KLASIFIKACE SMĚSÍ CHEMICKÝCH LÁTEK KLASIFIKOVANÝCH JAKO NEBEZPEČNÉ podle směrnice 1999/45/EC (zákona č. 350/2011 Sb.), zejména však podle nařízení 1272/2008/EC (nařízení CLP)-PRAKTICKÉ PŘÍKLADY!

KLASIFIKACE SMĚSÍ CHEMICKÝCH LÁTEK KLASIFIKOVANÝCH JAKO NEBEZPEČNÉ podle směrnice 1999/45/EC (zákona č. 350/2011 Sb.), zejména však podle nařízení 1272/2008/EC (nařízení CLP)-PRAKTICKÉ PŘÍKLADY!
Účelem semináře je seznámit účastníky s povinnostmi, které vyplývají z chemické legislativy (zákona č. 350/2011 Sb. a souvisejících předpisů EU - nařízení CLP) s důrazem na povinnost výrobců a dovozců klasifikovat směsi uváděné na trh od 1. 6. 2015 podle nařízení 1272/2008/EC (nařízení CLP) a na praktické příklady .

V prvé části bude seminář zaměřen na stručné zopakování klasifikace směsí „postaru“, tj. podle směrnice 1999/45/EC (vyhlášky 402/2011 Sb.) – směrnice DPD. Distributoři totiž mohou doprodat zboží uvedené na trh před datem 1. 6. 2015 označené podle původních předpisů až do 1. 6. 2017.
 
Hlavní část semináře bude věnována převodu klasifikace DPD do systému CLP. Pokud zašlete včas Vámi požadovaný příklad směsi, bude na semináři anonymně (bez udání výrobce/dovozce) provedena názorně její klasifikace. Jinak budou řešeny příklady naformulované lektorem semináře.
 
 Seminář je určen pro:
výrobce a dovozce chemických látek a směsí, firmy distribuující chemické látky a směsi 
uživatele chemických látek, podnikové ekology, firmy působící v oblasti nakládání s chemickými
látkami
pro pracovníky orgánů veřejné správy 
 

Přednášející
Ing. Jan Martynek
Expert na management chemických látek při SCHP
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře


Přednášející
Ing. Jan Martynek
Expert na management chemických látek při SCHPKontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz