CHEMICKÝ ZÁKON (č. 350/2011 Sb.) včetně novelizace zákonem č. 61/2014 Sb. (a související legislativy EU - NAŘÍZENÍ O DETERGENTECH, REACH A CLP) PRAXE A KONTROLA

CHEMICKÝ ZÁKON (č. 350/2011 Sb.) včetně novelizace zákonem č. 61/2014 Sb. (a související legislativy EU - NAŘÍZENÍ O DETERGENTECH, REACH A CLP) PRAXE A KONTROLA
Účelem semináře je seznámit účastníky s povinnostmi, které vyplývají z chemické legislativy (zákona č. 350/2011 Sb. a souvisejících předpisů EU - nařízení REACH, nařízení CLP a nařízení o detergentech) s důrazem na novinky v chemické legislativě (aktuální novelizace zákonem č. 61/2014 Sb.), na praktické příklady a na oblasti problematické z hlediska kontrolních orgánů.

V prvé části bude seminář zaměřen na obecné povinnosti vyplývající z chemického zákona (klasifikace, balení, označování) a nařízení REACH (zejm. registrace látek, omezení látek, povinnosti dodavatelů předmětů, vztah nařízení REACH k odpadům a k výrobkům z odpadů). 

Očekávaná novela chemického zákona přinese zásadní změny zejména v povinnostech uživatelů chemických látek. Bude vysvětlen systém a výsledky kontrol chemické legislativy v ČR a harmonizace kontrol na úrovni EU.

V druhé části bude seminář zaměřen na bezpečnostní listy (jejich formát, jaké jsou s ním spojeny povinnosti, včetně praktických ukázek) a na nový systém klasifikace a označování směsí podle nařízení CLP, který je již povinný pro chemické látky a pro chemické směsi bude povinný od roku 2015.
 
Seminář je určen pro:
výrobce a dovozce chemických látek a směsí, firmy distribuující chemické látky a směsi 
uživatele chemických látek, podnikové ekology, firmy působící v oblasti nakládání s chemickými látkami
pro pracovníky orgánů veřejné správy 
 

PřednášejícíRNDr. Oldřich Jarolím - Česká inspekce životního prostředí, ředitelství 
- odbor odpadového hospodářství, agenda chemických látek


Ing. Jan Martynek
Expert na management chemických látek při SCHP
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře
PřednášejícíRNDr. Oldřich Jarolím - Česká inspekce životního prostředí, ředitelství 
- odbor odpadového hospodářství, agenda chemických látek


Ing. Jan Martynek
Expert na management chemických látek při SCHPKontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz