EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ APLIKACE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. NA DOKUMENTY ZPRACOVÁVANÉ PRO JEHO POTŘEBY (NAPŘ. OZNÁMENÍ, DOKUMENTACE)

EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ  APLIKACE ZÁKONA Č. 100/2001 SB. NA DOKUMENTY ZPRACOVÁVANÉ PRO JEHO POTŘEBY (NAPŘ. OZNÁMENÍ, DOKUMENTACE)
V posledních letech došlo k několika novelizacím zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Tyto novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí měly nemalý dopad na dosavadní praxi správních orgánů, oznamovatelů záměrů, autorizovaných osob i všech dalších, kteří do procesů vedených podle tohoto zákona z kterékoliv strany vstupují. Jednalo se například o změnu přípravy dokumentů pro postupy dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (oznámení záměru, dokumentace vlivů na životní prostředí). 
 
Od účinnosti posledních dvou novel již uplynul vhodný čas, aby bylo možné se ohlédnout a podívat, jaké přínosy přinesly do praxe změny provedené právě těmito novelami.
Zároveň aktuální otázkou je, jaké náležitosti by měly obsahovat dokumenty předkládané v rámci žádosti o vydání verifikačního závazného stanoviska, ověřujícího závazného stanoviska nebo prodloužení platnosti stanoviska EIA.

Cílem semináře je podrobně probrat  jednotlivé  požadavky  na  předkládané  dokumenty
pro  potřeby  zákona  EIA.
Důležitým  tématem  rovněž budou  přínosy  do  praxe  způsobené  posledními  dvěma  novelami.
JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Výklad požadavků dle zákona a náhled příslušného úřadu na danou problematiku získáte přímo od odborníka:
 
Ing. Milan Muzikář
Ministerstvo životního prostředí, vedoucí oddělení mezistátní EIA, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

Přednášky:
PRÁVNÍ RÁMEC (NAPŘ. DŮVODY NOVEL, SHRNUTÍ ZMĚN)
PŘÍNOSY NOVEL DO PRAXE
NÁLEŽITOSTI OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
NÁLEŽITOSTI DOKUMENTACE VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
NÁLEŽITOSTI DOKUMENTU PRO VYDÁNÍ OVĚŘUJÍCÍHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA
NÁLEŽITOSTI DOKUMENTU PRO VYDÁNÍ VERIFIKAČNÍHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA (COHERENCE STAMP)
NÁLEŽITOSTI DOKUMENTU K ŽÁDOSTI O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STANOVISKA EIA 
OSTATNÍ 
DISKUSE

Seminář je určen:
osobám autorizovaným podle zákona č. 100/2001 Sb.,
oznamovatelům záměrů, zástupcům podnikatelské sféry,
projektantům, architektům, pracovníkům inženýrských a projektových kanceláří,
pracovníkům státní správy  - příslušným úřadům EIA, dotčeným správním úřadům (ORP, ČIŽP, KHS…) a úřadům, které vedou navazující řízení (zejm. stavební úřady)
zájemcům z řad obecních samospráv a dalším zájemcům, kteří mohou vystupovat v rámci procesu posuzování na životní prostředí

PřednášejícíIng. Milan Muzikář
Ministerstvo životního prostředí, vedoucí oddělení mezistátní EIA, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence 
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze seminářePřednášejícíIng. Milan Muzikář
Ministerstvo životního prostředí, vedoucí oddělení mezistátní EIA, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence 


Ohlasy na seminář


"Pouhé čtení zákona neupozorní na výklad, seminář ano. Obsah byl aktuální, dostatečný, hodnocení pozitivní."
Ing. Eugenie Hanzlíčková
CZ Bijo a.s. Praha
"Hodnocení pozitivní ve všech kritériích."
RNDr. Renáta Kadlecová
Česká geologická služba
"Super.

Děkuji.

Výborné."
Nezveřejněno, ale je k dispozici

Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz