EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 39/2015 SB., (NOVELA EIA) – APLIKACE NOVELY EIA V PRAXI

EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 39/2015 SB., (NOVELA EIA) – APLIKACE NOVELY EIA V PRAXI
Dne 1. 4. 2015  nabyl  účinnosti  zákon č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č.100/2001 Sb.,o posuzování vlivů na životní prostředí a další související předpisy.
Tato novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí má nemalý dopad na dosavadní praxi správních orgánů, oznamovatelů záměrů, autorizovaných osob i všech dalších, kteří do procesů vedených  podle tohoto zákona z kterékoliv strany vstupují.
 
Mezi stěžejní změny patří možnost dotčené veřejnosti odvolat se proti závěru zjišťovacího řízení, zezávaznění stanovisek EIA a změny ve všech navazujících řízeních.

Cílem semináře je podrobně probrat jednotlivé kroky zjišťovacího řízení a celého procesu EIA s důrazem na novinky zavedené zákonem č. 39/2015 Sb.
Stěžejním tématem rovněž budou kroky, které po procesu EIA následují.
Na semináři budou také prezentovány zkušenosti a poznatky přednášejícího vyplývající z aplikace zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 39/2015 Sb. v praxi.  
JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Výklad novely a jejich dopadů do praxe získáte přímo od odborníka, který se podílel na přípravě zákona:
Ing. Petr Slezák, Ministerstvo životního prostředí, zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence a vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA
Přednášky:
DŮVODY NOVELY
SHRNUTÍ NOVINEK
PŘEDMĚT POSUZOVÁNÍ
ZÁKLADNÍ POJMY
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
PROCES EIA
VERIFIKAČNÍ ZÁVAZNÉ STANOVISKO (COHERENCE STAMP)
ZÁVAZNÉ STANOVISKO K OVĚŘENÍ SOULADU OBSAHU STANOVISKA EIA S PRÁVNÍMI PŘEDPISY
NAVAZUJÍCÍ ŘÍZENÍ
OSTATNÍ, DISKUSE, ZÁVĚR SEMINÁŘE 

 
Seminář je určen:
osobám autorizovaným podle zákona č. 100/2001 Sb.,
oznamovatelům záměrů, zástupcům podnikatelské sféry,
projektantům, architektům, pracovníkům inženýrských a projektových kanceláří,
pracovníkům státní správy  - příslušným úřadům EIA, dotčeným správním úřadům (ORP, ČIŽP, KHS…) a úřadům, které vedou navazující řízení (zejm. stavební úřady)
zájemcům z řad obecních samospráv a dalším zájemcům, kteří mohou vystupovat v rámci procesu posuzování na životní prostředí
 

Přednášející


Ing. Petr Slezák 
Ministerstvo životního prostředí,
zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence a vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze seminářePřednášející


Ing. Petr Slezák 
Ministerstvo životního prostředí,
zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence a vedoucí oddělení metodiky a projektové EIAKontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz