NAKLÁDÁNÍ S OBALY VE FIRMÁCH

NAKLÁDÁNÍ S OBALY VE FIRMÁCH
PODTITUL:
LEGISLATIVA, POVINNOSTI, EVIDENCE, HLÁŠENÍ, KONTROLY, ZKUŠENOSTI Z PRAXE.  
PLNĚNÍ POVINNOSTÍ PŘI DOVOZU, VÝROBĚ, DISTRIBUCI  A PRODEJI BALENÉHO ZBOŽÍ.

Výklad získáte "z první ruky" od odborníka z Ministerstva životního prostředí a v oblasti kontrolní od odbornice z ředitelství ČIŽP.  
Seminář je zaměřen na problematiku zákona o obalech, a to zejména na povinnosti, které tento zákon ukládá výrobcům obalů, jejich plničům a dovozcům.
Prezentovány zde budou i zákonné možnosti plnění těchto povinností, způsoby vyplňování výkazu o obalech podle vyhlášky č. 641/2004 Sb. a problematika vedení evidence obalů.
Samostatný informační blok semináře bude zaměřen na aktuální iniciativy Evropské komise, které se mohou významně dotýkat problematiky nakládání s obaly a obalovými odpady.

Dále budou prezentována nejčastější porušení zjišťovaná při kontrolách ČIŽP a doporučení jakým způsobem by měl být nastaven systém nakládání s obaly a odpady z obalů aby tento byl v souladu s platnou legislativou. 

Přednášející
Mgr. Ing. Ladislav Trylč

Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, oddělení zpětného odběruIng. Veronika Jarolímová

Česká inspekce životního prostředí, ředitelství – odbor odpadového hospodářství

Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze seminářePřednášející
Mgr. Ing. Ladislav Trylč

Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, oddělení zpětného odběruIng. Veronika Jarolímová

Česká inspekce životního prostředí, ředitelství – odbor odpadového hospodářství
Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz