PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - NOVELA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 2015, ZKUŠENOSTI Z PRAXE - HRADEC KRÁLOVÉ

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - NOVELA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 2015, ZKUŠENOSTI Z PRAXE - HRADEC KRÁLOVÉ
NA SEMINÁŘI BUDOU ÚČASTNÍCI SEZNÁMENI S AUTORSKÝM VÝKLADEM NOVEL PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ PŘED HLUKEM – ZÁKONA Č. 258/2000 SB., NAŘÍZENÍ VLÁDY 272/2011 SB., A NAVAZUJÍCÍCH METODICKÝCH NÁVODŮ.

Novela zákona č. 258/2000 Sb. byla dne 25.9.2015 signována prezidentem ČR a v tuto chvíli je připravována pro vydání ve Sbírce zákonů. Tento zákon nabyde účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení , tj. platnost lze očekávat od 1.12.2015, nejpozději od 1.1.2016.                 
 
Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají problematikou hluku v komunálním prostředí,  tj. pro  ty, kteří  hluk  měří, modelují  či  posuzují. 

Je určen i pro odborníky posuzující či pracující s posouzením vlivu na zdraví v rámci procesu EIA, včetně pracovníků krajských úřadů, jež budou pořizovat a pracovat s akčními plány v rámci strategického hlukového mapování ČR 2012.  
 

Přednášející
Ing. Tomáš Hellmuth,CSc.Ing. Dana Potužníková
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 
oddělení faktorů prostředí NRL pro komunální hluk, 
pracoviště Ústí nad Orlicí

Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře
Přednášející
Ing. Tomáš Hellmuth,CSc.Ing. Dana Potužníková
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 
oddělení faktorů prostředí NRL pro komunální hluk, 
pracoviště Ústí nad Orlicí
Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz