OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI (OVZDUŠÍ A ODPADY) V ROCE 2018 - PRAHA

OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI (OVZDUŠÍ A ODPADY) V ROCE 2018 - PRAHA
Ohlašovací povinnosti patří ke každoročním povinnostem ekologů podniků a institucí.
 
Výklad získáte od erudovaných specialistů na ohlašování z ČHMÚ za oblast ovzduší a specialistky na ohlašování odpadů do ISPOP z CENIA.

Seminář je zaměřen na problematiku ohlašování agendy ovzduší a odpadů prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).

Část semináře věnovaná ovzduší bude zaměřena na povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší při ohlašování údajů souhrnné provozní evidence a poplatkových přiznání prostřednictvím ISPOP. Bude podán podrobný výklad k jednotlivým částem formuláře F_OVZ_SPE a novinkám při výpočtu poplatku pro podání poplatkových přiznání podle § 15, odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb. 
Pozornost bude věnována rovněž novele vyhlášky č. 415/2012 Sb. a dopadu této novely 
na ohlašování v r. 2019.
 
Odpadová část semináře bude věnovaná zákonu č. 185/2001 Sb., jeho novelizaci a konkrétním dopadům některých změn v legislativě v roce 2017 na původce odpadů a provozovatele zařízení pro nakládání 
s odpady.
V rámci semináře bude objasněn princip přidělování a používání identifikačních čísel provozoven a zařízení, pozornost bude zaměřena na časté problémy v oblasti evidence (evidence stavebních firem, mobilních zařízení, evidence zařízení pro nakládání s autovraky, správné používání kódů nakládání apod.) s uvedením příkladů nedostatků a chyb, které mohou zabránit úspěšnému podání hlášení. Dále budou poskytnuty informace o způsobu vedení evidence a ohlašování přepravy nebezpečných odpadů po území ČR (informační systém SEPNO). 
Účastníci rovněž získají základní informace o kontrolách, které nad ohlašovanými daty provádí Ministerstvo životního prostředí.
Součástí semináře bude krátká ukázka modulů Informačního systému odpadového hospodářství (Seznam výrobců elektrozařízení, Registr míst zpětného odběru elektrozařízení, Registr zařízení, VISOH.)  

Termín:
čtvrtek 11. ledna 2018,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
Místo konání:
Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác
Cena:
1620,- Kč bez DPH
Přihlásit se
TÉMATA PŘEDNÁŠEK:
Ing. Pavel MACHÁLEK, ČHMÚ 
 • OHLAŠOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM ISPOP V ROCE 2018
 • LEGISLATIVA PRO OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE A POPLATKOVÝCH PŘIZNÁNÍ
 • NÁLEŽITOSTI VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE F_OVZ_SPE A F_OVZ_POPL
 • NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘE F_OVZ_SPE
 •  
RNDr. Eva HORÁKOVÁ, CENIA
 • ZÁKLADNÍ INFORMACE O PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISECH V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
 • VEDENÍ EVIDENCE ODPADŮ A ZASÍLÁNÍ HLÁŠENÍ V ROCE 2018
 • PŘÍKLADY CHYB BRÁNÍCÍCH ÚSPĚŠNÉMU PODÁNÍ HLÁŠENÍ A DALŠÍ NEDOSTATKY V HLÁŠENÍCH (NESPRÁVNÁ KATALOGOVÁ ČÍSLA ODPADŮ, ŠPATNÉ KÓDY NAKLÁDÁNÍ, NEVYROVNANÉ BILANCE...)
 • TYPY KONTROL PROVÁDĚNÝCH MŽP NAD OHLAŠOVANÝMI DATY – KŘÍŽOVÉ KONTROLY, POROVNÁNÍ V ČASOVÝCH ŘADÁCH, SEZNAMY „HŘÍŠNÍKŮ“ 
 • PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ PO ÚZEMÍ ČR
 • INFORMAČNÍ SYSTÉMY OH
 
 

PřednášejícíIng. PAVEL MACHÁLEK
ČHMÚ - vedoucí oddělení emisí a zdrojů

RNDr. EVA HORÁKOVÁ
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství 

Místo konání

Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác

Vyhledat trasu z místa na seminář

Závazná přihláška

na seminář OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI (OVZDUŠÍ A ODPADY) V ROCE 2018 - PRAHA
termín konání čtvrtek 11. ledna 2018,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin


Potvrzení o přijetí přihlášky bude zasláno na Vámi uvedené emaily a to včetně podkladů pro platbu.
Povinné údaje pro úspěšnou registraci jsou označeny hvězdičkou. Přesně tak, jak je vyplníte, budou uvedeny na daňovém dokladu.

Účastník:
Fakturační údaje:
Kontaktní údaje vyplňujte pouze v případě, že se liší od kontaktů přihlášeného účastníka.
Objednané služby:
1620,- Kč bez DPH (1960,- Kč vč. DPH)
Hotově na místě Převodem z účtu
Chcete dostávat informace o budoucích přednáškách mailem?
Odesláním přihlášky účastník a vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními pokyny a cenami. Stornovat lze přihlášku pouze písemně nebo elektronicky a to do 04.01.2018. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nelze vrátit a neuhrazené platby jsme bohužel nuceni dodatečně fakturovat. Vyslání náhradníka je možné.
Souhlasím se storno podmínkami:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s použitím osobních údajů společností UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ dle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.
Pamatovat registrační (fakturační) údaje

Potvrzení o přijetí přihlášky obdržíte do 30 minut na zadaný email.
V opačném případě nás prosím kontaktujte na emailu info@uzitecneseminare.cz nebo telefonu +420 733 105 655.

PřednášejícíIng. PAVEL MACHÁLEK
ČHMÚ - vedoucí oddělení emisí a zdrojů

RNDr. EVA HORÁKOVÁ
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství 
Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz