí oddělení IPPC a IRZ 
Ministerstvo životního prostředí
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence 

Ing. et Ing. Skoba Ondřej
Krajský úřad Zlínský kraj
Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik, Integrovaná prevence
 
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře
Přednášející


Ing. Jan Slavík, Ph.D. 
vedoucí oddělení IPPC a IRZ 
Ministerstvo životního prostředí
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence 

Ing. et Ing. Skoba Ondřej
Krajský úřad Zlínský kraj
Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik, Integrovaná prevence
 Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz