NOVÝ ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ – ZAMĚŘENO NA PROVOZOVATELE

NOVÝ ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ – ZAMĚŘENO NA PROVOZOVATELE
Nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., účinný od 1. září 2012, přináší řadu
významných změn v povinnostech provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší,
v zařazování zdrojů, v podmínkách provozu, v poplatcích za znečišťování ovzduší,
v povolovacích procesech.
 
Cílem semináře je seznámení se zákonem, popis změn a jejich dopad
na provozovatele. Účastníci semináře budou rovněž seznámeni s hlavními změnami vyplývajícími z prováděcích předpisů k zákonu, včetně nové emisní vyhlášky. 

Seminář bude zaměřen na aplikaci změn a plnění nových povinností v běžné praxi.

Seminář je určen pro:
  • provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší
  • podnikové ekology
  • pracovníky firem odpovědné za sledování aktuální legislativy a její plnění v oblasti životního prostředí
  • dotčené orgány státní správy
  • pracovníky poradenských společností a institucí, kteří se v praxi zabývají problematikou ochrany ovzduší
Nový zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., účinný od 1. září 2012, přináší řadu
významných změn v povinnostech provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší,
v zařazování zdrojů, v podmínkách provozu, v poplatcích za znečišťování ovzduší,
v povolovacích procesech.
 
Cílem semináře je seznámení se zákonem, popis změn a jejich dopad
na provozovatele.  Účastníci semináře budou rovněž seznámeni s hlavními změnami vyplývajícími z prováděcích předpisů k zákonu, včetně nové emisní vyhlášky.   
Seminář bude zaměřen na aplikaci změn a plnění nových povinností
v běžné praxi.

Seminář je určen pro:
  • provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší
  • podnikové ekology
  • pracovníky firem odpovědné za sledování aktuální legislativy a její plnění v oblasti životního prostředí
  • dotčené orgány státní správy
  • pracovníky poradenských společností a institucí, kteří se v praxi zabývají problematikou ochrany ovzduší

Přednášející


Bc. Kurt Dědič
 MŽP, odbor ochrany ovzduší, 
zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení spalovacích zdrojů a paliv

Ing. Jakub Achrer
MŽP, odbor ochrany ovzduší, 
vedoucí oddělení technologických zdrojů

Mgr. Lucie Krejčí
MŽP, odbor ochrany ovzduší, 
oddělení technologických zdrojů  
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře

Přednášející


Bc. Kurt Dědič
 MŽP, odbor ochrany ovzduší, 
zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení spalovacích zdrojů a paliv

Ing. Jakub Achrer
MŽP, odbor ochrany ovzduší, 
vedoucí oddělení technologických zdrojů

Mgr. Lucie Krejčí
MŽP, odbor ochrany ovzduší, 
oddělení technologických zdrojů  Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz