NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADEM - AKTUÁLNÍ ZMĚNY LEGISLATIVY PLATNÉ OD ROKU 2019 - PRAHA

NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADEM - AKTUÁLNÍ ZMĚNY LEGISLATIVY PLATNÉ OD ROKU 2019 - PRAHA
Seminář se věnuje problematice nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními, zejména povinnostem, které jsou stanoveny pro výrobce elektrozařízení, poslední prodejce a zpracovatele elektroodpadů, a to mj. i v souvislosti se změnou legislativy platnou od poloviny loňského roku, resp. od počátku roku 2019.

Na semináři budou zmíněny také nové požadavky evropských předpisů vztahující se na činnost kolektivních systémů (tzv. obecné minimální požadavky pro systémy rozšířené odpovědnosti výrobce schválené v rámci tzv. balíčku oběhového hospodářství). 
Budou také prezentována nejčastěji dotazovaná témata, jako např. možnosti způsobu plnění povinností výrobců (individuálně, kolektivně), nakládání s elektroodpady mimo systém výrobců (v rámci zařízení ke sběru a výkupu odpadů), udělování souhlasů pro sběr, výkup a zpracování elektroodpadů, způsoby provedení zpětného odběru a odděleného sběru.
 
Součástí semináře bude také prezentace nejčastějších porušení legislativních předpisů zjištěných při kontrolách České inspekce životního prostředí. Část semináře bude zaměřena i na legislativní vývoj dané oblasti a na podrobnosti týkající se vedení evidence při nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady.

Na semináři budou prezentovány zkušenosti z praxe při plnění zákonných povinností, a to ze strany zástupce kolektivního systému a také asociace reprezentující výrobce. Rozšíření okruhu povinných osob změnou definice elektrozařízení přinesla nutnost plnit zákonné povinnosti zpětného odběru k novým výrobkům i novým výrobcům/dovozcům. Změna se dotýká nejen výrobců, ale také sběrné sítě i na ni navázané sítě zpracovatelských zařízení.

Termín:
čtvrtek 21. března 2019,
přednášky 9:00 - 15:15 hodin
Místo konání:
Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác
Cena:
1835,- Kč bez DPH
Přihlásit se
Přednášející a jejich přednášky:
Mgr. Matěj Čermák, Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, oddělení zpětného odběru
POVINNOSTI STANOVENÉ DÍLEM 8 ZÁKONA O ODPADECH VZTAHUJÍCÍ SE K NAKLÁDÁNÍ
S ELEKTROZAŘÍZENÍM A ELEKTROODPADY A MOŽNOSTI JEJICH PLNĚNÍ V PRAXI, VČETNĚ AKTUÁLNÍCH ZMĚN VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZMĚNY ROZSAHU DEFINICE ELEKTROZAŘÍZENÍ A REKATEGORIZACE SKUPIN ELEKTROZAŘÍZENÍ
 
Mgr. Ing. Ladislav Trylč, Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, vedoucí oddělení zpětného odběru
PŘIPRAVOVANÁ NOVÁ LEGISLATIVA V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROZAŘÍZENÍMI A ELEKTROODPADY - NÁVRH ZÁKONA O VYBRANÝCH VÝROBCÍCH S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ V KONTEXTU NOVÉ EVROPSKÉ LEGISLATIVY
 
Tereza Ulverová, ELEKTROWIN a.s., provozní ředitelka
REALIZACE PLNĚNÍ POVINNOSTÍ VÝROBCŮ NOVĚ ZAŘAZENÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ V SYSTÉMU PROVOZOVANÉM ELEKTROWIN a.s.
SÍŤ MÍST ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ A ODDĚLENÉHO SBĚRU ELEKTROODPADU, ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ ELEKTROODPADU, INFORMOVANOST
 
Michal Mazal, Asociace spotřební elektroniky, předseda představenstva
POVINNOSTI VÝROBCŮ A VÝZNAM ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ V OBĚHOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU, ECODESIGN, RECYKLOVATELNOST, ZPĚTNÝ ODBĚR, CENNÉ SUROVINY A NEBEZPEČNÉ LÁTKY VE VÝROBCÍCH, ÚROVEŇ RECYKLACE A VYUŽITÍ, ÚSPORA PRIMÁRNÍCH SUROVIN
 
Seminář je zejména určen:
- výrobcům a dovozcům elektrozařízení, původcům elektroodpadů 
- odborným poradcům, kteří zajišťují plnění povinností výrobců elektrozařízení a zpracovatelů elektroodpadů
- pracovníkům kolektivních systémů
- pracovníkům firem oprávněných k nakládání s odpady
- pracovníkům krajských úřadů
Semináře se mohou zúčastnit též poslední prodejci elektrozařízení.

PřednášejícíMgr. Matěj Čermák
MŽP, odbor odpadů, oddělení zpětného odběru
 
Mgr. Ing. Ladislav Trylč
MŽP, odbor odpadů, vedoucí oddělení zpětného odběruTereza Ulverová
ELEKTROWIN a.s., provozní ředitelka
 
Michal Mazal
Asociace spotřební elektroniky, předseda představenstva

Místo konání

Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác

Vyhledat trasu z místa na seminář

Závazná přihláška

na seminář NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADEM - AKTUÁLNÍ ZMĚNY LEGISLATIVY PLATNÉ OD ROKU 2019 - PRAHA
termín konání čtvrtek 21. března 2019,
přednášky 9:00 - 15:15 hodin


Potvrzení o přijetí přihlášky bude zasláno na Vámi uvedené emaily a to včetně podkladů pro platbu.
Povinné údaje pro úspěšnou registraci jsou označeny hvězdičkou. Přesně tak, jak je vyplníte, budou uvedeny na daňovém dokladu.

Účastník:
Fakturační údaje:
Kontaktní údaje vyplňujte pouze v případě, že se liší od kontaktů přihlášeného účastníka.
Objednané služby:
1835,- Kč bez DPH (2220,- Kč vč. DPH)
Hotově na místě Převodem z účtu
Chcete dostávat informace o budoucích přednáškách mailem?
Odesláním přihlášky účastník a vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními pokyny a cenami. Stornovat lze přihlášku pouze písemně nebo elektronicky a to do 14.03.2019. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nelze vrátit a neuhrazené platby jsme bohužel nuceni dodatečně fakturovat. Vyslání náhradníka je možné.
Souhlasím se storno podmínkami:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s použitím osobních údajů společností UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ dle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.
Pamatovat registrační (fakturační) údaje

Potvrzení o přijetí přihlášky obdržíte do 30 minut na zadaný email.
V opačném případě nás prosím kontaktujte na emailu info@uzitecneseminare.cz nebo telefonu +420 733 105 655.

PřednášejícíMgr. Matěj Čermák
MŽP, odbor odpadů, oddělení zpětného odběru
 
Mgr. Ing. Ladislav Trylč
MŽP, odbor odpadů, vedoucí oddělení zpětného odběruTereza Ulverová
ELEKTROWIN a.s., provozní ředitelka
 
Michal Mazal
Asociace spotřební elektroniky, předseda představenstvaKontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz