HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - HRADEC KRÁLOVÉ

HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - HRADEC KRÁLOVÉ
PODTITUL:
NOVELA METODICKÉHO NÁVODU PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ.
ODBORNÉ DOPORUČENÍ NRL K MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU.

Na semináři bude prezentován podrobný autorský výklad schválené novely metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí včetně odborného doporučení Národní referenční laboratoře pro komunální hluk. Novela je pro činnost hygienické služby závazná.

Účelem Metodického návodu je sjednocení a úprava aplikační praxe při měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí s výjimkou hluku z leteckého provozu, který je řešen samostatným metodickým návodem.
Novela reaguje na novely zákona č. 258/2000 Sb., nařízení vlády č. 272/2011 Sb. a  technických norem.
Akreditovaným nebo autorizovaným subjektům mimo resort zdravotnictví, které měří hluk pro účely posouzení orgány ochrany veřejného zdraví, se doporučuje podle tohoto metodického návodu postupovat. 
Odborné doporučení NRL je rozšířenou a komentovanou autorskou prezentací Metodického návodu.
 
 
JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Témata přednášek:
NOVELA METODICKÉHO NÁVODU PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ. 
ODBORNÉ DOPORUČENÍ NRL K MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU.


Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají problematikou hluku v komunálním prostředí,  tj.  pro  ty, kteří hluk měří, modelují či posuzují.

PřednášejícíIng. Tomáš Hellmuth,CSc.


Ing. Dana Potužníková
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 
oddělení faktorů prostředí NRL pro komunální hluk, 
pracoviště Ústí nad OrlicíElektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře
PřednášejícíIng. Tomáš Hellmuth,CSc.


Ing. Dana Potužníková
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 
oddělení faktorů prostředí NRL pro komunální hluk, 
pracoviště Ústí nad Orlicí

Ohlasy na seminář


"Seminář byl velice výtečný."
Doc. RNDr. Marie Vaňková, CSc.
"Užitečný seminář s velmi praktickými informacemi."
Nezveřejněno, ale je k dispozici

Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz