OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH ZDROJŮ HRADEC KRÁLOVÉ

OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH ZDROJŮ HRADEC KRÁLOVÉ
Seminář navazuje na předchozí, před dvěma lety konaný seminář na toto téma, který se setkal s velmi pozitivním ohlasem a žádostmi o jeho opakování.
 
Pozornost bude věnována právní úpravě ochranných pásem upravených zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jejich zřizování a problematickým otázkám, s nimiž se setkávají jak oprávnění, tak dotčené osoby a vodoprávní úřady. 

Seminář bude vycházet z praktických poznatků přednášejících doplněných o dotazy účastníků.
 

Seminář je určen pro:
vlastníky a provozovatele vodních děl
pracovníky vodáren, vodních zdrojů, čistíren odpadních vod
vodoprávní úřady
vodohospodáře
pracovníky v investiční výstavbě
podnikové ekology a pracovníky firem odpovědné za sledování aktuální legislativy a její plnění v oblasti životního prostředí
dotčené orgány státní správy

PřednášejícíJUDr.
 Zdeněk Horáček, Ph.D.
Ambruz & Dark/ Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství


Mgr. Veronika Vytejčková
Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní

Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře
PřednášejícíJUDr.
 Zdeněk Horáček, Ph.D.
Ambruz & Dark/ Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství


Mgr. Veronika Vytejčková
Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní
Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz