ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V LETECH 2016 A 2017 - PRAHA 3. termín

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V LETECH 2016 A 2017 - PRAHA 3. termín
Témata přednášek:

NOVELIZACE ZÁKONA O ODPADECH (ZÁKON Č. 223/2015 SB.)
NOVÝ KATALOG ODPADŮ (VYHLÁŠKA Č. 93/2016 SB.)
•       NOVÁ VYHLÁŠKA O HODNOCENÍ NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADŮ (VYHLÁŠKA Č. 94/2016 SB.
•       NOVELA VYHLÁŠKY Č. 383/2001 SB., O PODROBNOSTECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (VYHLÁŠKA Č. 83/2016 SB.)
•       NÁVRH NOVELY VYHLÁŠKY Č. 294/2005 SB., O PODMÍNKÁCH UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKY A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ NA POVRCHU TERÉNU
•       NÁVRH NOVÉ VYHLÁŠKY O PODMÍNKÁCH POUŽITÍ UPRAVENÝCH KALŮ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ
•       PŘÍKLADY CHYB BRÁNÍCÍCH ÚSPĚŠNÉMU PODÁNÍ HLÁŠENÍ A DALŠÍ NEDOSTATKY V HLÁŠENÍCH (NESPRÁVNÁ KATALOGOVÁ ČÍSLA ODPADŮ, ŠPATNÉ KÓDY NAKLÁDÁNÍ, NEVYROVNANÉ BILANCE...)
•       TYPY KONTROL PROVÁDĚNÝCH MŽP NAD OHLAŠOVANÝMI DATY – KŘÍŽOVÉ KONTROLY, POROVNÁNÍ V ČASOVÝCH ŘADÁCH, SEZNAMY „HŘÍŠNÍKŮ“
•       REGISTR ZAŘÍZENÍ – NOVÁ WEBOVÁ APLIKACE PRO VEŘEJNOST
 

Seminář bude věnovaný zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech, jeho novelizaci (zákon č. 223/2015 Sb.) a konkrétním dopadům některých změn v roce  2016  a  v roce 2017 na původce odpadů a provozovatele zařízení pro nakládání s odpady.
 
Obsah semináře bude zaměřený především na odpadovou problematiku z pohledu nového právního předpisu. Účastníci se seznámí s aktuální změnou vyhlášky č. 383/2001 Sb. účinnou od 21. 3 2016, novým Katalogem odpadů účinným od 1. dubna 2016 a novou vyhláškou o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů rovněž účinnou od 1. dubna 2016. 
 
Dále bude představen aktuálně projednávaný návrh novely vyhlášky č. 294/2005 Sb. a návrh nové vyhlášky o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě.


JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Účastníci se mimo jiné seznámí s novou podobou Katalogu odpadů, se změnami v ohlašování odpadů a provozu zařízení k nakládání s odpady. Dále s novinkami v zařazování odpadů do kategorie a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a novými pravidly pro využívání odpadů na povrchu terénu.
 
V rámci semináře bude objasněn princip přidělování identifikačních čísel zařízení (Katalog zařízení), pozornost bude zaměřena na časté problémy v oblasti evidence (evidence stavebních firem a mobilních zařízení, správné používání kódů nakládání apod.) s uvedením příkladů nedostatků a chyb, které mohou zabránit úspěšnému podání hlášení.  Účastníci získají základní informace o kontrolách, které nad ohlašovanými daty provádí Ministerstvo životního prostředí. 
 
Součástí semináře bude krátká praktická ukázka nových modulů informačního systému nakládání s odpady jako jsou například Seznam výrobců elektrozařízení, Registr míst zpětného odběru elektrozařízení nebo Registr zařízení.

PřednášejícíMgr. et Mgr. ŠTĚPÁN JAKL

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

RNDr. EVA HORÁKOVÁ

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství 
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze seminářePřednášejícíMgr. et Mgr. ŠTĚPÁN JAKL

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

RNDr. EVA HORÁKOVÁ

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství Ohlasy na seminář


"Výstižné, srozumitelné, "koncentrované". Přednášející znalí oboru, pohotoví i zábavní.
Zázemí velmi vhodně zvolené. "Strhující" přednáška, ráda se příště zúčastním."
Ing. Petra Kuntová
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
"Seminář byl skvěle připraven a to jak po stránce odborné, tak i po stránce organizační. Škoda je, že ten čas tak rychle utíkal, otázek k dané problematice by bylo ještě více."
Ing. Martina Homolová Dubová
Město Šumperk
"Hodnocení semináře pozitivní."
Ing. Ondřej Pěnkava
Václav Pěnkava
"Hodnocení semináře pozitivní."
Ing. Veronika Veselá
Dopravní podnik hl. města Prahy, a.s.

Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz