ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V LETECH 2016 A 2017 - PRAHA 2. termín

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V LETECH 2016 A 2017 - PRAHA 2. termín
Témata přednášek:

NOVELIZACE ZÁKONA O ODPADECH (ZÁKON Č. 223/2015 SB.)
NOVÁ VYHLÁŠKA, KTEROU SE STANOVÍ KATALOG ODPADŮ
NOVÁ VYHLÁŠKA O HODNOCENÍ NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADŮ
NOVELIZACE VYHLÁŠKY Č. 294/2005 SB., O PODMÍNKÁCH UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKY A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ NA POVRCHU TERÉNU 
NOVELIZACE VYHLÁŠKY Č. 383/2001 SB., O PODROBNOSTECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY – PŘÍLOHY Č. 20, 22, 26 A 27
NÁVRH NOVÉ VYHLÁŠKY O PODMÍNKÁCH POUŽITÍ UPRAVENÝCH KALŮ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ
PŘÍKLADY CHYB BRÁNÍCÍCH ÚSPĚŠNÉMU PODÁNÍ HLÁŠENÍ A DALŠÍ NEDOSTATKY V HLÁŠENÍCH (NESPRÁVNÁ KATALOGOVÁ ČÍSLA ODPADŮ, ŠPATNÉ KÓDY NAKLÁDÁNÍ, NEVYROVNANÉ BILANCE...)
TYPY KONTROL PROVÁDĚNÝCH MŽP NAD OHLAŠOVANÝMI DATY – KŘÍŽOVÉ KONTROLY, POROVNÁNÍ V ČASOVÝCH ŘADÁCH, SEZNAMY „HŘÍŠNÍKŮ“ 
REGISTR ZAŘÍZENÍ – NOVÁ WEBOVÁ APLIKACE PRO VEŘEJNOST

Seminář bude věnovaný zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech, jeho novelizaci (zákon č. 223/2015 Sb.) a konkrétním dopadům některých změn v roce  2016  a  v roce 2017 na  původce odpadů a provozovatele zařízení pro nakládání s odpady.
Obsah semináře bude zaměřený především na odpadovou problematiku z pohledu nového právního předpisu. Účastníci se seznámí s novelizacemi navazujících prováděcích vyhlášek č. 383/2001 Sb., č. 294/2005 Sb. a vyhláškami, které nahradí vyhlášky č. 381/2001 Sb., č. 382/2001 Sb.,  a  č. 376/2001 Sb. 
JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Účastníci se mimo jiné seznámí s novou podobou Katalogu odpadů, se změnami v ohlašování odpadů a provozu zařízení k nakládání s odpady. Dále s novinkami v zařazování odpadů do kategorie a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a novými pravidly pro využívání odpadů na povrchu terénu a návrhem nové vyhlášky upravující používání kalů na zemědělské půdě. 
 
V rámci semináře bude objasněn princip přidělování identifikačních čísel zařízení (Katalog zařízení), pozornost bude zaměřena na časté problémy v oblasti evidence (evidence stavebních firem a mobilních zařízení, správné používání kódů nakládání apod.) s uvedením příkladů nedostatků a chyb, které mohou zabránit úspěšnému podání hlášení.  Účastníci získají základní informace o kontrolách, které nad ohlašovanými daty provádí Ministerstvo životního prostředí. 
 
Součástí semináře bude krátká praktická ukázka nových modulů informačního systému nakládání s odpady jako jsou například Seznam výrobců elektrozařízení, Registr míst zpětného odběru elektrozařízení nebo Registr zařízení.

PřednášejícíMgr. et Mgr. ŠTĚPÁN JAKL

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

RNDr. EVA HORÁKOVÁ

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství 
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze seminářePřednášejícíMgr. et Mgr. ŠTĚPÁN JAKL

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

RNDr. EVA HORÁKOVÁ

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství Ohlasy na seminář


"Seminář hodnotím pozitivně."
Věra Váňová
RECIFA a.s.
"Jsem velmi spokojena."
Regina Kailová
Ústecký kraj
"Obsah semináře byl pozitivní zejména postup východisek pro praxi - vyplnění formulářů.
Velmi dobrá úroveň a schopnost lektorů reagovat."
Nezveřejněno, ale je k dispozici
"Jako vždy perfektní, opět přijedu."
Nezveřejněno, ale je k dispozici

Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz