HLUK - PROBLEMATIKA OCHRANY ZDRAVÍ PŘED HLUKEM V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ V TÉTO OBLASTI ZAČÍNAJÍ … PRAHA

HLUK - PROBLEMATIKA OCHRANY ZDRAVÍ PŘED HLUKEM V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ V TÉTO OBLASTI ZAČÍNAJÍ … PRAHA
SEMINÁŘ JE URČEN PRO VŠECHNY AKUSTIKY ZAČÍNAJÍCÍ V OBORU, KTEŘÍ ZPRACOVÁVAJÍ PODKLADY PRO POSOUZENÍ ORGÁNY OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ (KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE), PRO PRACOVNÍKY KRAJSKÝCH A OBECNÍCH ÚŘADŮ V OBORU DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRO ZAČÍNAJÍCÍ PRACOVNÍKY HYGIENICKÉ SLUŽBY, PRACOVNÍKY STAVEBNÍCH ÚŘADŮ A PROJEKČNÍCH KANCELÁŘÍ.
 
SEMINÁŘ JE POJAT JAKO ÚVODNÍ BLOK DO SLOŽITÉ PROBLEMATIKY HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ A V PŘÍPADĚ ZÁJMU BUDE ROZŠÍŘEN O JARNÍ NAVAZUJÍCÍ BLOK (MĚŘENÍ A HODNOCENÍ) PODLE ZÁJMU A PŘÁNÍ ÚČASTNÍKŮ TOHOTO SEMINÁŘE V RÁMCI JEJICH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.
JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA


Termín:
středa 27. listopadu 2019,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
Místo konání:
Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác
Cena:
2290 Kč bez DPH
Přihlásit se
Témata přednášek:
  • ZÁKLADNÍ AKUSTICKÉ POJMY A VELIČINY používané v ochraně zdraví před hlukem v mimopracovním prostředí
  • ZÁKLADNÍ PŘEHLED LEGISLATIVY - hlukové paragrafy zákona č. 258/2000 Sb.
  • ZÁKLADNÍ PŘEHLED LEGISLATIVY - nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
  • HLUKOVÉ STUDIE V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ – POŽADAVKY NA JEJICH OBSAH, NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY

PřednášejícíING. TOMÁŠ HELLMUTH, CSc.


ING. DANA POTUŽNÍKOVÁ, Ph.D.
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk

Místo konání

Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác

Vyhledat trasu z místa na seminář

PřednášejícíING. TOMÁŠ HELLMUTH, CSc.


ING. DANA POTUŽNÍKOVÁ, Ph.D.
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 
Národní referenční laboratoř pro komunální hlukKontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz