MANAGEMENT CHEMICKÝCH LÁTEK (novinky v legislativě, povinnosti při nakládání) - BEZPEČNOSTNÍ LIST (včetně expozičních scénářů) - BIOCIDY (základní povinnosti) - HRADEC KRÁLOVÉ

MANAGEMENT CHEMICKÝCH LÁTEK  (novinky v legislativě, povinnosti při nakládání) - BEZPEČNOSTNÍ LIST (včetně expozičních scénářů) - BIOCIDY (základní povinnosti) - HRADEC KRÁLOVÉ
Účelem semináře je navázat na minulé semináře, které byly věnovány klasifikaci látek a směsí podle DPD a převodu do CLP.  
Cílem semináře je seznámit účastníky s novinkami v legislativě EU i ČR. 

Budou probrána nejdůležitější úskalí, která vyplývají z nařízení 1272/2008/EC (nařízení CLP) a nařízení 1907/2006/EC (nařízení REACH), zákona 258/2000 Sb. a zákoníku práce (a další legislativy z něj vyplývající).

Výklad bude zaměřen na povinnosti při praktickém použití, stanoviska ECHA . Podrobně bude rovněž pojednáno   o bezpečnostním listu, bude podána základní informace o biocidech. 

Pokud zašlete včas Váš problém (příklad), který potřebujete vyřešit, bude na semináři zodpovězen (vyřešen). Bude ale věnován dostatečný prostor i dotazům přímo s pléna.

Přednášky:

AKTUÁLNĚ Z CLP A REACH - 
NOVINKY V LEGISLATIVĚ, POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ
MANAGEMENT CHEMICKÝCH LÁTEK - 
NOVINKY V LEGISLATIVĚ, POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ
BEZPEČNOSTNÍ LIST 
EXPOZIČNÍ SCÉNÁŘE
BIOCIDY (ZÁKLADNÍ POVINNOSTI)
 
                             
Seminář je určen pro:
výrobce a dovozce chemických látek a směsí, firmy distribuující chemické látky a směsi 
uživatele chemických látek, podnikové ekology, firmy působící v oblasti nakládání s chemickými látkami
pro pracovníky orgánů veřejné správy 
začátečníky navede na správnou cestu, pokročilým urovná a doplní znalosti

PřednášejícíIng. Jan Martynek
Expert na management chemických látek při SCHP

Ing. Hana Krejsová - dlouholetá členka týmu "chemické látky"
ve VÚOS a.s., nyní expert na volné noze
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze seminářePřednášejícíIng. Jan Martynek
Expert na management chemických látek při SCHP

Ing. Hana Krejsová - dlouholetá členka týmu "chemické látky"
ve VÚOS a.s., nyní expert na volné noze


Ohlasy na seminář


"Odborně výborné, zajímavé a užitečné. Obsah vyčerpávající a odborná úroveň výborná. Organizační zajištění výborné."
Ing. Dana Marešová
COLORLAK, a.s.
"Vynikající a užitečné."
Ing. Petr Barcal
Aoyama Automotive Fasteners Czech s.r.o.
"Úroveň semináře se odvíjí od úrovně lektorů. V tomto případě jako vždy vynikající prezentace. Ing. Krejsová výborná, Ing. Martynek vynikající expert. Organizační zajištění výborné."
Ing. Ilona Špačková
FOMA BOHEMIA spol. s r. o.
"Pro mě velký přínos. Chválím důkladné zodpovídání otázek, uvádění příkladů z praxe a zdůrazňování aktuálních právních předpisů a novel."
Ing. Vladimíra Dvořáková
SOLIRA company s.r.o.
"Konečně dostatečně rozumím tomuto tématu."
Ing. Eva Bečvářová
Avon Automotive a.s.

Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz