AZBEST - ZNÁME ŘEŠENÍ - PRAHA

AZBEST - ZNÁME ŘEŠENÍ - PRAHA
Cílem semináře je ukázat rozdíl mezi prací odborníků a dalších, kteří se zabývají problematikou azbestu a poukázat na výhody, které přináší práce specialistů při posuzování výskytu azbestových materiálů a jeho likvidaci v bytové i průmyslové výstavbě.

Přinese porovnání rozdílu práce specialisty na vyhledávání azbestové zátěže s jinými profesemi, které se k výskytu azbestu často vyjadřují.

Představí činnost inspekčního orgánu pro průzkum staveb a dozor při odstraňování azbestu. Nastíní důvody proč využívat nestranné odborné kontroly, co je obsahem kontroly a jak dozor řeší nesrovnalosti při provádění sanace azbestu.

Seminář přinese informace o způsobu nakládání s azbestovým odpadem a kontaminovanými materiály. Zodpoví otázku proč je důležité zjišťovat přítomnost azbestu v ovzduší budov. Jak se měření provádí, jakou legislativou se řídí. A jak se k měření přistupuje v praxi.
Závěrem bude řízená diskuze o přednášených tématech. Otázky je možné klást i na nakládání s dalšími nebezpečnými odpady, které se mohou na stavbách vyskytovat a to zejména
na kontaminace polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU). Otázky je možné klást i na další nebezpečné materiály ve stavbách např. KORKOLIT. 
 
Seminář je určen pro:
investory, stavební firmy, odborníky ze zdravotních ústavů a hygienických stanic, pracovníky samosprávy, státní správy, projektanty, konstruktéry a ostatní odbornou veřejnost.  
Přednášející a jejich přednášky:

Michal Kocián, EKOLSAN.CZ s.r.o.
AZBEST KOLEM NÁS, VÝSKYT AZBESTU Z POHLEDU BĚŽNÉHO ČLOVĚKA A ODBORNÍKA
 
Ing. Zuzana Doležalová, SGS CZECH REPUBLIC, s.r.o.
DOZOR SANAČNÍCH PRACÍ
 
Mgr. Lubomír Dozbaba, EnviLog
NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝM ODPADEM ZE STAVEB, PROBLEMATIKA AZBESTU V KAMENIVU
 
Ing. Jana Habalová, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
KDY A PROČ PROVÁDÍME KONTROLNÍ MĚŘENÍ
 
Mgr. Rudolf Jászay, Trepart s.r.o.
ŘÍZENÁ DISKUZE O PŘEDNÁŠENÝCH TÉMATECH, OTÁZKY JE MOŽNÉ KLÁST I NA DALŠÍ NEBEZPEČNÉ MATERIÁLY VE STAVBÁCH DEHTY, KONTAMINOVANÉ ZEMINY A STAVEBNÍ KONSTRUKCE

PřednášejícíMichal Kocián 
EKOLSAN.CZ s.r.o. 


Ing. Zuzana Doležalová
SGS CZECH REPUBLIC, s.r.o.


Mgr. Lubomír Dozbaba 
EnviLog 


Ing. Jana Habalová 
Zdravotní ústav se sídlem v OstravěMgr. Rudolf Jászay
Trepart s.r.o.

Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře

PřednášejícíMichal Kocián 
EKOLSAN.CZ s.r.o. 


Ing. Zuzana Doležalová
SGS CZECH REPUBLIC, s.r.o.


Mgr. Lubomír Dozbaba 
EnviLog 


Ing. Jana Habalová 
Zdravotní ústav se sídlem v OstravěMgr. Rudolf Jászay
Trepart s.r.o.Ohlasy na seminář


"Tradičně velmi kvalitní seminář s profesionálním zpracováním témat."
Ing. Ivo Šrámek
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
"Seminář byl užitečný, získal jsem nové informace."
Martin Hrádek
Městská část Praha 18
"Seminář výborný, organizace bezvadná."
Nezveřejněno, ale je k dispozici
"Hodnocení pozitivní ve všech kritériích."
Ing. Miloš Štolba
SUDOP PRAHA a.s.

Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz