HLUK - PROBLEMATIKA OCHRANY ZDRAVÍ PŘED HLUKEM V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ V TÉTO OBLASTI ZAČÍNAJÍ … PRAHA

HLUK - PROBLEMATIKA OCHRANY ZDRAVÍ PŘED HLUKEM V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ V TÉTO OBLASTI ZAČÍNAJÍ … PRAHA
SEMINÁŘ JE URČEN PRO VŠECHNY AKUSTIKY ZAČÍNAJÍCÍ V OBORU, KTEŘÍ ZPRACOVÁVAJÍ PODKLADY PRO POSOUZENÍ ORGÁNY OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ (KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE), PRO PRACOVNÍKY KRAJSKÝCH A OBECNÍCH ÚŘADŮ V OBORU DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PRO ZAČÍNAJÍCÍ PRACOVNÍKY HYGIENICKÉ SLUŽBY, PRACOVNÍKY STAVEBNÍCH ÚŘADŮ A PROJEKČNÍCH KANCELÁŘÍ.
 
SEMINÁŘ JE POJAT JAKO ÚVODNÍ BLOK DO SLOŽITÉ PROBLEMATIKY HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ A V PŘÍPADĚ ZÁJMU BUDE ROZŠÍŘEN O JARNÍ NAVAZUJÍCÍ BLOK (MĚŘENÍ A HODNOCENÍ) PODLE ZÁJMU A PŘÁNÍ ÚČASTNÍKŮ TOHOTO SEMINÁŘE V RÁMCI JEJICH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ.
JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Témata přednášek:
  • ZÁKLADNÍ AKUSTICKÉ POJMY A VELIČINY používané v ochraně zdraví před hlukem v mimopracovním prostředí
  • ZÁKLADNÍ PŘEHLED LEGISLATIVY - hlukové paragrafy zákona č. 258/2000 Sb.
  • ZÁKLADNÍ PŘEHLED LEGISLATIVY - nařízení vlády č. 272/2011 Sb.
  • HLUKOVÉ STUDIE V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ – POŽADAVKY NA JEJICH OBSAH, NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY

PřednášejícíING. TOMÁŠ HELLMUTH, CSc.


ING. DANA POTUŽNÍKOVÁ, Ph.D.
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze seminářePřednášejícíING. TOMÁŠ HELLMUTH, CSc.


ING. DANA POTUŽNÍKOVÁ, Ph.D.
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk


Ohlasy na seminář


"Profesionální, (pozitivně) vyčerpávající.

Bylo to skvělé.

Získala jsem nové informace, ucelené, dobrý základ pro dostudování oblastí, ve kterých se orientuji méně. Příjemný přednes, příklady z praxe. Celkově seminář hodnotím kladně - odbornost, užitečnost, celkovou organizaci.

Seminář rozhodně splnil mé očekávání, jako úvod do problematiky hluku.

Seminář byl velmi užitečný, obsah vynikající, super odborná úroveň.


"
Nezveřejněno, ale je k dispozici

Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz