OVZDUŠÍ - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE A POPLATKŮ - ZAMĚŘENO NA PROVOZOVATELE

OVZDUŠÍ - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE A POPLATKŮ - ZAMĚŘENO NA PROVOZOVATELE
Výklad aktuální legislativy a jejich dopadů do praxe a erudovaných praktických informací pro ohlašování souhrnné provozní evidence získáte přímo od spoluautorů právních předpisů z MŽP a specialisty na ohlašování z ČHMÚ.

Účelem semináře je představení novely zákona o ochraně ovzduší a návrhu novely tzv. „emisní vyhlášky“ č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
Současně bude seminář věnován některým praktickým aspektům zákona, zejména poplatkům, kategorizaci zdrojů apod. Přednášející se budou zabývat zejména problematickými okruhy a případy z praxe, kterých se týkají časté dotazy ze strany provozovatelů zdrojů, správních úřadů nebo poradenských firem.

Ohlašovací povinnosti patří ke každoročním povinnostem ekologů podniků a institucí.
V oblasti ochrany ovzduší se jedná především o hlášení souhrnné provozní evidence podle přílohy č. 11 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. a poplatkové přiznání podle § 15, zákona č. 201/2012 Sb. Od 1. 1. 2017 a následně také od r. 2018 dochází v agendě poplatků k několika důležitým změnám, jimž bude v rámci prezentace věnována zvýšená pozornost.
Témata přednášek:
VÝKLAD NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Č. 369/2016 Sb., bude součástí všech přednášek MŽP.

OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z PROGRAMŮ ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ
Bc. Kurt DĚDIČ, MŽP, ředitel odboru ochrany ovzduší
NOVELA VYHLÁŠKY č. 415/2012 Sb., A TECHNOLOGICKÉ ZDROJE
Ing. Jakub ACHRER, MŽP, vedoucí oddělení technologických zdrojů a zástupce ředitele odboru ochrany ovzduší
STANOVISKA MŽP K POPLATKŮM
Mgr. Barbora LANDOVÁ, MŽP, vrchní ministerský rada
ZMĚNY LEGISLATIVY U SPALOVACÍCH ZDROJŮ
Mgr. Pavel GADAS, MŽP, vedoucí oddělení spalovacích zdrojů a paliv

OHLAŠOVÁNÍ ÚDAJŮ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE A POPLATKOVÉHO PŘIZNÁNÍ PODLE ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ ZA ROK 2016
LEGISLATIVA PRO OHLAŠOVÁNÍ SOUHRNNÉ PROVOZNÍ EVIDENCE A POPLATKOVÝCH PŘIZNÁNÍ
NÁLEŽITOSTI VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE F_OVZ_SPE A F_OVZ_POPL 
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘE F_OVZ_SPE
BILANCE EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK
INFORMACE O ZPŮSOBU ZPRACOVÁNÍ EMISÍ BILANCE V ČHMÚ A JEJÍ PREZENTACE
Ing. Pavel MACHÁLEK, ČHMÚ – vedoucí oddělení emisí a zdrojů 

Přednášející


MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Bc. Kurt DĚDIČ, ředitel odboru ochrany ovzduší

Ing. Jakub ACHRER, vedoucí oddělení technologických zdrojů a zástupce ředitele odboru ochrany ovzduší

Mgr. Barbora LANDOVÁ, vrchní ministerský rada

Mgr. Pavel GADAS, vedoucí oddělení spalovacích zdrojů a paliv


ČESKÝ HYDROMETEOROLOGIKÝ ÚSTAV:

Ing. Pavel MACHÁLEK, ČHMÚ – vedoucí oddělení emisí a zdrojů 
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.



Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře




Přednášející


MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Bc. Kurt DĚDIČ, ředitel odboru ochrany ovzduší

Ing. Jakub ACHRER, vedoucí oddělení technologických zdrojů a zástupce ředitele odboru ochrany ovzduší

Mgr. Barbora LANDOVÁ, vrchní ministerský rada

Mgr. Pavel GADAS, vedoucí oddělení spalovacích zdrojů a paliv


ČESKÝ HYDROMETEOROLOGIKÝ ÚSTAV:

Ing. Pavel MACHÁLEK, ČHMÚ – vedoucí oddělení emisí a zdrojů 


Ohlasy na seminář


"Hodnocení pozitivní ve všech kritériích."
Ing. Vlasta Vepřeková
Lučební závody Draslovka a.s.
"Hodnocení 1."
Ing. Ivo Bárta
OKK Koksovny, a.s.
"Spokojenost."
Nezveřejněno, ale je k dispozici

Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz