ODPADY 2015 V PRAXI - ZÁKON č. 229/2014 Sb., EURONOVELA Praha 1. termín

ODPADY 2015 V PRAXI - ZÁKON č. 229/2014 Sb., EURONOVELA Praha 1. termín
V lednu 2015 vstoupí v účinnost změny, které přináší zákon č. 229/2014 Sb. Změna zavádí konec skládkování v roce 2024 a povinnost třídění odpadů v obcích, včetně biosložky a kovů. 

Další novela pak vstoupí v platnost v březnu či ve 2. čtvrtletí 2015, jedná se o novelu, která s ohledem na připomínky Evropské komise doplňuje transpozici rámcové směrnice o odpadech.

Tato novela bude upravovat některé definice, pravidla pro ohlašování provozu zařízení, požadavky na plány odpadového hospodářství. Účastníci budou seznámeni s konkrétní podobou změny, které tyto novely a související novelizace prováděcích vyhlášek přináší a přiblíží, jaký dopad budou mít tyto změny na původce odpadů a provozovatele zařízení pro nakládání s odpady. 
JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Výklad změn a jejich dopadů získáte přímo od odborníka, který se podílel na přípravě zákonů:
Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl, Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů

Praktický pohled, vysvětlující příklady z praxe od odborníka s erudicí v oblasti odpadů:
Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel, Česká asociace odpadového hospodářství,
(dříve ředitelství ČIŽP)

Seminář je určen pro: podnikové ekology, původce odpadů, firmy působící v oblasti nakládání 
s odpady, pro pracovníky orgánů veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství.

Přednášející


Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl
Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadůIng. Petr Havelka
Česká asociace odpadového hospodářství
, výkonný ředitel, dříve ředitelství ČIŽPElektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře
Přednášející


Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl
Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadůIng. Petr Havelka
Česká asociace odpadového hospodářství
, výkonný ředitel, dříve ředitelství ČIŽP


Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz