NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADY - DOPADY AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY DO PRAXE 2. termín

NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADY - DOPADY AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY DO PRAXE 2. termín
Podtitul: Nakládání s elektroodpady podle dílu 8 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a vyhlášky č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady 
 
Seminář se věnuje problematice nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními, zejména povinnostem, které jsou stanoveny pro výrobce elektrozařízení, poslední prodejce a zpracovatele elektroodpadů.
Na semináři budou zmíněny také nové požadavky evropské směrnice o nakládání s odpadními elektrozařízeními v návaznosti na tzv. elektronovelu zákona o odpadech z října 2014. 
Budou také prezentována témata, která byla v souvislosti s tuto novelou nejčastěji diskutována.Jedná se zejména o možnosti způsobu plnění povinností výrobců (individuálně, kolektivně), nakládání s elektroodpady mimo systém výrobců (v rámci zařízení ke sběru a výkupu odpadů), udělování souhlasů pro sběr, výkup a zpracování elektroodpadů, způsoby provedení zpětného a odděleného sběru.
 
Součástí semináře bude také prezentace nejčastějších porušení legislativních předpisů zjištěných při kontrolách České inspekce životního prostředí. Část semináře bude zaměřena i na legislativní vývoj dané oblasti a na podrobnosti týkající se vedení evidence při nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady. 
 
Na semináři budou prezentovány též zkušenosti z praxe při plnění zákonných povinností, a to ze strany zástupce zpracovatele elektroodpadů a  kolektivního systému. 
JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Seminář je zejména určen:
- výrobcům a dovozcům elektrozařízení, původcům elektroodpadů 
- odborným poradcům, kteří zajišťují plnění povinností výrobců elektrozařízení a zpracovatelů elektroodpadů
- pracovníkům kolektivních systémů
- pracovníkům firem oprávněných k nakládání s odpady
- pracovníkům krajských úřadů. 
Semináře se mohou zúčastnit též poslední prodejci elektrozařízení.

PřednášejícíIng. Tomáš Vávra

Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, oddělení zpětného odběruMgr. Ing. Ladislav Trylč
Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, vedoucí oddělení zpětného odběru


Ing. Petr Janda

Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., ředitel divize Elektroodpad

Tereza Ulverová
ELEKTROWIN a.s., provozní ředitelka

Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře
PřednášejícíIng. Tomáš Vávra

Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, oddělení zpětného odběruMgr. Ing. Ladislav Trylč
Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, vedoucí oddělení zpětného odběru


Ing. Petr Janda

Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., ředitel divize Elektroodpad

Tereza Ulverová
ELEKTROWIN a.s., provozní ředitelkaOhlasy na seminář


" Velice přínosné."
Hana Soudková
Elektrowin, a.s.
"Vše OK, luxus."
Ing. Aleš Šrámek
MHM EKO s.r.o.

Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz