HAVÁRIE A EKOLOGICKÁ ÚJMA NA VODÁCH - právní aspekty problematiky

HAVÁRIE A EKOLOGICKÁ ÚJMA NA VODÁCH - právní aspekty problematiky
Základním tématem semináře bude vztah zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodního zákona) a zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. Konkrétně se pak přednášející zaměří na vymezení relevantních pojmů „havárie“ a „ekologická újma na vodách“ a jejich vzájemný vztahem z hlediska právního a na rozbor postupu, oprávnění a povinností příslušných orgánů působících v těchto oblastech, jakož i provozovatelů (původců havárií), na které se uvedené právní předpisy vztahují. 
Základním tématem semináře bude vztah zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodního zákona) a zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. Konkrétně se pak přednášející zaměří na vymezení relevantních pojmů „havárie“ a „ekologická újma na vodách“ a jejich vzájemný vztahem z hlediska právního a na rozbor postupu, oprávnění a povinností příslušných orgánů působících v těchto oblastech, jakož i provozovatelů (původců havárií), na které se uvedené právní předpisy vztahují.
 

Přednášející


 • Mgr. Veronika Vytejčková
  Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní
   
 • JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
  Ambruz & Dark/ Deloitte Legal
  dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových 
  opatření, Ministerstvo zemědělství
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře
Přednášející


 • Mgr. Veronika Vytejčková
  Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní
   
 • JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
  Ambruz & Dark/ Deloitte Legal
  dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových 
  opatření, Ministerstvo zemědělstvíKontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz