AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA V OBLASTI VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD - PRAHA 1. termín

AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA V OBLASTI VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD - PRAHA 1. termín
Seminář je prioritně zaměřen na nové prováděcí předpisy v oblasti vypouštění odpadních vod, tedy nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, účinné od 1. ledna 2016, a na nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, účinné od 1. března 2016. 

Prováděcí právní úprava bude provázána s předpoklady vypouštění odpadních vod, s povolováním a ohlašováním čistíren odpadních vod podle vodního a stavebního zákona a se související judikaturou v této oblasti.

Posluchačům bude podána informace o probíhající novelizaci vodního zákona a možných dopadech novely do problematiky vypouštění odpadních vod.
 
Pozornost bude věnována také dalším, v roce 2015 novelizovaným prováděcím předpisům k vodnímu zákonu, jakož i v roce 2016 připravovaným novelám.

!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!
JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

TÉMATA PŘEDNÁŠEK:
  • ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPOKLADY ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD
  • INFORMACE O PROBÍHAJÍCÍ NOVELIZACI VODNÍHO ZÁKONA A DALŠÍ PŘIPRAVOVANÉ LEGISLATIVĚ
  • ČOV NA OHLÁŠENÍ - PROCESNÍ ÚPRAVA A SOUVISEJÍCÍ JUDIKATURA 
  • NOVÁ PROVÁDĚCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA DOPADAJÍCÍ NA OHLAŠOVANÉ ČOV
  • POVOLOVANÉ ČOV - PROCESNÍ ÚPRAVA A SOUVISEJÍCÍ JUDIKATURA
  • NOVÁ PROVÁDĚCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA DOPADAJÍCÍ NA POVOLOVANÉ ČOV
  • DALŠÍ NOVELY PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PŘIJATÉ V ROCE 2015 
 
Seminář je určen pro:
vodoprávní úřady
vodárenské společnosti 
vodohospodáře
podnikové ekology
Českou inspekci životního prostředí
pracovníky firem odpovědné za sledování aktuální legislativy a její plnění v oblasti životního prostředí
správce vodních toků a povodí
dotčené orgány státní správy

PřednášejícíMgr. Veronika 
Vytejčková
Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní


JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
Ambruz & Dark/ Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze seminářePřednášejícíMgr. Veronika 
Vytejčková
Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní


JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
Ambruz & Dark/ Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství


Ohlasy na seminář


"Obsah dobrý, jen navrhuji změnu pořadí témat -1. problémy již platných předpisů, 2. příprava novely."
Nezveřejněno, ale je k dispozici
"Rozumný pohled na problematiku z teorie i praxe."
Jolana Bradová
Povodí Vltavy, státní podnik

Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz