EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ APLIKACE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. NA DOKUMENTY ZPRACOVÁVANÉ PRO JEHO POTŘEBY (NAPŘ. OZNÁMENÍ, DOKUMENTACE)

EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ  APLIKACE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. NA DOKUMENTY ZPRACOVÁVANÉ PRO JEHO POTŘEBY (NAPŘ. OZNÁMENÍ, DOKUMENTACE)
V posledních letech došlo k několika novelizacím zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Tyto novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí měly nemalý dopad na dosavadní praxi správních orgánů, oznamovatelů záměrů, autorizovaných osob i všech dalších, kteří do procesů vedených podle tohoto zákona z kterékoliv strany vstupují Jednalo se například o změnu přípravy dokumentů pro postupy dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (oznámení záměru, dokumentace vlivů na životní prostředí). 
 
Od účinnosti posledních dvou novel již uplynul vhodný čas, aby bylo možné se ohlédnout a podívat, jaké přínosy přinesly do praxe změny provedené právě těmito novelami.
Zároveň aktuální otázkou je, jaké náležitosti by měly obsahovat dokumenty předkládané v rámci žádosti o vydání verifikačního závazného stanoviska, ověřujícího závazného stanoviska nebo prodloužení platnosti stanoviska EIA.

Cílem semináře je podrobně probrat  jednotlivé  požadavky  na  předkládané  dokumenty
pro  potřeby  zákona  EIA.
Důležitým  tématem  rovněž budou  přínosy  do  praxe  způsobené  posledními  dvěma  novelami.

Termín:
Čtvrtek 20. června 2019,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
Místo konání:
Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác
Cena:
1868,- Kč bez DPH
Přihlásit se
Výklad požadavků dle zákona a náhled příslušného úřadu na danou problematiku získáte přímo od odborníka:
 
Ing. Milan Muzikář
Ministerstvo životního prostředí, vedoucí oddělení mezistátní EIA, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

Přednášky:
PRÁVNÍ RÁMEC (NAPŘ. DŮVODY NOVEL, SHRNUTÍ ZMĚN)
PŘÍNOSY NOVEL DO PRAXE
NÁLEŽITOSTI OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
NÁLEŽITOSTI DOKUMENTACE VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
NÁLEŽITOSTI DOKUMENTU PRO VYDÁNÍ OVĚŘUJÍCÍHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA
NÁLEŽITOSTI DOKUMENTU PRO VYDÁNÍ VERIFIKAČNÍHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA (COHERENCE STAMP)
NÁLEŽITOSTI DOKUMENTU K ŽÁDOSTI O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STANOVISKA EIA 
OSTATNÍ 
DISKUSE

Seminář je určen:
osobám autorizovaným podle zákona č. 100/2001 Sb.,
oznamovatelům záměrů, zástupcům podnikatelské sféry,
projektantům, architektům, pracovníkům inženýrských a projektových kanceláří,
pracovníkům státní správy  - příslušným úřadům EIA, dotčeným správním úřadům (ORP, ČIŽP, KHS…) a úřadům, které vedou navazující řízení (zejm. stavební úřady)
zájemcům z řad obecních samospráv a dalším zájemcům, kteří mohou vystupovat v rámci procesu posuzování na životní prostředí

PřednášejícíIng. Milan Muzikář
Ministerstvo životního prostředí, vedoucí oddělení mezistátní EIA, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence 

Místo konání

Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác

Vyhledat trasu z místa na seminář

Závazná přihláška

na seminář EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ APLIKACE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. NA DOKUMENTY ZPRACOVÁVANÉ PRO JEHO POTŘEBY (NAPŘ. OZNÁMENÍ, DOKUMENTACE)
termín konání Čtvrtek 20. června 2019,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin


Potvrzení o přijetí přihlášky bude zasláno na Vámi uvedené emaily a to včetně podkladů pro platbu.
Povinné údaje pro úspěšnou registraci jsou označeny hvězdičkou. Přesně tak, jak je vyplníte, budou uvedeny na daňovém dokladu.

Účastník:
Fakturační údaje:
Kontaktní údaje vyplňujte pouze v případě, že se liší od kontaktů přihlášeného účastníka.
Objednané služby:
1868,- Kč bez DPH (2260,- Kč vč. DPH)
Hotově na místě Převodem z účtu
Chcete dostávat informace o budoucích přednáškách mailem?
Odesláním přihlášky účastník a vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními pokyny a cenami. Stornovat lze přihlášku pouze písemně nebo elektronicky a to do 13.06.2019. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nelze vrátit a neuhrazené platby jsme bohužel nuceni dodatečně fakturovat. Vyslání náhradníka je možné.
Souhlasím se storno podmínkami:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s použitím osobních údajů společností UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ dle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.
Pamatovat registrační (fakturační) údaje

Potvrzení o přijetí přihlášky obdržíte do 30 minut na zadaný email.
V opačném případě nás prosím kontaktujte na emailu info@uzitecneseminare.cz nebo telefonu +420 733 105 655.

PřednášejícíIng. Milan Muzikář
Ministerstvo životního prostředí, vedoucí oddělení mezistátní EIA, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz