AZBEST – PRAXE KROK ZA KROKEM

AZBEST – PRAXE KROK ZA KROKEM
Cílem semináře je informovat odbornou veřejnost o současných legislativních požadavcích, technologiích a technikách realizace odstraňování azbestu, včetně kontroly jeho přítomnosti v návaznosti na hygienické limity a ochranu zdraví. 

Výklad odborníků z praxe zobecní stávající zkušenosti, nejlepší dostupné techniky
a technologie z praktické činnosti odstraňování a rekonstrukce staveb, kde byly identifikovány materiály a znečištění s obsahem azbestu.

Tento přístup zahrnuje znalost konkrétního řešení všech činností s tím souvisejících v souladu s požadavky relevantních právních předpisů a nejlepších dostupných technik a technologií řešících celý proces práce s azbestem.
Seminář je určen pro:
investory, stavební firmy, odborníky ze zdravotních ústavů a hygienických stanic, pracovníky samosprávy, státní správy, projektanty, konstruktéry a ostatní odbornou veřejnost.  

PřednášejícíIng. Jan Mičan

Ekologické audity a posudky s.r.o.Mgr. Rudolf Jászay
Trepart s.r.o.

Petr Matějka

EKOLSAN.CZ s.r.o.
Ing. Karel Lach, CSc.
Zdravotní ústav se sídlem v OstravěRNDr. Jana Habalová

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze seminářePřednášejícíIng. Jan Mičan

Ekologické audity a posudky s.r.o.Mgr. Rudolf Jászay
Trepart s.r.o.

Petr Matějka

EKOLSAN.CZ s.r.o.
Ing. Karel Lach, CSc.
Zdravotní ústav se sídlem v OstravěRNDr. Jana Habalová

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě


Ohlasy na seminář


"Jeden z nejlépe organizovaných seminářů, které jsem absolvoval. Děkuji."
Aleš Mach
Voluma s.r.o.

Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz