HLUK - PROBLEMATIKA OCHRANY ZDRAVÍ PŘED HLUKEM V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ V TÉTO OBLASTI ZAČÍNAJÍ…NAVAZUJÍCÍ BLOK (MĚŘENÍ A HODNOCENÍ) - PRAHA

HLUK - PROBLEMATIKA OCHRANY ZDRAVÍ PŘED HLUKEM V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ V TÉTO OBLASTI ZAČÍNAJÍ…NAVAZUJÍCÍ BLOK (MĚŘENÍ A HODNOCENÍ) - PRAHA
SEMINÁŘ NAVAZUJE NA BLOK „ZÁKLADNÍ PŘEHLED LEGISLATIVY“, KONANÝ 27. 11. 2019, A JE URČEN PRO VŠECHNY AKUSTIKY ZAČÍNAJÍCÍ V OBORU, KTEŘÍ ZPRACOVÁVAJÍ PODKLADY PRO POSOUZENÍ ORGÁNY OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ (KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE), PRO PRACOVNÍKY KRAJSKÝCH A OBECNÍCH ÚŘADŮ V OBORU DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRO ZAČÍNAJÍCÍ PRACOVNÍKY HYGIENICKÉ SLUŽBY, PRACOVNÍKY STAVEBNÍCH ÚŘADŮ A PROJEKČNÍCH KANCELÁŘÍ V RÁMCI JEJICH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.
 
SEMINÁŘ JE ZAMĚŘEN NA MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ
PODLE PLATNÝCH METODICKÝCH NÁVODŮ A DOPORUČENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ.
 
Témata přednášek:
  • METODICKÝ NÁVOD MZ-HH, VĚSTNÍK MZ ČR ČÁSTKA 11/2017, ZE DNE 18.10.2017, PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ
     
  • ODBORNÉ DOPORUČENÍ NRL PRO KOMUNÁLNÍ HLUK K MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU 

PřednášejícíING. TOMÁŠ HELLMUTH, CSc.


ING. DANA POTUŽNÍKOVÁ, Ph.D.
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře

PřednášejícíING. TOMÁŠ HELLMUTH, CSc.


ING. DANA POTUŽNÍKOVÁ, Ph.D.
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 
Národní referenční laboratoř pro komunální hlukKontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz