AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA V OBLASTI VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD - PRAHA 2. termín

AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA V OBLASTI VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD - PRAHA 2. termín
Seminář je prioritně zaměřen na nové prováděcí předpisy v oblasti vypouštění odpadních vod, tedy nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, účinné od 1. ledna 2016, a na nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, účinné od 1. března 2016. 

Prováděcí právní úprava bude provázána s předpoklady vypouštění odpadních vod, s povolováním a ohlašováním čistíren odpadních vod podle vodního a stavebního zákona a se související judikaturou v této oblasti. 

Posluchačům bude podána informace o probíhající novelizaci vodního zákona a možných dopadech novely do problematiky vypouštění odpadních vod.
 
Pozornost bude věnována také dalším, v roce 2015 novelizovaným prováděcím předpisům k vodnímu zákonu, jakož i v roce 2016 připravovaným novelám.

!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!
JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

TÉMATA PŘEDNÁŠEK:
1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPOKLADY ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD
2. INFORMACE O PROBÍHAJÍCÍ NOVELIZACI VODNÍHO ZÁKONA
3. ČOV NA OHLÁŠENÍ - PROCESNÍ ÚPRAVA A SOUVISEJÍCÍ JUDIKATURA 
4. NOVÁ PROVÁDĚCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA DOPADAJÍCÍ NA OHLAŠOVANÉ ČOV 
5. POVOLOVANÉ ČOV - PROCESNÍ ÚPRAVA A SOUVISEJÍCÍ JUDIKATURA
6. NOVÁ PROVÁDĚCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA DOPADAJÍCÍ NA POVOLOVANÉ ČOV
7. DALŠÍ NOVELY PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ
 
Seminář je určen pro:
vodoprávní úřady
vodárenské společnosti 
vodohospodáře
podnikové ekology
Českou inspekci životního prostředí
pracovníky firem odpovědné za sledování aktuální legislativy a její plnění v oblasti životního prostředí
správce vodních toků a povodí
dotčené orgány státní správy
 

PřednášejícíMgr. Veronika 
Vytejčková
Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní


JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
Ambruz & Dark/ Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře
PřednášejícíMgr. Veronika 
Vytejčková
Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní


JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
Ambruz & Dark/ Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství


Ohlasy na seminář


"Hodnocení pozitivní ve všech kritétiích."
Ing. Viktor Novotný
CHEVAK Cheb, a.s.
"Užitečné semináře jsou zárukou kvalitního semináře."
Nezveřejněno, ale je k dispozici
"Se seminářem a s přednášejícími jsem byla velmi spokojena."
Nezveřejněno, ale je k dispozici
"Výborní a poutaví přednášející. Děkujeme. Rády se zúčastíme i příště."
Nezveřejněno, ale je k dispozici
"Skvělé! Jako vždy!"
Nezveřejněno, ale je k dispozici
"Velmi užitečné a přínosné školení."
Nezveřejněno, ale je k dispozici
"Vždy je co zlepšovat, ale nemám zásadní připomínky. Přednášky byly přínosné."
Nezveřejněno, ale je k dispozici
"Už jsme byli na několika Vámi pořádaných seminářích a vždy O.K. Díky."
Nezveřejněno, ale je k dispozici
"Jako 1000. účastník  užitečného semináře v letošním školním roce děkuji za cenu! Bylo to fajn :-)."
Nezveřejněno, ale je k dispozici
" Aktuální témata i praktické zkušenosti a příklady."
Nezveřejněno, ale je k dispozici

Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz