ODPADY - SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ - PRAHA

ODPADY - SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ - PRAHA
PODTITUL: Od kontroly (KONTROLNÍ ŘÁD) k pravomocnému rozhodnutí o přestupku (PŘESTUPKOVÝ ZÁKON) a další související správní činnosti (SPRÁVNÍ ŘÁD)

Seminář bude zaměřen na praktickou aplikaci jmenovaných předpisů při činnosti úředníka s důrazem
na  provádění kontroly a následné projednávání jednotlivých přestupků podle zákona o odpadech.
-        Aktuální problematika správních činností správních úřadů.
-        Jak správně používat / aplikovat kontrolní řád? Význam protokolu o kontrole pro navazující přestupkové řízení.
-        Jednotná úprava správněprávní odpovědnosti fyzických osob a podnikatelských subjektů – v čem se liší projednávání přestupků od předchozí právní úpravy?
-        Jak se vyhnout procesním pochybením během kontroly a projednávání přestupku?
-        Ochrana osobních údajů při správních činnostech? 
-        Aplikace správního řádu při činnosti správních úřadů a jeho vztah ke kontrolnímu řádu a zákonu o odpovědnosti za přestupky.
 
Výklad všech kroků správní činnosti získáte od odbornice v oboru odpadového hospodářství:
JUDr. Hana Dvořáková, MBA, ředitelka - Odbor výkonu státní správy II, Ministerstvo životního prostředí 

!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!! 

TÉMATA PŘEDNÁŠEK:
ZÁKON O ODPADECH A ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY
KONTROLNÍ ŘÍZENÍ - ZÁKON Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍ ŘÁD
PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ - ZÁKON Č. 250/2016 SB., O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY
SPRÁVNÍ ROZHODOVÁNÍ  A NEFORMÁLNÍ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ – ZÁKON Č. 500/2004 SB., SPRÁVNÍ ŘÁD, V PLATNÉM ZNĚNÍ

Seminář je určen:
pro úředníky obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působnosti, krajských úřadů, Českou inspekci životního prostředí apod. 

Přednášející


JUDr. Hana Dvořáková, MBA
ředitelka - Odbor výkonu státní správy II
Ministerstvo životního prostředí
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze seminářePřednášející


JUDr. Hana Dvořáková, MBA
ředitelka - Odbor výkonu státní správy II
Ministerstvo životního prostředí


Ohlasy na seminář


"Výborný, odborný výklad.

S odbornou úrovní lektorky jsem rozhodně spokojena.

Jsem naprosto spokojena.

Výborný seminář po všech stránkách.

Semináře u Vás jsou vždy fajn."
Nezveřejněno, ale je k dispozici

Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz