ODPADY 2013 V PRAXI - EKOAUDITOVÁ NOVELA - ZÁKON č. 169/2013 Sb., HRADEC KRÁLOVÉ

ODPADY 2013 V PRAXI - EKOAUDITOVÁ NOVELA - ZÁKON č. 169/2013 Sb., HRADEC KRÁLOVÉ
Na počátku října vstoupí v účinnost první část změn, které přináší zákon č. 169/2013 Sb., tedy tzv. ekoauditová novela zákona o odpadech.
Účastníci budou seznámeni s tím, jaké konkrétní změny tato novela a související novelizace prováděcích vyhlášek přináší,  s ohledem na rozdílnou účinnost jejích ustanovení vyjasní, k jakému datu dochází ke změně jednotlivých povinností a přiblíží, jaký konkrétní dopad budou mít tyto změny na původce odpadů a provozovatele zařízení pro nakládání s odpady. 

Prezentován bude i výklad významu a otázky praktického využití institutů vedlejšího produktu a přechodu odpad neodpad dle § 3 odst. 5 a 6 zákona o odpadech z pohledu MŽP.
Výklad změn a jejich dopadů získáte přímo od odborníka, který se podílel na přípravě zákona:
Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl, Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů

Praktický pohled, vysvětlující příklady z praxe od odborníka s erudicí v oblasti odpadů:
Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel, Česká asociace odpadového hospodářství,
(dříve ředitelství ČIŽP)

Seminář je určen pro: podnikové ekology, původce odpadů, firmy působící v oblasti nakládání
s odpady, pro pracovníky orgánů veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství.


Přednášející


Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl
Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů

Ing. Petr Havelka
Česká asociace odpadového hospodářství
, výkonný ředitel, dříve ředitelství ČIŽP
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře

Přednášející


Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl
Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů

Ing. Petr Havelka
Česká asociace odpadového hospodářství
, výkonný ředitel, dříve ředitelství ČIŽPKontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz