OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI (OVZDUŠÍ A ODPADY) V ROCE 2018 - PRAHA

OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI (OVZDUŠÍ A ODPADY) V ROCE 2018 - PRAHA
Ohlašovací povinnosti patří ke každoročním povinnostem ekologů podniků a institucí.
 
Výklad získáte od erudovaných specialistů na ohlašování z ČHMÚ za oblast ovzduší a specialistky na ohlašování odpadů do ISPOP z CENIA.

Seminář je zaměřen na problematiku ohlašování agendy ovzduší a odpadů prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).

Část semináře věnovaná ovzduší bude zaměřena na povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší při ohlašování údajů souhrnné provozní evidence a poplatkových přiznání prostřednictvím ISPOP. Bude podán podrobný výklad k jednotlivým částem formuláře F_OVZ_SPE a novinkám při výpočtu poplatku pro podání poplatkových přiznání podle § 15, odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb. 
Pozornost bude věnována rovněž novele vyhlášky č. 415/2012 Sb. a dopadu této novely 
na ohlašování v r. 2019.
 
Odpadová část semináře bude věnovaná zákonu č. 185/2001 Sb., jeho novelizaci a konkrétním dopadům některých změn v legislativě v roce 2017 na původce odpadů a provozovatele zařízení pro nakládání 
s odpady.
V rámci semináře bude objasněn princip přidělování a používání identifikačních čísel provozoven a zařízení, pozornost bude zaměřena na časté problémy v oblasti evidence (evidence stavebních firem, mobilních zařízení, evidence zařízení pro nakládání s autovraky, správné používání kódů nakládání apod.) s uvedením příkladů nedostatků a chyb, které mohou zabránit úspěšnému podání hlášení. Dále budou poskytnuty informace o způsobu vedení evidence a ohlašování přepravy nebezpečných odpadů po území ČR (informační systém SEPNO). 
Účastníci rovněž získají základní informace o kontrolách, které nad ohlašovanými daty provádí Ministerstvo životního prostředí.
Součástí semináře bude krátká ukázka modulů Informačního systému odpadového hospodářství (Seznam výrobců elektrozařízení, Registr míst zpětného odběru elektrozařízení, Registr zařízení, VISOH.)  
JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA


Termín:
čtvrtek 11. ledna 2018,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
Místo konání:
Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác
Cena:
1620,- Kč bez DPH
Přihlásit se
TÉMATA PŘEDNÁŠEK:
Ing. Pavel MACHÁLEK, ČHMÚ 
 • OHLAŠOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM ISPOP V ROCE 2018
 • LEGISLATIVA PRO OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE A POPLATKOVÝCH PŘIZNÁNÍ
 • NÁLEŽITOSTI VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE F_OVZ_SPE A F_OVZ_POPL
 • NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘE F_OVZ_SPE
RNDr. Eva HORÁKOVÁ, CENIA
 • ZÁKLADNÍ INFORMACE O PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
 • VEDENÍ EVIDENCE ODPADŮ A ZASÍLÁNÍ HLÁŠENÍ V ROCE 2018
 • PŘÍKLADY CHYB BRÁNÍCÍCH ÚSPĚŠNÉMU PODÁNÍ HLÁŠENÍ A DALŠÍ NEDOSTATKY V HLÁŠENÍCH (NESPRÁVNÁ KATALOGOVÁ ČÍSLA ODPADŮ, ŠPATNÉ KÓDY NAKLÁDÁNÍ, NEVYROVNANÉ BILANCE...)
 • TYPY KONTROL PROVÁDĚNÝCH MŽP NAD OHLAŠOVANÝMI DATY – KŘÍŽOVÉ KONTROLY, POROVNÁNÍ V ČASOVÝCH ŘADÁCH, SEZNAMY „HŘÍŠNÍKŮ“ 
 • PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ PO ÚZEMÍ ČR
 • INFORMAČNÍ SYSTÉMY OH
 
 

PřednášejícíIng. PAVEL MACHÁLEK
ČHMÚ - vedoucí oddělení emisí a zdrojů

RNDr. EVA HORÁKOVÁ
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství 

Místo konání

Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác

Vyhledat trasu z místa na seminář

PřednášejícíIng. PAVEL MACHÁLEK
ČHMÚ - vedoucí oddělení emisí a zdrojů

RNDr. EVA HORÁKOVÁ
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství 
Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz