EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ NOVEL Z ROKU 2015 A 2017, VAZBA NA NOVELIZACI STAVEBNÍHO ZÁKONA - PRAHA

EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ NOVEL Z ROKU 2015 A 2017, VAZBA NA NOVELIZACI STAVEBNÍHO ZÁKONA - PRAHA
Dne 1.  4. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a další související předpisy.
Tato novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí má nemalý dopad na dosavadní praxi správních orgánů, oznamovatelů záměrů, autorizovaných osob i všech dalších, kteří do procesů vedených podle tohoto zákona z kterékoliv strany vstupují. Mezi stěžejní změny patří možnost dotčené veřejnosti odvolat se proti závěru zjišťovacího řízení, zezávaznění stanovisek EIA a změny ve všech navazujících řízeních.
Další novela zákona č. 100/2001 Sb. (tzv. transpoziční novela), jejíž přijetí je očekáváno v polovině roku 2017, přinese kromě některých dílčích změn souvisejících transpozici revidované směrnice EIA především zjednodušení a zkrácení procesu EIA, redukci počtu tzv. podlimitních záměrů, kompletní revizi přílohy č. 1 k zákonu, jednoznačný výčet všech navazujících řízení a novou úpravu v počítání platnosti stanovisek EIA.
Kromě uvedených přímých novel zákona č. 100/2001 Sb. dochází i k novelizaci stavebního zákona a spolu s ním i k nepřímé novelizaci zákona č. 100/2001 Sb., jejímž cílem je zavést možnost propojení postupů v procesu EIA s postupy podle stavebního zákona (územní a stavební řízení).

Cílem  semináře  je  podrobně  probrat  jednotlivé  kroky  zjišťovacího  řízení a celého  procesu EIA  s důrazem  na  novinky  zavedené uvedenými  novelami.  Důležitým  tématem  rovněž bude téma navazujících řízení.  Prezentován bude rovněž mechanismus možného propojení procesu EIA s postupy podle stavebního zákona po jeho novelizaci.  

Termín:
úterý 19. září 2017,
přednášky 9:00 - 15:45 hodin
Místo konání:
Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác
Cena:
1620,- Kč bez DPH
Přihlásit se
Výklad novely a jejich dopadů do praxe získáte přímo od odborníka, který se podílel na přípravě novel zákona:
Ing. Petr Slezák, Ministerstvo životního prostředí, zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence a vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA 
Přednášky:
DŮVODY NOVEL
SHRNUTÍ NOVINEK
PŘEDMĚT POSUZOVÁNÍ
ZÁKLADNÍ POJMY
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
PROCES EIA
VERIFIKAČNÍ ZÁVAZNÉ STANOVISKO (COHERENCE STAMP)
ZÁVAZNÉ STANOVISKO K OVĚŘENÍ SOULADU OBSAHU STANOVISKA EIA S PRÁVNÍMI PŘEDPISY
NAVAZUJÍCÍ ŘÍZENÍ
MOŽNOST SPOJENÍ POSTUPŮ S POSTUPY DLE STAVEBNÍHO ZÁKONA
OSTATNÍ, DISKUSE

Seminář je určen:
osobám autorizovaným podle zákona č. 100/2001 Sb.,
oznamovatelům záměrů, zástupcům podnikatelské sféry,
projektantům, architektům, pracovníkům inženýrských a projektových kanceláří,
pracovníkům státní správy  - příslušným úřadům EIA, dotčeným správním úřadům (ORP, ČIŽP, KHS…) a úřadům, které vedou navazující řízení (zejm. stavební úřady)
zájemcům z řad obecních samospráv a dalším zájemcům, kteří mohou vystupovat v rámci procesu posuzování na životní prostředí
 

Přednášející


Ing. Petr Slezák 
Ministerstvo životního prostředí, 
zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence a vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA 

Místo konání

Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác

Vyhledat trasu z místa na seminář

Závazná přihláška

na seminář EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ NOVEL Z ROKU 2015 A 2017, VAZBA NA NOVELIZACI STAVEBNÍHO ZÁKONA - PRAHA
termín konání úterý 19. září 2017,
přednášky 9:00 - 15:45 hodin


Potvrzení o přijetí přihlášky bude zasláno na Vámi uvedené emaily a to včetně podkladů pro platbu.
Povinné údaje pro úspěšnou registraci jsou označeny hvězdičkou. Přesně tak, jak je vyplníte, budou uvedeny na daňovém dokladu.

Účastník:
Fakturační údaje:
Kontaktní údaje vyplňujte pouze v případě, že se liší od kontaktů přihlášeného účastníka.
Objednané služby:
1620,- Kč bez DPH (1960,- Kč vč. DPH)
Hotově na místě Převodem z účtu
Chcete dostávat informace o budoucích přednáškách mailem?
Odesláním přihlášky účastník a vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními pokyny a cenami. Stornovat lze přihlášku pouze písemně nebo elektronicky a to do 12.09.2017. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nelze vrátit a neuhrazené platby jsme bohužel nuceni dodatečně fakturovat. Vyslání náhradníka je možné.
Souhlasím se storno podmínkami:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s použitím osobních údajů společností UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ dle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.
Pamatovat registrační (fakturační) údaje

Potvrzení o přijetí přihlášky obdržíte do 30 minut na zadaný email.
V opačném případě nás prosím kontaktujte na emailu info@uzitecneseminare.cz nebo telefonu +420 733 105 655.

Přednášející


Ing. Petr Slezák 
Ministerstvo životního prostředí, 
zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence a vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz