NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADY - DOPADY AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY DO PRAXE 1. termín

NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADY - DOPADY AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY DO PRAXE 1. termín
Podtitul: Nakládání s elektroodpady podle dílu 8 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a vyhlášky č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady 
 
Seminář se věnuje problematice nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními, zejména povinnostem, které jsou stanoveny pro výrobce elektrozařízení, poslední prodejce a zpracovatele elektroodpadů.
Na semináři budou zmíněny také nové požadavky evropské směrnice o nakládání s odpadními elektrozařízeními v návaznosti na tzv. elektronovelu zákona o odpadech z října 2014. 
Budou také prezentována témata, která byla v souvislosti s tuto novelou nejčastěji diskutována. Jedná se zejména o možnosti způsobu plnění povinností výrobců (individuálně, kolektivně), nakládání s elektroodpady mimo systém výrobců (v rámci zařízení ke sběru a výkupu odpadů), udělování souhlasů pro sběr, výkup a zpracování elektroodpadů, způsoby provedení zpětného a odděleného sběru.
 
Součástí semináře bude také prezentace nejčastějších porušení legislativních předpisů zjištěných při kontrolách České inspekce životního prostředí. Část semináře bude zaměřena i na legislativní vývoj dané oblasti a na podrobnosti týkající se vedení evidence při nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady. 
 
Na semináři budou prezentovány též zkušenosti z praxe při plnění zákonných povinností, a to ze strany zástupce zpracovatele elektroodpadů a  kolektivního systému.
JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Seminář je zejména určen:
- výrobcům a dovozcům elektrozařízení, původcům elektroodpadů 
- odborným poradcům, kteří zajišťují plnění povinností výrobců elektrozařízení a zpracovatelů elektroodpadů
- pracovníkům kolektivních systémů
- pracovníkům firem oprávněných k nakládání s odpady
- pracovníkům krajských úřadů. 
Semináře se mohou zúčastnit též poslední prodejci elektrozařízení.

PřednášejícíIng. Tomáš Vávra

Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, oddělení zpětného odběru
Mgr. Ing. Ladislav Trylč
Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, vedoucí oddělení zpětného odběru


Ing. Petr Janda
Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., ředitel divize Elektroodpad


Tereza Ulverová
ELEKTROWIN a.s., provozní ředitelka
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze seminářePřednášejícíIng. Tomáš Vávra

Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, oddělení zpětného odběru
Mgr. Ing. Ladislav Trylč
Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, vedoucí oddělení zpětného odběru


Ing. Petr Janda
Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., ředitel divize Elektroodpad


Tereza Ulverová
ELEKTROWIN a.s., provozní ředitelka


Ohlasy na seminář


"Skvělé jako obvykle!"
Ing. Libuše Sekotová
EnviroTech CZ s.r.o.
"Seminář se mi moc líbil, po dlouhé době jsem si se zjmem vyslechla všechny přednášky."
Ing. Petra Machová
Elektoriwin, a.s.
"Jednička s hvězdičkou ....i za dostupnost a možnosti oběda (výběru). :-)"
Zuzana Mračková
REMA
"Seminář naší firmě ušetřil nemalé finance za případné pokuty - děkuji :-)."
Nezveřejněno, ale je k dispozici
Nezveřejněno, ale je k dispozici
"Hodnocení semináře POZITIVNÍ."
Jan Kvistch
MARKETA - REMONE s.r.o.

Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz