HLUK V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ A VIBRACE PŘENÁŠENÉ NA ČLOVĚKA - PRO TY, KTEŘÍ V OBORU ZAČÍNAJÍ - PRAHA

HLUK V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ A VIBRACE PŘENÁŠENÉ NA ČLOVĚKA - PRO TY, KTEŘÍ V OBORU ZAČÍNAJÍ - PRAHA
Na semináři budou souborně prezentovány aktuální legislativní a odborné požadavky na hygienická měření a hodnocení hluku a vibrací v pracovním prostředí.
Kromě výkladu obecně závazných předpisů, budou účastnici seznámeni s metrologickými požadavky na zvukoměry a vibrometry. 
 
Bude prezentován aktuální přehled českých technických norem zaměřený na nové požadavkové normy na přístrojovou techniku a metody posuzování hluku a vibrací v pracovním prostředí. 
 
Účastníci budou seznámeni se standardními metodami měření a hodnocení hluku a vibrací v pracovním prostředí. Výklad bude doplněn praktickými příklady posuzování expozice hluku a vibracím a zkušenostmi z pořádání mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. 
 
Svým zaměřením je seminář určen pro nové pracovníky a pracovníky s krátkou praxí v daných oborech.
 
Seminář je určen:
pro všechny, kteří začínají zabývat problematikou hluku v pracovním prostředí a vibrací přenášených
na člověka v pracovním i komunálním prostředí.
 
 
Dotazy týkající se problematiky semináře je přihlášenými účastníky možné zasílat předem pouze do 5. 10. 2020 na e-mailovou adresu: info@uzitecneseminare.cz. Dotazy budou zodpovězeny v rámci semináře
Témata přednášek:
  • PŘEHLED LEGISLATIVY V OBORU POSUZOVÁNÍ HLUKU V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ A VIBRACÍ
  • POŽADAVKY NA ZVUKOMĚRNOU TECHNIKU A VIBROMETRY
  • HLUK V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ, MĚŘENÍ A HODNOCENÍ
  • VIBRACE PŘENÁŠENÉ NA RUCE, MĚŘENÍ A HODNOCENÍ
  • CELKOVÉ VIBRACE NA PRACOVIŠTI, MĚŘENÍ A HODNOCENÍ
  • CELKOVÉ VIBRACE V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ, MĚŘENÍ A HODNOCENÍ
  • MEZILABORATORNÍ POROVNÁVACÍ ZKOUŠKY V OBORECH HLUKU A VIBRACÍ
 

PřednášejícíIng. Zdeněk Jandák, CSc.
Centrum technické normalizace, JANDÁK Praha
dříve Státní zdravotní ústav Praha - vedoucí Národní referenční laboratoře pro měření
a posuzování hluku v pracovním prostředí a vibrací
Předseda technických normalizačních komisí: TNK 8 Akustika, TNK 11 Vibrace a rázy a TNK 87 Audiovizuální technika a ekodesign
 
 
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře

PřednášejícíIng. Zdeněk Jandák, CSc.
Centrum technické normalizace, JANDÁK Praha
dříve Státní zdravotní ústav Praha - vedoucí Národní referenční laboratoře pro měření
a posuzování hluku v pracovním prostředí a vibrací
Předseda technických normalizačních komisí: TNK 8 Akustika, TNK 11 Vibrace a rázy a TNK 87 Audiovizuální technika a ekodesign
 
 Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz