Povinnosti provozovatelů (zdrojů znečišťování ovzduší) vyplývající z nové emisní vyhlášky

Povinnosti provozovatelů (zdrojů znečišťování ovzduší) vyplývající z nové emisní vyhlášky
Účelem semináře je představení nové tzv. „emisní vyhlášky“ č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, se zaměřením na změny oproti předchozím právním předpisům, které mají dopad na provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší.
Přednášející odborníci z Ministerstva životního prostředí se budou zabývat zejména problematickými okruhy a případy z praxe, kterých se týkají časté dotazy ze strany provozovatelů zdrojů, správních úřadů nebo ekologických poradců.

Seminář je určen pro:

• provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší
• podnikové ekology
• pracovníky firem odpovědné za sledování aktuální legislativy a její plnění v oblasti životního prostředí
• dotčené orgány státní správy
• pracovníky poradenských společností a institucí, kteří se v praxi zabývají problematikou ochrany ovzduší
 
 

Přednášející


Bc. Kurt Dědič
MŽP, odbor ochrany ovzduší,
zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení spalovacích zdrojů a paliv
Ing. Yvonna HLÍNOVÁ
MŽP, odbor ochrany ovzduší,
oddělení spalovacích a technologických zdrojů
Mgr. Lucie Krejčí
MŽP, odbor ochrany ovzduší,
oddělení spalovacích a technologických zdrojů
Ing. Lucie Holubová
MŽP, odbor ochrany ovzduší,
oddělení spalovacích a technologických zdrojů
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře
Přednášející


Bc. Kurt Dědič
MŽP, odbor ochrany ovzduší,
zástupce ředitele odboru a vedoucí oddělení spalovacích zdrojů a paliv
Ing. Yvonna HLÍNOVÁ
MŽP, odbor ochrany ovzduší,
oddělení spalovacích a technologických zdrojů
Mgr. Lucie Krejčí
MŽP, odbor ochrany ovzduší,
oddělení spalovacích a technologických zdrojů
Ing. Lucie Holubová
MŽP, odbor ochrany ovzduší,
oddělení spalovacích a technologických zdrojůKontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz