KLASIFIKACE, OZNAČOVÁNÍ chemických látek a směsí podle nařízení 1272/2008/EC (nařízení CLP) a BEZPEČNOSTNÍ LIST včetně expozičních scénářů. PRAKTICKÉ PŘÍKLADY!

KLASIFIKACE, OZNAČOVÁNÍ chemických látek a směsí podle nařízení 1272/2008/EC (nařízení CLP) a BEZPEČNOSTNÍ LIST včetně expozičních scénářů. PRAKTICKÉ PŘÍKLADY!
Účelem semináře je navázat na loňský seminář, který byl věnován klasifikaci látek a směsí podle DPD a převodu do CLP.  
Podrobně seznámit účastníky s povinnostmi účinnými od 1. 6. 2015 při uvádění zejména nebezpečných směsí výrobcem a dovozcem na trh. Budou probrána všechna úskalí klasifikace, označování obalů nebezpečných látek a směsí a tvorby bezpečnostních listů, které vyplývají z nařízení 1272/2008/EC (nařízení CLP) a nařízení 1907/2006/EC (nařízení REACH). Výklad bude zaměřen na praktické použití, příklady, stanoviska ECHA.

V prvé části bude seminář zaměřen na klasifikaci látek a směsí podle nařízení 1272/2008/EC (nařízení CLP), povinnosti výrobců, dovozců, následných uživatelů a distributorů od 1. 6. 2015. 
Dále bude pozornost věnována označování obalů, praktické příklady souběhu s ADR, malé obaly, rozpustné obaly,… Konečně kompletní výklad povinností (a rady…) při tvorbě bezpečnostního listu. Tvorba scénářů expozice. 
 
Pokud zašlete včas (do 2.4.2015) Váš problém (příklad), který potřebujete vyřešit, bude určitě na semináři zodpovězen (vyřešen). Bude ale věnován dostatečný prostor i dotazům přímo s pléna.
Seminář je určen pro:
výrobce a dovozce chemických látek a směsí, firmy distribuující chemické látky a směsi 
uživatele chemických látek, podnikové ekology, firmy působící v oblasti nakládání s chemickými látkami
pro pracovníky orgánů veřejné správy 
začátečníky navede na správnou cestu, pokročilým urovná a doplní znalosti
 
 

PřednášejícíIng. Jan Martynek
Expert na management chemických látek při SCHP

Ing. Hana Krejsová - dlouholetá členka týmu "chemické látky"
ve VÚOS a.s., nyní expert na volné noze
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře
PřednášejícíIng. Jan Martynek
Expert na management chemických látek při SCHP

Ing. Hana Krejsová - dlouholetá členka týmu "chemické látky"
ve VÚOS a.s., nyní expert na volné nozeKontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz