ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2016 - PRAHA

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2016 - PRAHA
 Témata přednášek:

NOVELIZACE ZÁKONA O ODPADECH (ZÁKON Č. 223/2015 SB.)
NOVÁ VYHLÁŠKA, KTEROU SE STANOVÍ KATALOG ODPADŮ
NOVÁ VYHLÁŠKA O HODNOCENÍ NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADŮ
NOVELIZACE VYHLÁŠKY Č. 294/2005 SB., O PODMÍNKÁCH UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKY A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ NA POVRCHU TERÉNU 
NOVELIZACE VYHLÁŠKY Č. 383/2001 SB., O PODROBNOSTECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY – PŘÍLOHY Č. 20, 22, 26 A 27
NÁVRH NOVÉ VYHLÁŠKY O PODMÍNKÁCH POUŽITÍ UPRAVENÝCH KALŮ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ
PŘÍKLADY CHYB BRÁNÍCÍCH ÚSPĚŠNÉMU PODÁNÍ HLÁŠENÍ A DALŠÍ NEDOSTATKY V HLÁŠENÍCH (NESPRÁVNÁ KATALOGOVÁ ČÍSLA ODPADŮ, ŠPATNÉ KÓDY NAKLÁDÁNÍ, NEVYROVNANÉ BILANCE...)
TYPY KONTROL PROVÁDĚNÝCH MŽP NAD OHLAŠOVANÝMI DATY – KŘÍŽOVÉ KONTROLY, POROVNÁNÍ V ČASOVÝCH ŘADÁCH, SEZNAMY „HŘÍŠNÍKŮ“ 
REGISTR ZAŘÍZENÍ – NOVÁ WEBOVÁ APLIKACE PRO VEŘEJNOST

S ohledem na aktuální stav přípravy vyhlášek v odpadovém hospodářství, považujeme za nejvhodnější řešení, posunout původně avizovaný termín konání semináře od 2 týdny později tedy právě na tento termín středu 27. ledna 2016 tak, aby Vám mohla být nejnovější právní úprava představena ve své finální podobě. 
JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Výklad aktuální legislativy a jejich dopadů do praxe a erudovaných praktických informací hlášení odpadů do ISPOP získáte přímo od spoluautora právních předpisů z MŽP a specialistky na ohlašování odpadů do ISPOP z CENIA.

Seminář bude věnovaný zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech, jeho novelizaci (zákon č. 223/2015 Sb.) a konkrétním dopadům některých změn v roce 2016 na původce odpadů a provozovatele zařízení pro nakládání s odpady.

Obsah semináře bude zaměřený především na odpadovou problematiku z pohledu nového právního předpisu. Účastníci se seznámí s novelizacemi prováděcích vyhlášek č.383/2001 Sb.,
a č. 294/2005 Sb. a vyhláškami, které nahradí vyhlášky č. 381/2001 Sb. a 376/2001 Sb. 
 
Součástí semináře bude krátká praktická ukázka nových modulů informačního systému nakládání s odpady (Seznam výrobců elektrozařízení, Registr míst zpětného odběru elektrozařízení) a Registru zařízení.   

PřednášejícíMgr. et Mgr. ŠTĚPÁN JAKL

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

RNDr. EVA HORÁKOVÁ

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství 
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře
PřednášejícíMgr. et Mgr. ŠTĚPÁN JAKL

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

RNDr. EVA HORÁKOVÁ

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství Ohlasy na seminář


"Plně splnilo očekávání, i předčilo."
Vladimír Vlasák
AVON AUTOMOTIVE a.s.
"Super jako vždy.

První polovina semináře byla pro mne méně přínosná, druhá byla více o praxi, hodnotím výborně.

Seminář byl přínosný. Oba přednášející jsou odborníci.

Hodnocení pozitivní, pro nováčka trochu rychlé :-)."
Nezveřejněno, ale je k dispozici
"Seminář byl koncipován velmi přehledně, téma velmi užitečné (novinky i ISPOP), s odbornou úrovní jsem velmi spokojena. Organizační zajištění opět výborné."
Mgr. Hedvika Vimmerová
" Hodnocení 1."
Alice Přádová, Petr Vykysal, Stanislav Broulík
.A.S.A., spol. s r.o.
"Hodnocení semináře výborné."
Jindřich Novotný, Stanislav Křen
ČEZ DISTRIBUCE
"Hodnocení výborné. Seminář odpady - aktuální legislativa je velkým přínosem pro práci na ORP."
Milena Nováková
Městský úřad Roudnice nad Labem

Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz