OBALY - plnění povinností výrobců, dovozců a distributorů baleného zboží dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech

OBALY - plnění povinností výrobců, dovozců a distributorů baleného zboží dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech
PODTITUL: POVINNOSTI SE TÝKAJÍ ZEJMÉNA VÝROBCŮ A DOVOZCŮ POTRAVINÁŘSKÉHO ALE I JINÉHO ZBOŽÍ URČENÉHO SPOTŘEBITELŮM NEBO JINÝM UŽIVATELŮM (NAPŘ. VÝROBCI DOVÁŽEJÍCÍ SUROVINY, DÍLY PRO VÝROBU) A DALŠÍCH SUBJEKTŮ, KTERÉ S TÍMTO ZBOŽÍM DÁLE OBCHODUJÍ.

Seminář se věnuje problematice zákona o obalech, zejména povinnostem, které jsou stanoveny pro výrobce baleného zboží, dovozce ale i některé jeho distributory.
Zmíněny budou i povinnosti týkající se výrobců a distributorů (prázdných) obalových materiálů.
Prezentace je zaměřena samozřejmě i na zákonné možnosti plnění jednotlivých povinností, včetně informací týkajících se vyplňování výkazů o obalech.
Část semináře je zaměřena na některá evropská témata ve vztahu k problematice nakládání s obaly, zejména jde o aktuální návrh směrnice, která má omezovat spotřebu plastových tašek a návrh změn evropské odpadové legislativy.
Dále budou prezentována nejčastější porušení zjišťovaná při kontrolách ČIŽP a doporučení jakým způsobem by měl být nastaven systém nakládání s obaly a odpady z obalů aby tento byl v souladu s platnou legislativou. 
 Seminář je určen:
- dovozcům baleného zboží (surovin, dílů) pro vlastní výrobu a výrobcům baleného zboží (plničům)
- distributorům baleného zboží (dovoz, přeshraniční přeprava za účelem dalšího prodeje, prodej baleného zboží vyrobeného v ČR) 
- odborným poradcům, kteří zajišťují plnění povinností dle zákona o obalech
 

Přednášející
Mgr. Ing. Ladislav Trylč

Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, oddělení zpětného odběruIng. Veronika Jarolímová
Česká inspekce životního prostředí, ředitelství – odbor odpadového hospodářství

Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře

Přednášející
Mgr. Ing. Ladislav Trylč

Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, oddělení zpětného odběruIng. Veronika Jarolímová
Česká inspekce životního prostředí, ředitelství – odbor odpadového hospodářství
Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz