PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ  - PRAHA
PODTITUL:
ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, TVORBY HLUKOVÝCH STUDIÍ, MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ. VÝSLEDKY STRATEGICKÉHO HLUKOVÉHO MAPOVÁNÍ 2017 A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI.
JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Témata přednášek:
  • Problematika měření a hodnocení hluku z tepelných čerpadel
  • Odborné doporučení NRL k měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí
  • 3. kolo strategického hlukového mapování 2017-výsledky, použití, nejistoty 
  • Hlukové studie v ochraně veřejného zdraví – požadavky na jejich obsah, nejčastější nedostatky
  • Měření hluku v komunálním prostředí – nejčastější chyby, nedostatky protokolů
  • Kazuistiky z praxe 
  • Diskuse

SEMINÁŘ JE URČEN PRO VŠECHNY, KTEŘÍ SE ZABÝVAJÍ PROBLEMATIKOU HLUKU V  KOMUNÁLNÍM  PROSTŘEDÍ, TJ.  PRO  TY,  KTEŘÍ  HLUK  MĚŘÍ,  MODELUJÍ ČI POSUZUJÍ.
JE URČEN I PRO ODBORNÍKY POSUZUJÍCÍ ČI PRACUJÍCÍ S POSOUZENÍM VLIVU NA ZDRAVÍ V RÁMCI PROCESU EIA, VČETNĚ PRACOVNÍKŮ KRAJSKÝCH ÚŘADŮ, KTEŘÍ BUDOU POŘIZOVAT A PRACOVAT S AKČNÍMI PLÁNY V RÁMCI STRATEGICKÉHO HLUKOVÉHO MAPOVÁNÍ ČR 2017.  
 
 

PřednášejícíING. TOMÁŠ HELLMUTH, CSc.

ING. DANA POTUŽNÍKOVÁ

ING. ALEŠ JIRÁSKA

ING. PAVEL JUNEK
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk 
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře
PřednášejícíING. TOMÁŠ HELLMUTH, CSc.

ING. DANA POTUŽNÍKOVÁ

ING. ALEŠ JIRÁSKA

ING. PAVEL JUNEK
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, 
Národní referenční laboratoř pro komunální hluk 


Ohlasy na seminář


"Skvělé prezentace, vždy zajímavé, podnětné, odborně na výši. "
Mgr. Tomáš Maňas
Kancelář veřejného ochránce práv
"Odborná úroveň vynikající, organizačně super."
Ing. Jiří Blažek, CSc.
LI-VI Praha, spol. s r.o.
"Hodnocení poziviní ve všech kritériích."
Ing. Barbora Pavelková
INSET s.r.o.
"Hodnocení poziviní ve všech kritériích."
Ing. Barbora Pavelková
INSET s.r.o.

Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz