ISPOP – OVZDUŠÍ A VODA ohlašování v roce 2014 HRADEC KRÁLOVÉ

ISPOP – OVZDUŠÍ A VODA ohlašování v roce 2014 HRADEC KRÁLOVÉ
Účastníci semináře budou seznámeni odborníkem z ČHMÚ se základní legislativou týkající se ohlašování a s praktickými informacemi zahrnujícími postup stažení, vyplnění, kontroly a odeslání formulářů F_OVZ_POPL a F_OVZ_SPE.

Informace o novinkách v ISPOP v roce 2014 a změnách ve způsobu ohlášení údajů pro vodní bilanci získáte přímo od odborníka z CENIA.
 
Ohlašování údajů zdrojů znečišťování ovzduší za rok 2013 bude probíhat již plně podle nového zákona o ochraně ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb., prostřednictvím dvou samostatných formulářů - pro poplatkové přiznání a pro údaje souhrnné provozní evidence. 

Ohlášení údajů pro vodní bilanci za rok 2013 příslušnému správci povodí se budou nově zasílat pouze prostřednictvím ISPOP.
Změna se týká ohlašování údajů o odběru podzemní vody (formulář F_VOD_ODBER_PODZ) a odběru povrchové vody (formulář F_VOD_ODBER_POVR), vypouštěné vodě (formulář F_VOD_VYPOUSTENI) a údajů o vzdouvání nebo akumulace povrchové vody (formulář F_VOD_AKU).

Seminář je určen
všem subjektům (provozovatelům), kteří mají povinnost ohlašovat údaje z oblasti životního prostředí prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).  

Přednášející
Ing. Pavel Machálek

Český hydrometeorologický ústav Praha, vedoucí oddělení emisí a zdrojů

Ing. Pavla Jirůtková

CENIA, česká informační agentura životního prostředí Praha  
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze seminářePřednášející
Ing. Pavel Machálek

Český hydrometeorologický ústav Praha, vedoucí oddělení emisí a zdrojů

Ing. Pavla Jirůtková

CENIA, česká informační agentura životního prostředí Praha  Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz