ISPOP - jak ohlásit za rok 2012 HRADEC KRÁLOVÉ

ISPOP - jak ohlásit za rok 2012 HRADEC KRÁLOVÉ
Seminář je určen všem subjektům (provozovatelům), kteří mají od roku 2012 povinnost ohlašovat údaje z oblasti životního prostředí prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).
Přednášet budou zkušení odborníci z CENIA a ČHMÚ.

Účastníci budou provedeni uživatelským účtem ISPOP a upozorněni na důležité funkce umožňující podání, kontrolu a správu účtu ISPOP, na nový typ formuláře oproti předchozímu roku (Hlášení o produkci a nakládání s odpady), včetně  praktické ukázky vyplňování formulářů pro hlášení agendy vod.  
Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho prováděcí předpisy mění některé náležitosti ohlašování údajů souhrnné provozní evidence (SPE) a oznámení o poplatcích. Podrobně bude vysvětlena problematika zúčtování poplatků za rok 2012, a bude rovněž upozorněno na nejčastější chyby při zpracování a podávání hlášení.

Blok přednášek bude věnován problematice ohlašování údajů do veřejného Integrovaného registru znečišťování v oblasti životního prostředí (IRZ) v České republice jako jednoho z hlášení podávaných prostřednictvím ISPOP.

Přednášející


Ing. Pavla Jirůtková
CENIA, česká informační agentura životního prostředí Praha

Ing. Pavel Machálek 
Český hydrometeorologický ústav Praha, vedoucí oddělení emisí a zdrojů
 
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze seminářePřednášející


Ing. Pavla Jirůtková
CENIA, česká informační agentura životního prostředí Praha

Ing. Pavel Machálek 
Český hydrometeorologický ústav Praha, vedoucí oddělení emisí a zdrojů
 Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz