PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - HRADEC KRÁLOVÉ

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - HRADEC KRÁLOVÉ
PODTITUL:
ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, TVORBY HLUKOVÝCH STUDIÍ, MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ. VÝSLEDKY STRATEGICKÉHO HLUKOVÉHO MAPOVÁNÍ 2017 A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI.
 
JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Témata přednášek:
  • Problematika měření a hodnocení hluku z tepelných čerpadel
  • Odborné doporučení NRL k měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí
  • 3. kolo strategického hlukového mapování 2017-výsledky, použití, nejistoty 
  • Hlukové studie v ochraně veřejného zdraví – požadavky na jejich obsah, nejčastější nedostatky
  • Měření hluku v komunálním prostředí – nejčastější chyby, nedostatky protokolů
  • Kazuistiky z praxe 
  • Diskuse

SEMINÁŘ JE URČEN PRO VŠECHNY, KTEŘÍ SE ZABÝVAJÍ PROBLEMATIKOU HLUKU V  KOMUNÁLNÍM  PROSTŘEDÍ, TJ.  PRO  TY,  KTEŘÍ  HLUK  MĚŘÍ,  MODELUJÍ ČI POSUZUJÍ.
JE URČEN I PRO ODBORNÍKY POSUZUJÍCÍ ČI PRACUJÍCÍ S POSOUZENÍM VLIVU NA ZDRAVÍ V RÁMCI PROCESU EIA, VČETNĚ PRACOVNÍKŮ KRAJSKÝCH ÚŘADŮ, KTEŘÍ BUDOU POŘIZOVAT A PRACOVAT S AKČNÍMI PLÁNY V RÁMCI STRATEGICKÉHO HLUKOVÉHO MAPOVÁNÍ ČR 2017.  
 
 

Přednášející


ING. TOMÁŠ HELLMUTH, CSc.


ING. DANA POTUŽNÍKOVÁ

ING. ALEŠ JIRÁSKA

ING. PAVEL JUNEK

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk 
 
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře
Přednášející


ING. TOMÁŠ HELLMUTH, CSc.


ING. DANA POTUŽNÍKOVÁ

ING. ALEŠ JIRÁSKA

ING. PAVEL JUNEK

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk 
 Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz