OBALY V PRAXI 2017

OBALY V PRAXI 2017
PODTITUL: POVINNOSTI SE TÝKAJÍ ZEJMÉNA VÝROBCŮ A DOVOZCŮ POTRAVINÁŘSKÉHO  ALE I JINÉHO ZBOŽÍ URČENÉHO SPOTŘEBITELŮM NEBO JINÝM UŽIVATELŮM (NAPŘ. VÝROBCI DOVÁŽEJÍCÍ SUROVINY, DÍLY PRO VÝROBU) A DALŠÍCH SUBJEKTŮ, KTERÉ S TÍMTO ZBOŽÍM DÁLE OBCHODUJÍ.

Seminář se věnuje problematice zákona o obalech, zejména povinnostem, které jsou stanoveny pro výrobce baleného zboží, dovozce ale i některé jeho distributory.
Zmíněny budou i povinnosti týkající se výrobců a distributorů (prázdných) obalových materiálů. Prezentace je zaměřena samozřejmě i na zákonné možnosti plnění jednotlivých povinností, včetně informací týkajících se vyplňování výkazů o obalech.
Část semináře je zaměřena na některá evropská témata ve vztahu k problematice nakládání s obaly, zejména jde o aktuální směrnici, která má omezit spotřebu plastových tašek v Evropě a způsob její implementace v ČR a dále návrhy změn evropské odpadové legislativy.
Dále budou prezentována nejčastější porušení zjišťovaná při kontrolách ČIŽP a doporučení jakým způsobem by měl být nastaven systém nakládání s obaly a odpady z obalů aby tento byl v souladu s platnou legislativou. 
Přednášející a jejich přednášky:
Mgr. Ing. Ladislav Trylč, MŽP, Odbor odpadů, vedoucí oddělení zpětného odběru 
- POVINNOSTI STANOVENÉ ZÁKONEM O OBALECH A MOŽNOSTI JEJICH PLNĚNÍ V PRAXI - VČETNĚ ZMĚN VYPLÝVAJÍCÍCH Z POSLEDNÍCH NOVELIZACÍ ZÁKONA O OBALECH 
- AKTUÁLNÍ NÁVRHY PROJEDNÁVANÉ NA EVROPSKÉ ÚROVNI VE VZTAHU K NAKLÁDÁNÍ S OBALY A OBALOVÝMI ODPADY
- VEDENÍ EVIDENCE OBALŮ A OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ Z TÉTO EVIDENCE

Ing. Veronika Jarolímová, ČIŽP, ředitelství – odbor odpadového hospodářství 
- PŘÍKLADY SPRÁVNÉHO NASTAVENÍ SYSTÉMU PLNĚNÍ POVINNOSTÍ DLE ZÁKONA O OBALECH PŘI UVÁDĚNÍ OBALŮ NA TRH NEBO DO OBĚHU 
- ZMĚNY V PLNĚNÍ POVINNOSTÍ V NÁVAZNOSTI NA POSLEDNÍ NOVELIZACE ZÁKONA O OBALECH
- PŘÍKLADY Z PRAXE
- NEDOSTATKY A NEJASNOSTI ZJIŠŤOVANÉ V PRAXI 
- VÝSLEDKY KONTROL ČIŽP
- PLNĚNÍ POVINNOSTÍ DLE ZÁKONA O OBALECH V SOUVISLOSTECH - ROZŠÍŘENÁ ODPOVĚDNOST PŮVODCE, VÝVOJ OBALŮ, SYSTÉM SDRUŽENÉHO PLNĚNÍ POVINNOSTÍ (ODPOVĚDI NA DOTAZY SUBJEKTŮ PŘI KONTROLE) 

PřednášejícíMgr. Ing. Ladislav Trylč

Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, vedoucí oddělení zpětného odběru


Ing. Veronika Jarolímová
Česká inspekce životního prostředí, ředitelství – odbor odpadového hospodářství

Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze seminářePřednášejícíMgr. Ing. Ladislav Trylč

Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, vedoucí oddělení zpětného odběru


Ing. Veronika Jarolímová
Česká inspekce životního prostředí, ředitelství – odbor odpadového hospodářstvíOhlasy na seminář


"Hodnocení pozitivní ve všech kritériích."
Jiří Doucha
FOMA BOHEMIA spol. s r. o.
"Kvalitní seminář jako celek."
Nezveřejněno, ale je k dispozici
"Oceňuji dostatečný prostor na dotazy účastníků."
Nezveřejněno, ale je k dispozici

Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz