AZBEST - ZNÁME ŘEŠENÍ - PRAHA

AZBEST - ZNÁME ŘEŠENÍ - PRAHA
Cílem semináře je ukázat rozdíl mezi prací odborníků a dalších, kteří se zabývají problematikou azbestu a poukázat na výhody, které přináší práce specialistů při posuzování výskytu azbestových materiálů a jeho likvidaci v bytové i průmyslové výstavbě.

Přinese porovnání rozdílu práce specialisty na vyhledávání azbestové zátěže s jinými profesemi, které se k výskytu azbestu často vyjadřují.

Představí činnost inspekčního orgánu pro průzkum staveb a dozor při odstraňování azbestu. Nastíní důvody proč využívat nestranné odborné kontroly, co je obsahem kontroly a jak dozor řeší nesrovnalosti při provádění sanace azbestu.

Seminář přinese informace o způsobu nakládání s azbestovým odpadem a kontaminovanými materiály. Zodpoví otázku proč je důležité zjišťovat přítomnost azbestu v ovzduší budov. Jak se měření provádí, jakou legislativou se řídí. A jak se k měření přistupuje v praxi.
Závěrem bude řízená diskuze o přednášených tématech. Otázky je možné klást i na nakládání s dalšími nebezpečnými odpady, které se mohou na stavbách vyskytovat a to zejména
na kontaminace polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU). Otázky je možné klást i na další nebezpečné materiály ve stavbách např. KORKOLIT. 
 
Seminář je určen pro:
investory, stavební firmy, odborníky ze zdravotních ústavů a hygienických stanic, pracovníky samosprávy, státní správy, projektanty, konstruktéry a ostatní odbornou veřejnost.  
Přednášející a jejich přednášky:

Michal Kocián, EKOLSAN.CZ s.r.o.
AZBEST KOLEM NÁS, VÝSKYT AZBESTU Z POHLEDU BĚŽNÉHO ČLOVĚKA A ODBORNÍKA
 
Ing. Zuzana Doležalová, SGS CZECH REPUBLIC, s.r.o.
DOZOR SANAČNÍCH PRACÍ
 
Mgr. Lubomír Dozbaba, EnviLog
NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝM ODPADEM ZE STAVEB, PROBLEMATIKA AZBESTU V KAMENIVU
 
Ing. Jana Habalová, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
KDY A PROČ PROVÁDÍME KONTROLNÍ MĚŘENÍ
 
Mgr. Rudolf Jászay, Trepart s.r.o.
ŘÍZENÁ DISKUZE O PŘEDNÁŠENÝCH TÉMATECH, OTÁZKY JE MOŽNÉ KLÁST I NA DALŠÍ NEBEZPEČNÉ MATERIÁLY VE STAVBÁCH DEHTY, KONTAMINOVANÉ ZEMINY A STAVEBNÍ KONSTRUKCE

PřednášejícíMichal Kocián 
EKOLSAN.CZ s.r.o. 


Ing. Zuzana Doležalová
SGS CZECH REPUBLIC, s.r.o.


Mgr. Lubomír Dozbaba 
EnviLog 


Ing. Jana Habalová 
Zdravotní ústav se sídlem v OstravěMgr. Rudolf Jászay
Trepart s.r.o.

Místo konání

Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác

Vyhledat trasu z místa na seminář

Závazná přihláška

na seminář AZBEST - ZNÁME ŘEŠENÍ - PRAHA
termín konání úterý 25. dubna 2017,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin


Potvrzení o přijetí přihlášky bude zasláno na Vámi uvedené emaily a to včetně podkladů pro platbu.
Povinné údaje pro úspěšnou registraci jsou označeny hvězdičkou. Přesně tak, jak je vyplníte, budou uvedeny na daňovém dokladu.

Účastník:
Fakturační údaje:
Kontaktní údaje vyplňujte pouze v případě, že se liší od kontaktů přihlášeného účastníka.
Objednané služby:
1620,- Kč bez DPH (1960,- Kč vč. DPH)
Hotově na místě Převodem z účtu
Chcete dostávat informace o budoucích přednáškách mailem?
Odesláním přihlášky účastník a vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními pokyny a cenami. Stornovat lze přihlášku pouze písemně nebo elektronicky a to do 18.04.2017. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nelze vrátit a neuhrazené platby jsme bohužel nuceni dodatečně fakturovat. Vyslání náhradníka je možné.
Souhlasím se storno podmínkami:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s použitím osobních údajů společností UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ dle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.
Pamatovat registrační (fakturační) údaje

Potvrzení o přijetí přihlášky obdržíte do 30 minut na zadaný email.
V opačném případě nás prosím kontaktujte na emailu info@uzitecneseminare.cz nebo telefonu +420 733 105 655.

PřednášejícíMichal Kocián 
EKOLSAN.CZ s.r.o. 


Ing. Zuzana Doležalová
SGS CZECH REPUBLIC, s.r.o.


Mgr. Lubomír Dozbaba 
EnviLog 


Ing. Jana Habalová 
Zdravotní ústav se sídlem v OstravěMgr. Rudolf Jászay
Trepart s.r.o.
Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz