IPPC - LEGISLATIVA PLATNÁ OD LEDNA 2013
Směrnice o průmyslových emisích a související novela zákona o integrované prevenci

IPPC - LEGISLATIVA PLATNÁ OD LEDNA 2013<br />Směrnice o průmyslových emisích a související novela zákona o integrované prevenci
V roce 2010 byla na evropské úrovni přijata směrnice o průmyslových emisích (Industrial Emission Directive; 2010/75/EU), jejíž požadavky se v České republice dotknou velkého množství průmyslových
a zemědělských podniků. V oblasti integrované prevence (IPPC) směrnice zvyšuje důraz na aplikaci nejlepších dostupných technik (BAT), posiluje ochranu půdy
a podzemních vod, zpřesňuje kontrolu zařízení a rozšiřuje okruh činností, pro které bude nutné získat integrované povolení.
 
Seminář bude zaměřen na představení stávajícího stavu transpozice směrnice
o průmyslových emisích do zákona o integrované prevenci (zákon č. 76/2002 Sb.). Účastníci semináře budou podrobně seznámeni se všemi plánovanými změnami legislativy v oblasti integrované prevence. Účinnost novely zákona je v souladu
s termínem transpozice směrnice o průmyslových emisích stanovena na 7. leden 2013.

Seminář je určen:
zejména provozovatelům zařízení s integrovaným povolením případně provozovatelům, jejichž zařízení budou nově spadat do působnosti
integrované prevence.
V roce 2010 byla na evropské úrovni přijata směrnice o průmyslových emisích (Industrial Emission Directive; 2010/75/EU), jejíž požadavky se v České republice dotknou velkého množství průmyslových
a zemědělských podniků. V oblasti integrované prevence (IPPC) směrnice zvyšuje důraz na aplikaci nejlepších dostupných technik (BAT), posiluje ochranu půdy
a podzemních vod, zpřesňuje kontrolu zařízení a rozšiřuje okruh činností, pro které bude nutné získat integrované povolení. 

Seminář bude zaměřen na představení stávajícího stavu transpozice směrnice
o průmyslových emisích do zákona o integrované prevenci (zákon č. 76/2002 Sb.). Účastníci semináře budou podrobně seznámeni se všemi plánovanými změnami legislativy v oblasti integrované prevence. Účinnost novely zákona je v souladu
s termínem transpozice směrnice o průmyslových emisích stanovena na 7. leden 2013.
 
Seminář je určen:
zejména provozovatelům zařízení s integrovaným povolením případně provozovatelům, jejichž zařízení budou nově spadat do působnosti
integrované prevence.

Přednášející


 • Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D.
  vedoucí oddělení IPPC a IRZ
  Ministerstvo životního prostředí
  expert z oblasti integrované prevence
  a jeden z hlavních tvůrců novely zákona o integrované prevenci 
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře
Přednášející


 • Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D.
  vedoucí oddělení IPPC a IRZ
  Ministerstvo životního prostředí
  expert z oblasti integrované prevence
  a jeden z hlavních tvůrců novely zákona o integrované prevenci Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz