PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - NOVELA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, ZKUŠENOSTI Z PRAXE

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - NOVELA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, ZKUŠENOSTI Z PRAXE
Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají problematikou hluku v komunálním prostředí,  tj. pro  ty,  kteří  hluk  měří, modelují  či  posuzují.
Je určen i pro odborníky posuzující či pracující s posouzením vlivu na zdraví v rámci procesu EIA, včetně pracovníků krajských úřadů, jež budou pořizovat a pracovat s akčními plány v rámci strategického hlukového mapování ČR 2012.  

Na semináři budou účastníci seznámeni s autorským výkladem novel právních předpisů v ochraně veřejného zdraví před hlukem.
 
 
 
JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Budou prezentovány pozitivní, ale i negativní příklady z praxe NRL pro komunální hluk týkající se měření hluku a jejich hodnocení, protokolů z měření hluku, akustických studií, aplikací právních předpisů a norem atd.

Přednášející
Ing. Tomáš Hellmuth,CSc.Ing. Dana Potužníková
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 
oddělení faktorů prostředí NRL pro komunální hluk, 
pracoviště Ústí nad Orlicí
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře

Přednášející
Ing. Tomáš Hellmuth,CSc.Ing. Dana Potužníková
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 
oddělení faktorů prostředí NRL pro komunální hluk, 
pracoviště Ústí nad OrlicíKontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz