KVALITA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ BUDOV

KVALITA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ BUDOV
Hlavním tématem semináře  jsou otázky zhoršující se kvality vnitřního prostředí budov v souvislosti se snižováním energetické náročnosti budov, tj. jejich utěsněním, bez následného dořešení větrání všech typů prostor – obytných, pobytových, pracovních výrobních i nevýrobních. 

Základním požadavkem na dodržení hygienických požadavků, tj. limitů na všechny faktory vnitřního prostředí dané platnou legislativou, je dostatečné větrání.
Základní diskutovanou otázkou pak je, jaké problémy přináší výměna oken za okna těsná a zda za současného stavu lze dodržení hygienických požadavků zajistit otevřením okna, nebo je nutné zvolit větrání nucené, příp. klimatizaci. 

Budou uvedeny zkušenosti z měření mikroklima i některých chemických látek ve vnitřním ovzduší budov a zkušenosti a praktické příklady z měření a hodnocení denního i umělého osvětlení bytů, pobytových i pracovních prostor.
Seminář je určen: 
osobám a firmám, které  se  zabývají měřením, výpočtem a posuzováním mikroklimatických podmínek, tepelné a chladové zátěže, včetně kategorizace prací a denního i umělého osvětlení.
 

Přednášející


Ing. Zuzana Mathauserová
vedoucí Národní referenční laboratoře pro prašnost a mikroklima v pracovním prostředí, SZÚ (v Praze)


Ing. Jana Lepší
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, oddělení faktorů prostředí Plzeň
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře

Přednášející


Ing. Zuzana Mathauserová
vedoucí Národní referenční laboratoře pro prašnost a mikroklima v pracovním prostředí, SZÚ (v Praze)


Ing. Jana Lepší
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, oddělení faktorů prostředí PlzeňKontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz